Skånegårdar AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

046-140195

Välkommen till Skånegårdar AB!

Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom områdena ekonomi, juridik, jord-och skogsbruk, förvaltning av fastigheter och värdepapper, avel med hästar, hästsport, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet med produktion och försäljning av klassiska mangårdsbyggnader i samarbete med underentreprenörer. Bolaget skall även syssla med produktion av el och handel med el. Vidare skall bolaget även bedriva handel med löjrom och liknande produkter.
Skånegårdar AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lund, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Skånegårdar AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1862
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15,872 23,477 21,714
Rörelseresultat -11,680 4,024 2,260
Resultat efter finansnetto -9,550 3,400 6,899
Resultat före skatt -888 2,091 5,927
Årets resultat 1,862 1,302 5,500
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 387 448 485
Anläggningstillgångar 24,453 32,687 32,513
Kortfristiga fordringar 11,855 26,666 95
Omsättningstillgångar 16,417 33,437 31,579
Summa 40,871 66,124 64,092
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 117 117 117
Bundet eget kapital 117 117 117
Eget kapital 20,471 21,608 23,817
Obeskattade reserver 4,241 12,903 11,594
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 16,159 31,612 28,681
Eget kapital och skulder 40,871 66,124 64,092
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 101.60% 105.80% 110.10%
Vinstmarginal -72.90% 17.00% 10.40%
Soliditet 57.70% 46.70% 50.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 19 16 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 551
Personalkostnader 10,190 10,103 9,794
Sociala kostnader 2,789 2,807 2,818
Aktieutdelning 2,644 3,000 3,510
Beviljad Checkkredit 300 300 300
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
491224-XXXX Magnusson, Dag Anders Bjarne Ledamot sedan 1000-01-01
491224-XXXX Magnusson, Dag Anders Bjarne Verkställande direktör sedan 1000-01-01
580207-XXXX Eyrich, Hans Christian Suppleant sedan 2003-10-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540402-XXXX Kronblad, Jens Åke Ragnar Revisor sedan 2003-10-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556234-0116
VD Magnusson ,Dag
Registrerat 1983-09-29
Status Aktivt
Anställda 19
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Bredgatan 25
Postnummer 22221
Postort Lund
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68310 Fastighetsförmedlare
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom områdena ekonomi, juridik, jord-och skogsbruk, förvaltning av fastigheter och värdepapper, avel med hästar, hästsport, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet med produktion och försäljning av klassiska mangårdsbyggnader i samarbete med underentreprenörer. Bolaget skall även syssla med produktion av el och handel med el. Vidare skall bolaget även bedriva handel med löjrom och liknande produkter.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen