Järnia - Märsta


Kontaktuppgifter

08-59116350
stromstad@jarnia.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Järnia - Märsta!

Bolaget skall bedriva handel med järnhandelsvaror, främst verktyg, elverktyg, arbetsplatsutrustning, skyddsutrustning, skruv och bult, fästmaterial, hushållsartiklar och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Järnia - Märsta är registerat som aktivt privat aktiebolag i Märsta, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Järnia - Märsta är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -21354
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 73,897 69,323 69,888
Rörelseresultat -21,064 -17,486 -19,972
Resultat efter finansnetto -21,903 -18,410 -21,292
Resultat före skatt -21,903 -18,410 -21,292
Årets resultat -21,354 -17,580 -19,442
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 24,782 27,228 26,586
Anläggningstillgångar 3,335 5,458 7,790
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 34,181 36,945 43,566
Summa 37,516 42,403 51,355
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3,500 3,500 3,500
Bundet eget kapital 3,500 3,500 3,500
Eget kapital 11,105 12,921 10,277
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 26,411 29,481 41,078
Eget kapital och skulder 37,516 42,403 51,355
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 129.40% 125.30% 106.10%
Vinstmarginal -28.50% -25.20% -28.60%
Soliditet 29.60% 30.50% 20.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 36 37 38
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 773 760
Personalkostnader 17,253 15,463 15,985
Sociala kostnader 4,266 3,814 4,071
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481006-XXXX Nilsen, Jens Weme Ledamot sedan 2006-09-08
481006-XXXX Nilsen, Jens Weme Ordförande sedan 2006-09-08
481006-XXXX Nilsen, Jens Weme Utlandsbosatt inom EES sedan 2006-09-08
631028-XXXX Törnqvist, Erik Sixten Suppleant sedan 2012-10-12
631028-XXXX Törnqvist, Erik Sixten Verkställande direktör sedan 2012-10-12
661229-XXXX Thjömöe, Knut Ledamot sedan 2012-10-12
661229-XXXX Thjömöe, Knut Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-12
710608-XXXX Fidjestöl, Britt Aas Ledamot sedan 2012-10-12
710608-XXXX Fidjestöl, Britt Aas Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
740410-XXXX Karlsson, Bo Martin Niklas Revisor sedan 2012-10-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
631028-XXXX Törnqvist, Erik Sixten Särskild delgivningsmottagare 2009-02-11 - 2012-10-12
670509-XXXX Staxäng, Jonatan Sten Olof Suppleant 2006-09-08 - 2008-05-08
670509-XXXX Staxäng, Jonatan Sten Olof Verkställande direktör 2006-09-08 - 2008-04-17
670509-XXXX Staxäng, Jonatan Sten Olof Särskild delgivningsmottagare 2006-09-08 - 2008-04-17
671225-XXXX Winther, Erik Ledamot 2007-10-09 - 2009-02-11
671225-XXXX Winther, Erik Utlandsbosatt inom EES 2007-10-09 - 2009-02-11
680202-XXXX Braaten, Espen Ledamot 2006-09-08 - 2012-10-12
680202-XXXX Braaten, Espen Utlandsbosatt inom EES 2006-09-08 - 2012-10-12
681003-XXXX Röjd, Erik Benny Extern verkställande direktör 2008-04-17 - 2009-02-11
681003-XXXX Röjd, Erik Benny Särskild delgivningsmottagare 2008-04-17 - 2009-02-11
700406-XXXX Wisloff, Kjetil Ledamot 2010-01-19 - 2012-10-12
700406-XXXX Wisloff, Kjetil Utlandsbosatt inom EES 2010-01-19 - 2012-10-12
730803-XXXX Michelsen, Hans Jacob Ledamot 2009-02-11 - 2010-01-19
730803-XXXX Michelsen, Hans Jacob Utlandsbosatt inom EES 2009-02-11 - 2010-01-19
771020-XXXX Andersen, Thomas Wigen Suppleant 2009-02-11 - 2012-06-12
771020-XXXX Andersen, Thomas Wigen Verkställande direktör 2009-02-11 - 2012-06-12
771020-XXXX Andersen, Thomas Wigen Utlandsbosatt inom EES 2009-02-11 - 2012-06-12
Tidigare Tillsynsbefattningar
441219-XXXX Holländer, Lars-Göran Revisor 2003-11-06 - 2012-10-12