Saxnäs Lanthandel AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0940-70016

Välkommen till Saxnäs Lanthandel AB!

Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel, gatukök, drivmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Saxnäs Lanthandel AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Marsfjäll, västerbotten . Det du kan läsa på Listan.se om Saxnäs Lanthandel AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 70
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8,026 7,287 8,362
Rörelseresultat 164 260 -64
Resultat efter finansnetto 120 204 -101
Resultat före skatt 90 153 -46
Årets resultat 70 112 -46
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,333 1,014 575
Anläggningstillgångar 625 660 718
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,699 1,079 873
Summa 2,324 1,739 1,591
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 677 608 496
Obeskattade reserver 81 51 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 559 554 855
Kortfristiga skulder 1,007 527 241
Eget kapital och skulder 2,324 1,739 1,591
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 168.70% 204.70% 362.20%
Vinstmarginal 2.00% 3.50% -0.80%
Soliditet 31.70% 37.10% 31.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 3 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 276
Personalkostnader 924 605 585
Sociala kostnader 166 107 111
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 500 500 600
Varav utnyttjad 420 133 56

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
501130-XXXX Vikström, Torbjörn Göte Suppleant sedan 2007-08-21
521008-XXXX Vikström, Anneli Margareta Ledamot sedan 2007-08-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650516-XXXX Edman, Lars Mikael Revisor sedan 2011-04-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556731-4561
Registrerat 2007-06-11
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Saxnäs 46
Postnummer 91088
Postort Marsfjäll
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning av livsmedel, gatukök, drivmedel samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen