Iss Facility Services AB - Luleå

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

020-155155

Välkommen till Iss Facility Services AB - Luleå!

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand-och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Iss Facility Services AB - Luleå är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Luleå, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Iss Facility Services AB - Luleå är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 103376
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4,657,300 4,757,556 4,275,358
Rörelseresultat 204,950 214,885 390,047
Resultat efter finansnetto 173,950 245,376 380,217
Resultat före skatt 162,491 227,426 317,045
Årets resultat 103,376 160,423 214,001
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 13,545 7,179 6,474
Anläggningstillgångar 1,478,226 1,368,395 1,557,187
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,432,510 2,792,921 2,710,874
Summa 3,910,736 4,161,316 4,268,061
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50,000 50,000 50,000
Bundet eget kapital 50,000 50,000 50,000
Eget kapital 735,355 690,015 728,572
Obeskattade reserver 487,368 475,909 457,959
Avsättningar 224,422 228,333 217,307
Långfristiga skulder 528,179 789,775 731,809
Kortfristiga skulder 1,935,412 1,977,284 2,132,414
Eget kapital och skulder 3,910,736 4,161,316 4,268,061
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 125.70% 141.30% 127.10%
Vinstmarginal 4.40% 4.50% 8.80%
Soliditet 28.00% 24.80% 24.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 8,380 8,262 7,695
Löner Styrelse/VD 0 817 360
Varav Bonus/tantiem 2,113 2,925 2,645
Personalkostnader 3,087,075 3,017,948 2,707,109
Sociala kostnader 819,719 814,164 722,248
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 113,500 115,000 115,000
Varav utnyttjad 43,092 42,503 53,485

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560822-XXXX Lindström, Marie-Irene Arbetstagarrepresentant sedan 2001-09-19
560822-XXXX Lindström, Marie-Irene Ledamot sedan 2001-09-19
600227-XXXX Högfors, Carola Viola Elisabeth Arbetstagarrepresentant sedan 2012-05-29
600227-XXXX Högfors, Carola Viola Elisabeth Suppleant sedan 2012-05-29
630731-XXXX Bjerg, Adam Troels Ledamot sedan 2011-10-04
630731-XXXX Bjerg, Adam Troels Ordförande sedan 2011-10-04
630731-XXXX Bjerg, Adam Troels Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-10-04
631129-XXXX Thomasson, Ulf Gunnar Thomas Arbetstagarrepresentant sedan 2012-05-29
631129-XXXX Thomasson, Ulf Gunnar Thomas Ledamot sedan 2012-05-29
661004-XXXX Kotz, Sven Thomas Arbetstagarrepresentant sedan 2007-07-12
661004-XXXX Kotz, Sven Thomas Suppleant sedan 2007-07-12
661018-XXXX Nygaard, Lars Extern verkställande direktör sedan 2013-05-21
680214-XXXX Petranyi, Christina Birgitta Arbetstagarrepresentant sedan 2009-09-16
680214-XXXX Petranyi, Christina Birgitta Ledamot sedan 2009-09-16
700328-XXXX Jakobsen, Kofoed Christian Ledamot sedan 2012-09-13
700328-XXXX Jakobsen, Kofoed Christian Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-09-13
711128-XXXX Wik, Thomas Extern firmatecknare sedan 2008-09-04
730219-XXXX Vahman, Helene Tamilla Ledamot sedan 2010-04-16
730219-XXXX Vahman, Helene Tamilla Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-04-16
740621-XXXX Beck, Lars Kufall Extern firmatecknare sedan 2013-05-21
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2004-11-04
590526-XXXX Gustafsson, Per Gustaf Johan Huvudansvarig revisor sedan 2005-07-19
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440610-XXXX Hitay, Hasan Yalcin Arbetstagarrepresentant 2004-03-26 - 2009-09-16
440610-XXXX Hitay, Hasan Yalcin Ledamot 2004-03-26 - 2009-09-16
450906-XXXX Norlin, Nita Yvonne Arbetstagarrepresentant 2004-03-26 - 2012-05-29
450906-XXXX Norlin, Nita Yvonne Suppleant 2004-03-26 - 2012-05-29
480518-XXXX Pelsenius, Karl Tommy Extern firmatecknare 2007-03-23 - 2008-09-04
500823-XXXX Gardh, Inger Margareta Arbetstagarrepresentant 2006-05-16 - 2012-05-29
500823-XXXX Gardh, Inger Margareta Ledamot 2006-05-16 - 2012-05-29
530914-XXXX Grauers, Karin Elisabeth Ledamot 1993-07-08 - 2010-04-16
540511-XXXX Aebischer, Allan Claude Ledamot 2006-12-22 - 2008-09-04
540511-XXXX Aebischer, Allan Claude Ordförande 2006-12-22 - 2008-09-04
540511-XXXX Aebischer, Allan Claude Utlandsbosatt inom EES 2006-12-22 - 2008-09-04
550130-XXXX Öiestad, Hans John Ledamot 2008-09-04 - 2011-10-04
550130-XXXX Öiestad, Hans John Ordförande 2008-11-21 - 2011-10-04
550130-XXXX Öiestad, Hans John Utlandsbosatt inom EES 2008-09-04 - 2011-10-04
631005-XXXX Åkerhielm, Magnus Gustaf Samuel Extern firmatecknare 2004-11-04 - 2011-06-29
650711-XXXX Dahl, Lars Fredrik Extern firmatecknare 2007-03-23 - 2010-04-16
670119-XXXX Gustafsson Täuber, Lars Åke Extern verkställande direktör 2010-11-09 - 2013-05-21
680426-XXXX Vestergaard, Jörn Ledamot 2008-09-04 - 2011-10-04
680426-XXXX Vestergaard, Jörn Utlandsbosatt inom EES 2008-09-04 - 2011-10-04
710904-XXXX Thorling, Jan Andreas Extern firmatecknare 2011-06-29 - 2012-09-13
710904-XXXX Thorling, Jan Andreas Utlandsbosatt utanför EES 2012-08-15 - 2012-09-13
720603-XXXX Lund, Rasmus Hagstad Ledamot 2007-10-02 - 2008-09-04
720603-XXXX Lund, Rasmus Hagstad Utlandsbosatt inom EES 2007-10-02 - 2008-09-04
740621-XXXX Kufall Beck, Lars Extern firmatecknare 2012-09-13 - 2013-05-21
740621-XXXX Kufall Beck, Lars Ledamot 2011-10-04 - 2012-09-13
740621-XXXX Kufall Beck, Lars Utlandsbosatt inom EES 2011-10-04 - 2013-05-21
750306-XXXX Kristiansson, John Marcus Extern verkställande direktör 2006-04-07 - 2010-11-09
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556410-3280
VD Nygaard ,Lars
Registrerat 1990-11-05
Status Fusion avslutad
Anställda 8380
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Småbåtsgatan 3
Postnummer 97235
Postort Luleå
KARTA
Karta till Iss Facility Services AB - Luleå
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
81210 Städföretag
56100 Restauranger
78200 Personaluthyrningsföretag
81100 Fastighetsserviceföretag
81290 Andra rengörings- och städföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand-och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Beck, Lars Kufall >Bjerg, Adam Troels>Jakobsen, Kofoed Christian >Nygaard, Lars >Vahman, Helene Tamilla >Wik, ThomasDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder