Jula Butik - Luleå

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0920-39890

Välkommen till Jula Butik - Luleå!

Bolaget skall bedriva försäljning genom varuhus och andra kanaler för handel med ett branschblandat sortiment riktat mot huvudsakligen Gör-det-själv-marknaden samt mot B2B-marknaden (professionella marknaden). Sortimentet omfattar allt från verktyg och maskiner till arbetskläder och skydd, byggförnöden-heter, el och VVS samt trädgårdsartiklar, bil'fritids-och hem 'hushållsartiklar. Bolaget skall dessutom bedriva omfattande kundrelaterade sälj-och serviceaktiviteter via Jula Club med bland annat kreditgivning samt kommunikation via bolagets website och sociala medier. Bolaget svarar också för Jula-koncernens varuhuskjedjor i utlandet avseende kjedjedrift, etablering varuförsäljning och distribution via centrallager (supply chain), markandsföring, administration etc. Bolaget skall även direkt eller via dotterbolag bedriva finansverksamhet med kreditgivning och inkassotjänster samt handel med värdepapper.
Jula Butik - Luleå är registerat som aktivt privat aktiebolag i Luleå, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Jula Butik - Luleå är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 207755
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3,747,133 3,299,418 2,984,326
Rörelseresultat 316,049 357,831 409,533
Resultat efter finansnetto 357,985 397,284 449,342
Resultat före skatt 293,285 315,184 345,450
Årets resultat 207,755 229,105 252,708
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 663,110 718,329 618,706
Anläggningstillgångar 61,036 59,824 61,225
Kortfristiga fordringar 32,129 20,762 19,152
Omsättningstillgångar 1,422,063 1,374,764 1,130,257
Summa 1,483,099 1,434,588 1,191,482
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 274,246 416,490 357,385
Obeskattade reserver 489,700 425,000 342,900
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 719,153 593,098 491,197
Eget kapital och skulder 1,483,099 1,434,588 1,191,482
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 197.70% 231.80% 230.10%
Vinstmarginal 8.40% 10.80% 13.70%
Soliditet 42.80% 50.40% 50.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1,010 883 791
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 3,873 4,341 3,525
Personalkostnader 470,750 415,065 355,052
Sociala kostnader 106,362 92,095 85,696
Aktieutdelning 0 350,000 170,000
Beviljad Checkkredit 137,535 136,943 136,823
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
350919-XXXX Andersson, Bengt-Inge Ledamot sedan 1995-09-27
350919-XXXX Andersson, Bengt-Inge Ordförande sedan 2000-01-10
510129-XXXX Persson, Hans-Åke Axel Ledamot sedan 2011-11-29
560311-XXXX Renström, Per-Erik Gunnar Revisorssuppleant sedan 2004-04-29
571016-XXXX Larsson, Peder Arne Ledamot sedan 2011-11-29
620213-XXXX Elfner, Per Johan Hugo Ledamot sedan 2013-09-11
630305-XXXX Blank, Karl-Johan Gunnar Ledamot sedan 1992-06-18
700412-XXXX Frykberg, Bo Joachim Extern verkställande direktör sedan 2011-12-02
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570619-XXXX Frid, Bror Gunnar Revisor sedan 2012-05-15
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470901-XXXX Johansson, Hans Lennart Ledamot 2008-12-23 - 2013-05-21
610415-XXXX Åberg, Johan Patrik Extern verkställande direktör 2009-05-27 - 2011-12-02
Tidigare Tillsynsbefattningar
500601-XXXX Härsel, Hans-Olov Revisor 2004-04-29 - 2012-05-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556250-6252
VD Frykberg ,Joachim
Registrerat 1984-10-15
Status Aktivt
Anställda 1010
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Betongvägen 1 K
Postnummer 97345
Postort Luleå
KARTA
Karta till Jula Butik - Luleå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47522 Järn- och VVS-varuhandel
47521 Byggvaruhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning genom varuhus och andra kanaler för handel med ett branschblandat sortiment riktat mot huvudsakligen Gör-det-själv-marknaden samt mot B2B-marknaden (professionella marknaden). Sortimentet omfattar allt från verktyg och maskiner till arbetskläder och skydd, byggförnöden-heter, el och VVS samt trädgårdsartiklar, bil'fritids-och hem 'hushållsartiklar. Bolaget skall dessutom bedriva omfattande kundrelaterade sälj-och serviceaktiviteter via Jula Club med bland annat kreditgivning samt kommunikation via bolagets website och sociala medier. Bolaget svarar också för Jula-koncernens varuhuskjedjor i utlandet avseende kjedjedrift, etablering varuförsäljning och distribution via centrallager (supply chain), markandsföring, administration etc. Bolaget skall även direkt eller via dotterbolag bedriva finansverksamhet med kreditgivning och inkassotjänster samt handel med värdepapper.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Blank, Karl-Johan Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder