Medicon Village AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

046-2756000

Välkommen till Medicon Village AB!

Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom, investera i forskningsverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets direkt eller indirekt ägda fastigheter ska bland annat upplåtas för vetenskaplig forskning inom bl.a. medicin och andra livsvetenskaper (”life science”), så att hälsovård, innovation och samhällsbyggande i Skåne län erhåller förutsättningar för att kunna utvecklas.
Medicon Village AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lund, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Medicon Village AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -7342
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 88,455 44,728 0
Rörelseresultat 7,027 -27,251 -9,271
Resultat efter finansnetto -7,342 -48,142 -10,139
Resultat före skatt -7,342 -47,917 -10,364
Årets resultat -7,342 -47,917 -10,364
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 564,249 531,439 23,253
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 16,730 13,985 21,348
Summa 580,979 545,424 44,601
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 100
Bundet eget kapital 5,000 5,000 100
Eget kapital 34,377 41,719 39,636
Obeskattade reserver 0 0 225
Avsättningar 14,000 14,000 0
Långfristiga skulder 452,249 450,000 0
Kortfristiga skulder 80,353 39,705 4,740
Eget kapital och skulder 580,979 545,424 44,601
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 20.80% 35.20% 450.40%
Vinstmarginal 7.50% -58.70% -23,177.50%
Soliditet 5.90% 7.60% 89.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 20 16 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 933 905 0
Personalkostnader 15,961 13,099 1,375
Sociala kostnader 5,200 4,447 418
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 50,000 50,000 20
Varav utnyttjad 15,686 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440501-XXXX Paulsson, Mats Helge Ledamot sedan 2011-01-12
450503-XXXX Grosskopf, Göran Josef Ledamot sedan 2011-08-19
450503-XXXX Grosskopf, Göran Josef Ordförande sedan 2011-08-19
450503-XXXX Grosskopf, Göran Josef Utlandsbosatt utanför EES sedan 2011-08-19
501113-XXXX Rastad, Klas Olof Jonas Ledamot sedan 2014-05-28
551106-XXXX Andersson, Gert Roland Ledamot sedan 2012-10-15
560522-XXXX Åkesson Jakobsson, Kerstin Maria Cecilia Extern vice verkställande direktör sedan 2011-10-31
570424-XXXX Leifland, Mats Olof Extern verkställande direktör sedan 2011-05-09
600610-XXXX Hultqvist Bengtsson, Eva Ursula Extern vice verkställande direktör sedan 2012-04-24
690524-XXXX Stambolovski, Karin Annette Ledamot sedan 2014-05-28
Nuvarande Tillsynsbefattningar
561004-XXXX Neckmar, Leif Göran Revisor sedan 2011-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556824-7646
VD Leifland ,Mats
Registrerat 2010-11-10
Status Aktivt
Anställda 20
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2011-05-26
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 22381
Postort Lund
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
68203 Fastighetsbolag, andra lokaler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom, investera i forskningsverksamhet samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets direkt eller indirekt ägda fastigheter ska bland annat upplåtas för vetenskaplig forskning inom bl.a. medicin och andra livsvetenskaper (”life science”), så att hälsovård, innovation och samhällsbyggande i Skåne län erhåller förutsättningar för att kunna utvecklas.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Grosskopf, Göran Josef >Paulsson, Mats Helgeeller en av dem i förening med en av >Andersson, Gert Roland >Leifland, Mats Olof >Rastad, Klas Olof Jonas>Stambolovski, Karin Annette Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder