Hyresbostäder Porten AB


Kontaktuppgifter

040-306676

Address


  Malmö
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Hyresbostäder Porten AB!

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastighter och därmed förenlig verksamhet.
Hyresbostäder Porten AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Malmö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Hyresbostäder Porten AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 4
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5,725 5,371 1,555
Rörelseresultat 3,018 2,522 715
Resultat efter finansnetto 1,577 693 253
Resultat före skatt 1,577 693 190
Årets resultat 4 2 140
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 59,577 59,140 59,273
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 239 641 482
Summa 59,816 59,781 59,755
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50
Bundet eget kapital 50 50 50
Eget kapital 196 192 190
Obeskattade reserver 63 63 63
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 58,829 58,829 58,829
Kortfristiga skulder 728 697 673
Eget kapital och skulder 59,816 59,781 59,755
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 0.00% 92.00% 71.60%
Vinstmarginal 0.00% 47.00% 46.00%
Soliditet 0.00% 0.40% 0.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440726-XXXX Dahlqvist, Kent Thomas Ledamot sedan 2011-03-22
440726-XXXX Dahlqvist, Kent Thomas Ordförande sedan 2011-03-22
790502-XXXX Dahlqvist, Jesper Mathias Ledamot sedan 2011-03-22
810721-XXXX Dahlqvist, Carl Mikael Ledamot sedan 2011-03-22
Nuvarande Tillsynsbefattningar
480329-XXXX Lexholm, Patrik Levon Revisor sedan 2011-03-22
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540309-XXXX Blomström, Jan Peter Torbjörn Suppleant 2011-02-17 - 2011-03-22
570731-XXXX Fredholm, Cid Pether Ledamot 2011-02-17 - 2011-03-22
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2011-01-17 - 2011-02-17
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2011-01-17 - 2011-02-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
570309-XXXX Månsson, Bengt -Ola Håkan Revisor 2011-02-17 - 2011-03-22