Järnia - Märsta

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Järnia - Märsta!

Bolaget skall bedriva handel med järnhandelsvaror, främst verktyg, elverktyg, arbetsplatsutrustning, skyddsutrustning, skruv och bult, fästmaterial, hushållsartiklar och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Järnia - Märsta är registerat som aktivt privat aktiebolag i Märsta, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Järnia - Märsta är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -17781
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 66,366 73,897 69,323
Rörelseresultat -17,516 -21,064 -17,486
Resultat efter finansnetto -17,991 -21,903 -18,410
Resultat före skatt -17,991 -21,903 -18,410
Årets resultat -17,781 -21,354 -17,580
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 25,737 24,782 27,228
Anläggningstillgångar 2,246 3,335 5,458
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 49,905 34,181 36,945
Summa 52,151 37,516 42,403
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3,500 3,500 3,500
Bundet eget kapital 3,500 3,500 3,500
Eget kapital 11,071 11,105 12,921
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 41,080 26,411 29,481
Eget kapital och skulder 52,151 37,516 42,403
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 121.50% 129.40% 125.30%
Vinstmarginal -26.30% -28.50% -25.20%
Soliditet 21.20% 29.60% 30.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 34 36 37
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 773
Personalkostnader 15,324 17,253 15,463
Sociala kostnader 4,034 4,266 3,814
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481006-XXXX Nilsen, Jens Weme Ledamot sedan 2006-09-08
481006-XXXX Nilsen, Jens Weme Utlandsbosatt inom EES sedan 2006-09-08
520229-XXXX Sundvall, Lars Georg Ledamot sedan 2014-06-30
710608-XXXX Fidjestöl, Britt Aas Ledamot sedan 2012-10-12
710608-XXXX Fidjestöl, Britt Aas Ordförande sedan 2014-06-30
710608-XXXX Fidjestöl, Britt Aas Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-12
731211-XXXX Staaf, Carl Morgan Suppleant sedan 2014-06-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
740410-XXXX Karlsson, Bo Martin Niklas Revisor sedan 2012-10-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556552-0987
Registrerat 1998-01-26
Status Aktivt
Anställda 34
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Västra Bangatan 2
Postnummer 19540
Postort Märsta
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47522 Järn- och VVS-varuhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med järnhandelsvaror, främst verktyg, elverktyg, arbetsplatsutrustning, skyddsutrustning, skruv och bult, fästmaterial, hushållsartiklar och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna