Örkelbo Fastighets AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

040-6602000

Välkommen till Örkelbo Fastighets AB!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Örkelbo Fastighets AB är registerat som fusion inledd privat aktiebolag i Malmö, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Örkelbo Fastighets AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1154
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 7,755 7,764 7,565
Rörelseresultat 2,250 2,588 1,889
Resultat efter finansnetto 1,226 1,288 804
Resultat före skatt 1,226 1,288 804
Årets resultat 1,154 1,294 698
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 60,168 61,206 61,573
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 7,910 6,356 5,942
Summa 68,078 67,562 67,515
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 26,337 26,083 25,789
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 488 416 421
Långfristiga skulder 39,822 39,811 39,800
Kortfristiga skulder 1,431 1,252 1,504
Eget kapital och skulder 68,078 67,562 67,515
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 552.80% 507.70% 395.10%
Vinstmarginal 29.00% 33.30% 25.00%
Soliditet 38.70% 38.60% 38.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
651111-XXXX Hall, Lars Patrik Ledamot sedan 2006-09-18
651111-XXXX Hall, Lars Patrik Ordförande sedan 2008-11-07
700220-XXXX Mellberg, Karl Philip Suppleant sedan 2006-09-18
710611-XXXX Rode, Hans Pontus John Suppleant sedan 2013-07-03
740831-XXXX Nordholm, Jan Magnus Ledamot sedan 2010-04-09
830503-XXXX Altenby, Eva Maria Therése Extern firmatecknare sedan 2011-05-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650330-XXXX Persson, Mats Christer Roland Revisor sedan 2013-11-21
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556646-7915
Registrerat 2003-07-14
Status Fusion inledd
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Nej
POSTADDRESS
Gata/Box Östra Promenaden 7 A
Postnummer 21128
Postort Malmö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68201 Fastighetsbolag, bostäder
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av>ledamöterna i förening med en av >suppleanterna >externa firmatecknaren