Vitakraft Sverige AB


Kontaktuppgifter

040-510520
info@vitakraft.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Vitakraft Sverige AB!

Bolaget skall bedriva grossistverksamhet och försäljning av djurtillbehör för sällskapsdjur till fack och dagligvaruhandeln.
Vitakraft Sverige AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Malmö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Vitakraft Sverige AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1736
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 71,523 69,306 67,184
Rörelseresultat 2,119 3,124 6,466
Resultat efter finansnetto 1,736 2,671 5,944
Resultat före skatt 1,736 2,671 5,944
Årets resultat 1,736 2,671 5,944
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 10,391 7,569 8,713
Anläggningstillgångar 1,576 1,553 1,143
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 24,625 20,772 26,370
Summa 26,201 22,325 27,513
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500
Eget kapital 7,787 6,051 3,380
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 4,500 4,500 4,500
Kortfristiga skulder 13,914 11,774 19,633
Eget kapital och skulder 26,201 22,325 27,513
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 177.00% 176.40% 134.30%
Vinstmarginal 3.00% 4.50% 9.30%
Soliditet 29.70% 27.10% 12.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 16 16 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 476
Personalkostnader 11,660 10,598 9,984
Sociala kostnader 2,947 2,747 2,398
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 2,000 1,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550730-XXXX Haglund, Torgny Olof Extern verkställande direktör sedan 2006-05-24
550730-XXXX Haglund, Torgny Olof Särskild delgivningsmottagare sedan 2006-05-24
590123-XXXX Gardewin, Heinz Johannes Suppleant sedan 2006-09-05
590123-XXXX Gardewin, Heinz Johannes Utlandsbosatt inom EES sedan 2006-09-05
641204-XXXX Strelow, Dirk Ledamot sedan 2006-05-24
641204-XXXX Strelow, Dirk Utlandsbosatt inom EES sedan 2006-05-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2009-10-29
731101-XXXX Nihlberg, Jonas Ebbe Huvudansvarig revisor sedan 2012-12-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
580616-XXXX Hänsli, Peter Ledamot 2006-05-24 - 2009-09-22
580616-XXXX Hänsli, Peter Ordförande 2006-05-24 - 2009-09-22
580616-XXXX Hänsli, Peter Utlandsbosatt inom EES 2006-05-24 - 2009-09-22
641204-XXXX Strelow, Dirk Ordförande 2009-09-22 - 2009-10-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
460624-XXXX Humble, Sten Robert Olof Huvudansvarig revisor 2009-10-29 - 2012-12-01
610919-XXXX Malmquist, Bo Sonny Revisor 2003-11-01 - 2009-04-20