Byggstål Mellerud AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0530-41330

Välkommen till Byggstål Mellerud AB!

Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och montering av stålkonstruktioner och stålinredningar för byggnadsindustrin och lantbrukssektorn, reparations-och servicearbeten, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Byggstål Mellerud AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Mellerud, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Byggstål Mellerud AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 422
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8,842 7,936 8,135
Rörelseresultat 596 -142 411
Resultat efter finansnetto 605 -131 420
Resultat före skatt 546 11 376
Årets resultat 422 1 270
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 323 416 379
Anläggningstillgångar 4 16 36
Kortfristiga fordringar 7 6 6
Omsättningstillgångar 2,068 1,857 2,685
Summa 2,071 1,873 2,722
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 987 1,015 1,314
Obeskattade reserver 540 480 623
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 2
Kortfristiga skulder 544 376 783
Eget kapital och skulder 2,071 1,873 2,722
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 380.10% 493.90% 342.90%
Vinstmarginal 6.70% -1.80% 5.10%
Soliditet 68.00% 73.10% 64.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 7 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 3,391 3,241 3,081
Sociala kostnader 1,002 980 900
Aktieutdelning 0 150 300
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
690321-XXXX Svensson, Sven Roger David Ledamot sedan 2014-01-31
690321-XXXX Svensson, Sven Roger David Ordförande sedan 2014-01-31
720628-XXXX Svensson, Karl Olof Markus Ledamot sedan 2014-01-31
830917-XXXX Norgren, Mats Kristoffer Ledamot sedan 2014-01-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570125-XXXX Berglund, Gunn-Britt Margareta Revisor sedan 2004-08-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556287-6937
Registrerat 1986-12-04
Status Aktivt
Anställda 7
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1987-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Rud Håltane
Postnummer 46493
Postort Mellerud
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
25500 Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall och för pulvermetallurgi
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och montering av stålkonstruktioner och stålinredningar för byggnadsindustrin och lantbrukssektorn, reparations-och servicearbeten, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna