Scandinavian Student Services AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

040-301405

Välkommen till Scandinavian Student Services AB!

Bolagets verksamhet ska vara att rekrytera och konsultera studenter och idrottare och därmed förenlig verksamhet samt idka försäljning av sport relaterade varor samt äga och förvalta fast egendom.
Scandinavian Student Services AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Malmö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Scandinavian Student Services AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -47
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,824 1,854 1,635
Rörelseresultat -226 206 380
Resultat efter finansnetto -226 174 480
Resultat före skatt -46 127 360
Årets resultat -47 90 260
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 632 73 37
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 218 1,041 1,003
Summa 850 1,113 1,040
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 671 717 628
Obeskattade reserver 119 299 252
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 97 160
Eget kapital och skulder 850 1,113 1,040
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 363.30% 1,073.20% 626.90%
Vinstmarginal -12.40% 11.10% 23.20%
Soliditet 89.90% 84.20% 77.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 2 2 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 435 231 0
Sociala kostnader 134 75 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
780513-XXXX Lindberg, Kjell Andreas Suppleant sedan 2005-10-03
780513-XXXX Lindberg, Kjell Andreas Vice verkställande direktör sedan 2005-10-03
780719-XXXX Ljung, Niclas Per Fredrik Ledamot sedan 2005-10-03
780719-XXXX Ljung, Niclas Per Fredrik Verkställande direktör sedan 2005-10-03
Nuvarande Tillsynsbefattningar
810503-XXXX Lönnquist, Johan Mattias Revisor sedan 2011-12-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556686-8005
VD Ljung ,Niclas
Registrerat 2005-10-03
Status Aktivt
Anställda 2
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2007-05-10
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Amiralsgatan 6
Postnummer 21155
Postort Malmö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
85600 Stödföretag inom utbildningsväsendet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet ska vara att rekrytera och konsultera studenter och idrottare och därmed förenlig verksamhet samt idka försäljning av sport relaterade varor samt äga och förvalta fast egendom.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten