Skånegårdar AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

046-140195

Välkommen till Skånegårdar AB!

Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom områdena ekonomi, juridik, jord-och skogsbruk, förvaltning av fastigheter och värdepapper, avel med hästar, hästsport, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet med produktion och försäljning av klassiska mangårdsbyggnader i samarbete med underentreprenörer. Bolaget skall även syssla med produktion av el och handel med el. Vidare skall bolaget även bedriva handel med löjrom och liknande produkter.
Skånegårdar AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lund, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Skånegårdar AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1446
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 19,602 15,872 23,477
Rörelseresultat 2,275 -11,680 4,024
Resultat efter finansnetto 1,599 -9,550 3,400
Resultat före skatt 2,076 -888 2,091
Årets resultat 1,446 1,862 1,302
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 342 387 448
Anläggningstillgångar 24,099 24,453 32,687
Kortfristiga fordringar 19,464 11,855 26,666
Omsättningstillgångar 26,844 16,417 33,437
Summa 50,944 40,871 66,124
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 117 117 117
Bundet eget kapital 117 117 117
Eget kapital 19,273 20,471 21,608
Obeskattade reserver 3,764 4,241 12,903
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 27,907 16,159 31,612
Eget kapital och skulder 50,944 40,871 66,124
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 96.20% 101.60% 105.80%
Vinstmarginal 11.50% -72.90% 17.00%
Soliditet 43.60% 57.70% 46.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 19 19 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 9,914 10,190 10,103
Sociala kostnader 2,616 2,789 2,807
Aktieutdelning 2,644 2,644 3,000
Beviljad Checkkredit 300 300 300
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
491224-XXXX Magnusson, Dag Anders Bjarne Ledamot sedan 1983-09-29
491224-XXXX Magnusson, Dag Anders Bjarne Verkställande direktör sedan 1983-09-29
580207-XXXX Eyrich, Hans Christian Suppleant sedan 2003-10-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
540402-XXXX Kronblad, Jens Åke Ragnar Revisor sedan 2003-10-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556234-0116
VD Magnusson ,Dag
Registrerat 1983-09-29
Status Aktivt
Anställda 19
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1991-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Bredgatan 25
Postnummer 22221
Postort Lund
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68310 Fastighetsförmedlare
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet inom områdena ekonomi, juridik, jord-och skogsbruk, förvaltning av fastigheter och värdepapper, avel med hästar, hästsport, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet med produktion och försäljning av klassiska mangårdsbyggnader i samarbete med underentreprenörer. Bolaget skall även syssla med produktion av el och handel med el. Vidare skall bolaget även bedriva handel med löjrom och liknande produkter.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen