Dhl Freight (Sweden) AB - Malmö

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

040-246000

Välkommen till Dhl Freight (Sweden) AB - Malmö!

Bolaget skall bedriva speditions-, transport-och åkerirörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
Dhl Freight (Sweden) AB - Malmö är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Malmö, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Dhl Freight (Sweden) AB - Malmö är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 174436
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8,087,576 8,394,575 7,846,914
Rörelseresultat 165,013 7,454 42,547
Resultat efter finansnetto 151,914 -6,250 22,576
Resultat före skatt 151,914 -6,250 22,576
Årets resultat 174,436 -20,873 16,790
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 297,745 341,782 359,401
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,746,526 1,511,166 1,474,251
Summa 2,044,271 1,852,948 1,833,652
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 397,414 159,865 221,715
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 515,874 493,307 476,635
Långfristiga skulder 0 0 25,585
Kortfristiga skulder 1,130,983 1,199,776 1,109,717
Eget kapital och skulder 2,044,271 1,852,948 1,833,652
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 154.40% 126.00% 132.80%
Vinstmarginal 2.00% 0.10% 0.50%
Soliditet 19.40% 8.60% 12.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2,491 2,483 2,588
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 6,331 3,854 6,475
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 369,157 405,323 435,629
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
451108-XXXX Anderholm, Anders Gustaf Arbetstagarrepresentant sedan 2009-11-16
451108-XXXX Anderholm, Anders Gustaf Suppleant sedan 2009-11-16
500531-XXXX Stigsson, Bo Gunnar Lennart Extern firmatecknare sedan 2006-06-01
550604-XXXX Borg, Peter Anders Ledamot sedan 2010-04-12
590224-XXXX Ringheim, Ole Michael Ledamot sedan 2012-05-07
590224-XXXX Ringheim, Ole Michael Ordförande sedan 2012-05-07
590224-XXXX Ringheim, Ole Michael Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-05-07
590514-XXXX Nilsson, Ove Pontus Bonde Ledamot sedan 2010-01-12
600301-XXXX Hunt Viberg, Lena Anne-Lie Arbetstagarrepresentant sedan 2011-06-07
600301-XXXX Hunt Viberg, Lena Anne-Lie Suppleant sedan 2011-06-07
610103-XXXX Modén, Rose-Mari Arbetstagarrepresentant sedan 2006-06-01
610103-XXXX Modén, Rose-Mari Ledamot sedan 2006-06-01
611030-XXXX Westerberg, Per Sven Gunnar Extern firmatecknare sedan 2010-09-07
661119-XXXX Johansson, Tord Mikael Arbetstagarrepresentant sedan 2008-08-11
661119-XXXX Johansson, Tord Mikael Ledamot sedan 2008-08-11
700318-XXXX Hesslin, Peter Seth Wilhelm Ledamot sedan 2012-01-18
700318-XXXX Hesslin, Peter Seth Wilhelm Verkställande direktör sedan 2012-01-18
710319-XXXX Hallam, Shad Ian Extern firmatecknare sedan 2013-07-08
740920-XXXX Söderholm, Ted Sven Severin Ledamot sedan 2010-09-07
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2004-11-01
740921-XXXX Corneliusson, Linda Henrietta Huvudansvarig revisor sedan 2012-10-22
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430109-XXXX Alm, Kerstin Gunhild Arbetstagarrepresentant 1999-09-03 - 2009-11-16
430109-XXXX Alm, Kerstin Gunhild Suppleant 2000-09-26 - 2009-11-16
440612-XXXX Åhs, Ernst Inge Roland Arbetstagarrepresentant 2000-09-26 - 2008-08-11
440612-XXXX Åhs, Ernst Inge Roland Ledamot 2000-09-26 - 2008-08-11
480703-XXXX Ahlqvist, Stig Albert Tommy Arbetstagarrepresentant 2000-09-26 - 2011-06-07
480703-XXXX Ahlqvist, Stig Albert Tommy Suppleant 2000-09-26 - 2011-06-07
500314-XXXX Sundman, Lars Göran Ledamot 2003-10-30 - 2008-07-10
500314-XXXX Sundman, Lars Göran Verkställande direktör 2004-02-24 - 2008-01-22
500516-XXXX Cassels, Alan Gervase Ledamot 2010-05-31 - 2010-09-07
500516-XXXX Cassels, Alan Gervase Utlandsbosatt inom EES 2010-05-31 - 2010-09-07
510210-XXXX Nilsson, Bengt Stefan Lennart Ledamot 2009-11-16 - 2012-05-07
510210-XXXX Nilsson, Bengt Stefan Lennart Verkställande direktör 2010-01-12 - 2012-01-18
510210-XXXX Nilsson, Bengt Stefan Lennart Ordförande 2010-01-12 - 2012-05-07
550604-XXXX Borg, Peter Anders Ledamot 2007-11-12 - 2010-01-12
590528-XXXX Södergård, Karl Martin Ledamot 2007-11-12 - 2010-04-12
590528-XXXX Södergård, Karl Martin Ordförande 2007-11-12 - 2010-01-12
590528-XXXX Södergård, Karl Martin Utlandsbosatt inom EES 2007-11-12 - 2010-04-12
620413-XXXX Jordahn, Lars Ledamot 2008-01-22 - 2010-05-31
620413-XXXX Jordahn, Lars Verkställande direktör 2008-01-22 - 2010-01-12
700318-XXXX Hesslin, Peter Seth Wilhelm Extern vice verkställande direktör 2011-06-07 - 2012-01-18
710318-XXXX schmidt, Michael Sascha Extern firmatecknare 2010-09-07 - 2013-07-08
710318-XXXX schmidt, Michael Sascha Utlandsbosatt inom EES 2010-09-07 - 2013-07-08
Tidigare Tillsynsbefattningar
730301-XXXX Adolfsson, Leif Patrik Huvudansvarig revisor 2007-09-27 - 2012-10-22
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556103-0437
VD Hesslin ,Peter
Registrerat 1966-03-17
Status Fusion avslutad
Anställda 2491
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 206
Postnummer 20122
Postort Malmö
KARTA
Karta till Dhl Freight (Sweden) AB - Malmö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
52290 Övriga serviceföretag till transport
49410 Åkerier
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva speditions-, transport-och åkerirörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Borg, Peter Anders >Hallam, Shad Ian>Hesslin, Peter Seth Wilhelm >Nilsson, Ove Pontus Bonde >Ringheim, Ole Michael >Stigsson, Bo Gunnar Lennart>Söderholm, Ted Sven Severin >Westerberg, Per Sven Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder