Rys i Karlstad AB


Kontaktuppgifter

054-212830
stromberg@rys.st
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Rys i Karlstad AB!

Aktiebolaget ska bedriva företagsrehabilitering för sjukskrivna och uppsagda samt verksamhet inom bemanninsbranschen, såsom rekry tering, anställning och tillhandahållande av personal och därmed förenlig verksamhet.
Rys i Karlstad AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Mangskog, värmland . Det du kan läsa på Listan.se om Rys i Karlstad AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 2590
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 6,728 1,892 1,425
Rörelseresultat 2,768 290 270
Resultat efter finansnetto 2,808 341 295
Resultat före skatt 3,521 392 218
Årets resultat 2,590 271 156
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 224
Omsättningstillgångar 6,422 3,244 3,091
Summa 6,422 3,244 3,091
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 4,302 1,863 1,742
Obeskattade reserver 0 713 764
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,120 668 585
Eget kapital och skulder 6,422 3,244 3,091
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 302.90% 485.60% 528.40%
Vinstmarginal 41.10% 15.30% 18.50%
Soliditet 67.00% 73.30% 74.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 7 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 181
Personalkostnader 2,883 1,193 811
Sociala kostnader 707 273 220
Aktieutdelning 410 150 150
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550926-XXXX Eriksson, Annika Katarina Ledamot sedan 2013-10-17
560507-XXXX Appel, Jan Olof Kenneth Ledamot sedan 2013-10-17
560507-XXXX Appel, Jan Olof Kenneth Ordförande sedan 2013-10-17
820407-XXXX Börsvik, Sara Kristin Suppleant sedan 2013-10-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530629-XXXX Olsson, Bengt Robert Revisor sedan 2013-10-17
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450111-XXXX Strömberg, Gunilla Yvonne Ledamot 2003-11-01 - 2013-10-17
580716-XXXX Mattsson, Karin Ingrid Dagmar Suppleant 2003-11-01 - 2013-10-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
490928-XXXX Karlsson, Anette Ulla Lena Revisor 2003-11-01 - 2009-11-09
510818-XXXX Larsson, Rune Sören Revisor 2009-11-09 - 2013-10-17