Möllevångshallen Aktiebolag - Ica Supermarket


Kontaktuppgifter

040-83340
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Möllevångshallen Aktiebolag - Ica Supermarket!

Bolaget skall bedriva handel med livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Möllevångshallen Aktiebolag - Ica Supermarket är registerat som aktivt privat aktiebolag i Malmö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Möllevångshallen Aktiebolag - Ica Supermarket är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 776
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 75,643 74,996 70,227
Rörelseresultat 0 2,441 2,897
Resultat efter finansnetto 802 2,418 2,622
Resultat före skatt 1,031 1,815 1,667
Årets resultat 776 1,308 1,089
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 1,320 1,334 1,276
Anläggningstillgångar 6,599 6,630 5,810
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 5,169 5,746 7,617
Summa 11,767 12,376 13,427
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,921 3,245 4,037
Obeskattade reserver 5,060 5,290 4,687
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 4,786 3,841 4,703
Eget kapital och skulder 11,767 12,376 13,427
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 108.00% 149.60% 162.00%
Vinstmarginal 0.00% 3.30% 4.10%
Soliditet 49.90% 57.70% 55.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 12 18 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,011 2,366 2,242
Aktieutdelning 1,700 2,100 2,100
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540414-XXXX Tuvom, Olle Torbjörn Ledamot sedan 2003-11-01
650214-XXXX Bengtsson, Lars Peter Ledamot sedan 2003-11-01
670118-XXXX Bengtsson, Jan Tomas Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
500729-XXXX Lindgren, Åke Roland Revisor sedan 2003-11-01