Kalles Bud & Transport i Norr AB


Kontaktuppgifter

Karl-Erik Ström
0920-200240
info@kalles-bud.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Kalles Bud & Transport!

Kalles Bud & Transport i Norr AB - image Kalles Bud&Transport stardes 1974 och vi har över 30 års bransch-erfarenehet. När du söker flyttfirma i Luleå är vi det rätta företaget för dig.Vi utför flyttningar för privatpersoner samt företag och tillhör Norrlands ledande flyttföretag. Vår specialitet är samlastningstrafik från och till Norrland. Vi är både miljö- och kvalitetscertifierade.
Vårt huvudkontor ligger i Luleå med filialkontor i Umeå. I Sundsvall har vi dessutom en flyttbil stationerad.

När ni behöver magasinera delar av eller hela bohaget erbjuder vi lagring i moderna tempererade lokaler. Kalles Bud & Transport för rätt magasinering i Luleå.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 413
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 48,086 40,179 37,469
Rörelseresultat 787 1,472 528
Resultat efter finansnetto 664 808 227
Resultat före skatt 626 451 76
Årets resultat 413 130 -39
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 5,686 5,093 5,972
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 12,134 11,508 9,402
Summa 17,820 16,601 15,373
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200
Bundet eget kapital 200 200 200
Eget kapital 3,329 3,116 3,086
Obeskattade reserver 1,566 1,528 1,171
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 3,019 3,081 3,349
Kortfristiga skulder 9,906 8,876 7,767
Eget kapital och skulder 17,820 16,601 15,373
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 122.50% 129.70% 121.10%
Vinstmarginal 1.60% 3.60% 1.40%
Soliditet 25.20% 25.40% 25.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 50 40 39
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,705 1,344 1,284
Personalkostnader 21,793 17,205 16,232
Sociala kostnader 5,423 4,218 4,125
Aktieutdelning 0 200 0
Beviljad Checkkredit 550 550 550
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
520527-XXXX Ström, Märta Susanne Suppleant sedan 1992-11-30
530402-XXXX Ström, Karl-Erik Ledamot sedan 1992-11-30
530402-XXXX Ström, Karl-Erik Verkställande direktör sedan 2004-08-04
580414-XXXX Ström, Lars Ingemar Ledamot sedan 1992-11-30
630426-XXXX Ström, Jan Mikael Ledamot sedan 1000-01-01
630426-XXXX Ström, Jan Mikael Ordförande sedan 2004-08-04
630717-XXXX Jakobsson, Martin Robert Ledamot sedan 1992-11-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570928-XXXX Brodén, Bo Ulf Revisor sedan 2003-11-01