Br. Alenäs Skylt & Lack AB


Kontaktuppgifter

0325-50016
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Br. Alenäs Skylt & Lack AB!

Bolaget skall bedriva lackering av skyltar, screentryckeri, tillverkning av dekaler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Br. Alenäs Skylt & Lack AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Mårdaklev, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Br. Alenäs Skylt & Lack AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -106
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3,262 3,178 3,713
Rörelseresultat -34 14 348
Resultat efter finansnetto -186 -122 261
Resultat före skatt -106 8 51
Årets resultat -106 4 35
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 425 575 361
Anläggningstillgångar 1,987 1,969 2,412
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,042 1,360 782
Summa 3,029 3,329 3,195
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 181 288 283
Obeskattade reserver 0 80 210
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 1,379 1,623 1,299
Kortfristiga skulder 1,469 1,338 1,402
Eget kapital och skulder 3,029 3,329 3,195
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 70.90% 101.60% 55.80%
Vinstmarginal -1.00% 0.40% 9.10%
Soliditet 6.00% 10.40% 13.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 4 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 50
Varav Bonus/tantiem 65 85 113
Personalkostnader 1,044 1,045 1,067
Sociala kostnader 272 295 279
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 230 230 230
Varav utnyttjad 154 230 110

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
620715-XXXX Alenäs, Per Mikael Ledamot sedan 2003-11-01
650316-XXXX Alenäs, Bengt Kennet Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
440618-XXXX Pettersson, Gösta Lars-Olof Revisor sedan 2012-08-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
350911-XXXX Ahlquist, Gerhard Vilhelm Revisor 2003-11-01 - 2012-07-17