Markaryds Sparbank

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0433-75400

Välkommen till Markaryds Sparbank!

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkre dit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före-skrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap.12 ! 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Markaryds sparbanks verksamhetsområde omfattar Markaryds kommun.
Markaryds Sparbank är registerat som aktivt sparbank i Markaryd, kronoberg . Det du kan läsa på Listan.se om Markaryds Sparbank är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450228-XXXX Gustafsson, Leif Bertil Ingemar Ledamot sedan 2002-02-17
491119-XXXX Nilsson, Berit Elisabeth Ledamot sedan 2002-02-17
510808-XXXX Eriksson, Leif Erik Ledamot sedan 2002-02-17
510808-XXXX Eriksson, Leif Erik Verkställande direktör sedan 2002-02-17
521109-XXXX Svensson, Ulla Karin Ledamot sedan 2002-02-17
521109-XXXX Svensson, Ulla Karin Vice ordförande sedan 2007-01-10
531231-XXXX Persson Nordahl, Kerstin Ingegerd Maria Ledamot sedan 2007-01-10
560106-XXXX Svensson, Karin Marina Extern firmatecknare sedan 2002-02-17
580312-XXXX Johansson, Rolf -Inge Lennart Ledamot sedan 2002-02-17
590925-XXXX Fritiofsson, Christel Inger Ledamot sedan 2012-07-05
590925-XXXX Fritiofsson, Christel Inger Ordförande sedan 2012-07-05
650605-XXXX Johansson, Ingrid Anne Marie Ledamot sedan 2012-07-05
690312-XXXX Branting, Anna Helen Lise-Lotte Extern firmatecknare sedan 2014-07-08
Nuvarande Tillsynsbefattningar
501214-XXXX Berglund, Anders Tommy Huvudansvarig revisor sedan 2004-03-01
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2002-02-17
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 529000-8506
VD Eriksson ,Leif
Registrerat 1875-01-01
Status Aktivt
Typ av firma Sparbank
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 124
Postnummer 28523
Postort Markaryd
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
64190 Affärs- och sparbanker
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkre dit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före-skrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap.12 ! 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före-skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Markaryds sparbanks verksamhetsområde omfattar Markaryds kommun.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Eriksson, Leif Erik >Fritiofsson, Christel Inger>Svensson, Ulla Karin eller en av dem i förening med en av >Branting, Anna Helen Lise-Lotte >Svensson, Karin Marina