Malmö Musikaffär AB


Kontaktuppgifter

040-128192
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Malmö Musikaffär AB!

Malmö Musikaffär AB
Malmö Musikaffär är en av sveriges absolut äldsta butiker med anor sedan mitten av tjugotalet!

Sedan hösten 2008 åternns vi på Amiralsgatan 16, mitt i korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan. Som alltid är vi en oberoende butik, utan inblandning av kedjor eller andra utomstående för att vi ska kunna garantera våra kunder att det som säljs i och från vår butik är produkter vi står för till 100%!

Välkommen!

Öppettider
Vardagar: 10.30-18.00
Lördagar: 10.00-14.00

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 328
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 13,259 13,036 11,146
Rörelseresultat 365 773 1,078
Resultat efter finansnetto 358 763 994
Resultat före skatt 455 743 845
Årets resultat 328 543 615
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 5,057 5,034 4,057
Anläggningstillgångar 10 52 76
Kortfristiga fordringar 555 485 485
Omsättningstillgångar 6,469 6,531 5,622
Summa 6,479 6,583 5,698
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,926 2,838 2,495
Obeskattade reserver 1,207 1,304 1,284
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,346 2,441 1,920
Eget kapital och skulder 6,479 6,583 5,698
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 275.70% 267.60% 292.80%
Vinstmarginal 2.80% 5.90% 9.70%
Soliditet 59.70% 57.70% 60.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 5 5 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 2,313 1,997 1,646
Sociala kostnader 630 536 420
Aktieutdelning 240 240 200
Beviljad Checkkredit 100 100 100
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600412-XXXX Millestad, Jane Anette Suppleant sedan 1999-11-22
640801-XXXX Törnblom, Pär Jonas Ledamot sedan 1999-11-22
640801-XXXX Törnblom, Pär Jonas Ordförande sedan 2003-11-01
750415-XXXX Rudnert, Martin Petter Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
680701-XXXX Andersson, Hans Ulf Patrik Revisor sedan 2003-11-01