Satellitproffsen Syd AB


Kontaktuppgifter

040-300083
info@satellitproffsen.com
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Satellitproffsen Syd AB!

Bolaget ska bedriva inköp och försäljning av digitala antenner och därmed förenlig verksamhet.
Satellitproffsen Syd AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Malmö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Satellitproffsen Syd AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -143
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 10,259 9,738 12,093
Rörelseresultat -114 134 461
Resultat efter finansnetto -143 105 444
Resultat före skatt -143 375 774
Årets resultat -143 273 565
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1,757 1,703 1,499
Anläggningstillgångar 114 115 54
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,333 3,420 3,296
Summa 3,446 3,535 3,349
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,478 1,721 1,548
Obeskattade reserver 0 0 270
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,102 1,002 1,002
Kortfristiga skulder 866 811 528
Eget kapital och skulder 3,446 3,535 3,349
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 384.90% 421.70% 624.20%
Vinstmarginal -1.10% 1.40% 3.80%
Soliditet 42.90% 48.70% 52.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 4 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 312 280 252
Personalkostnader 1,592 1,197 1,114
Sociala kostnader 399 298 263
Aktieutdelning 0 100 100
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
670326-XXXX Jannati Fard, Saeed Ledamot sedan 2012-02-20
730909-XXXX Naderi, Sasan Ledamot sedan 2006-08-15
730909-XXXX Naderi, Sasan Ordförande sedan 2012-02-20
760321-XXXX Najimi, Masoumeh Suppleant sedan 2006-08-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
500928-XXXX Kroon, Lars-Erik Revisor sedan 2006-08-15