Medicon Village AB


Kontaktuppgifter

046-2756000

Address

Scheelevägen 2
 22363 Lund
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Medicon Village AB!

Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom, investera i forskningsverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets direkt eller indirekt ägda fastigheter ska bland annat upplåtas för vetenskaplig forskning inom bl.a. medicin och andra livsvetenskaper (”life science”), så att hälsovård, innovation och samhällsbyggande i Skåne län erhåller förutsättningar för att kunna utvecklas.
Medicon Village AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lund, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Medicon Village AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 44,728 0
Rörelseresultat -27,251 -9,271
Resultat efter finansnetto -48,142 -10,139
Resultat före skatt -47,917 -10,364
Årets resultat -47,917 -10,364
Balansräkning 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0
Anläggningstillgångar 531,439 23,253
Kortfristiga fordringar 0 0
Omsättningstillgångar 13,985 21,348
Summa 545,424 44,601
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 100
Bundet eget kapital 5,000 100
Eget kapital 41,719 39,636
Obeskattade reserver 0 225
Avsättningar 14,000 0
Långfristiga skulder 450,000 0
Kortfristiga skulder 39,705 4,740
Eget kapital och skulder 545,424 44,601
NYCKELTAL 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 35.20% 450.40%
Vinstmarginal -58.70% -23,177.50%
Soliditet 7.60% 89.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12
Antal anställda 16 5
Löner Styrelse/VD 0 0
Varav Bonus/tantiem 905 0
Personalkostnader 13,099 1,375
Sociala kostnader 4,447 418
Aktieutdelning 0 0
Beviljad Checkkredit 50,000 20
Varav utnyttjad 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440501-XXXX Paulsson, Mats Helge Ledamot sedan 2011-01-12
450503-XXXX Grosskopf, Göran Josef Ledamot sedan 2011-08-19
450503-XXXX Grosskopf, Göran Josef Ordförande sedan 2011-08-19
450503-XXXX Grosskopf, Göran Josef Utlandsbosatt utanför EES sedan 2011-08-19
481021-XXXX Borrebaeck, Karl Arne Krister Ledamot sedan 2012-10-15
490202-XXXX Lindström, Per Anders Harald Ledamot sedan 2012-10-15
551106-XXXX Andersson, Gert Roland Ledamot sedan 2012-10-15
560522-XXXX Åkesson Jakobsson, Kerstin Maria Cecilia Extern vice verkställande direktör sedan 2011-10-31
570424-XXXX Leifland, Mats Olof Extern verkställande direktör sedan 2011-05-09
600610-XXXX Hultqvist Bengtsson, Eva Ursula Extern vice verkställande direktör sedan 2012-04-24
Nuvarande Tillsynsbefattningar
561004-XXXX Neckmar, Leif Göran Revisor sedan 2011-10-31
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
511012-XXXX Rasmussen, Mats Roger Verner Suppleant 2011-01-12 - 2012-10-15
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2010-11-10 - 2011-01-12
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2010-11-10 - 2011-01-12
Tidigare Tillsynsbefattningar
580407-XXXX Petersson, Olle Lennart Revisor 2011-01-12 - 2011-10-31