TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag


Kontaktuppgifter

0513-54000
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag!

Bolaget skall dels tillverka varor och tillhandahålla tjänster som är relaterade till att säkerställa byggnaders kyl-, värme-och tappvattenbehov för att därigenom skapa ett bra inomhus-klimat, dels att äga och förvalta värdepapper i företag som är relaterade till därmed förenlig verksamhet.
TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ljung, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 126992
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,043,872 1,259,336 1,269,972
Rörelseresultat 83,669 156,173 202,532
Resultat efter finansnetto 151,462 210,356 277,624
Resultat före skatt 157,135 224,768 260,274
Årets resultat 126,992 185,226 198,830
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 55,650 89,206 94,972
Anläggningstillgångar 136,897 147,409 143,719
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,187,143 1,110,846 899,900
Summa 1,324,040 1,258,255 1,043,619
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 217,044 595,910 441,113
Obeskattade reserver 35,052 40,725 55,138
Avsättningar 146,577 148,775 138,879
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 925,367 472,845 408,489
Eget kapital och skulder 1,324,040 1,258,255 1,043,619
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 128.30% 234.90% 220.30%
Vinstmarginal 8.00% 12.40% 15.90%
Soliditet 18.30% 49.70% 46.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 400 424 428
Löner Styrelse/VD 205 1,894 2,209
Varav Bonus/tantiem 3,017 6,708 9,298
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 70,546 76,340 67,917
Aktieutdelning 0 475,000 300
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510203-XXXX Ung, Torbjörn Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 1995-04-18
510203-XXXX Ung, Torbjörn Lennart Ledamot sedan 2001-04-11
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Arbetstagarrepresentant sedan 2012-11-27
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Ledamot sedan 2012-11-27
621211-XXXX Montloin, Hervé Jean Edouard Ledamot sedan 2012-11-27
621211-XXXX Montloin, Hervé Jean Edouard Ordförande sedan 2012-11-27
621211-XXXX Montloin, Hervé Jean Edouard Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-11-27
650504-XXXX Mild, Einar Stefan Valdemar Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-06
650504-XXXX Mild, Einar Stefan Valdemar Suppleant sedan 2011-05-06
711105-XXXX Granljung, Kenth Roland Ledamot sedan 2012-11-27
720726-XXXX Hillestrand, Niclas Arbetstagarrepresentant sedan 2001-04-11
720726-XXXX Hillestrand, Niclas Suppleant sedan 2001-04-11
720810-XXXX Ericson, Per Anders Ledamot sedan 2013-04-15
720810-XXXX Ericson, Per Anders Verkställande direktör sedan 2013-04-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-11-27
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2012-11-27
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500621-XXXX Johansson, Nils Olof Ledamot 2001-04-11 - 2008-10-29
520831-XXXX Johansson, Kurt Göran Lennart Revisorssuppleant 2008-10-29 - 2010-01-04
540319-XXXX Andersson, Lars Gunnar Einar Revisorssuppleant 2008-10-29 - 2010-01-04
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Arbetstagarrepresentant 1994-09-03 - 2012-11-04
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Ledamot 1994-09-03 - 2012-11-04
620310-XXXX Lundeborn Bengtsson, Anna Margareta Elisabeth Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-10-29
621006-XXXX Aronsson, Per Håkan Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-10-29
650430-XXXX Jonson, Lars Sven Bernhard Ledamot 2001-04-11 - 2011-05-06
650430-XXXX Jonson, Lars Sven Bernhard Verkställande direktör 2006-10-11 - 2011-05-06
650430-XXXX Jonson, Lars Sven Bernhard Ordförande 2006-10-11 - 2011-05-06
650629-XXXX Andersson, Anna Gunilla Marie Ledamot 2008-10-29 - 2012-11-27
661213-XXXX Engelbrektsson, Anders Gösta Arbetstagarrepresentant 2001-04-11 - 2011-05-06
661213-XXXX Engelbrektsson, Anders Gösta Suppleant 2001-04-11 - 2011-05-06
681006-XXXX Vollert, Christopher Robin Ledamot 2006-10-11 - 2013-01-22
681006-XXXX Vollert, Christopher Robin Ordförande 2011-05-06 - 2012-11-27
681006-XXXX Vollert, Christopher Robin Utlandsbosatt utanför EES 2011-07-28 - 2013-01-22
710629-XXXX Sundberg, Görgen Oddbjörn Ledamot 2012-11-27 - 2013-04-16
710629-XXXX Sundberg, Görgen Oddbjörn Verkställande direktör 2012-12-10 - 2013-04-15
720315-XXXX Bäckström, Per Fredrik Ledamot 2008-02-13 - 2012-11-27
720315-XXXX Bäckström, Per Fredrik Verkställande direktör 2011-05-06 - 2012-11-27
800205-XXXX Korpås, Martin Håkan Ledamot 2011-05-06 - 2013-04-15
Tidigare Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2010-01-04 - 2012-11-04
590302-XXXX Bohlin, Karl Göran Thomas Revisor 2003-11-01 - 2010-01-04
640715-XXXX Bergström, Eva Anette Revisor 2003-11-01 - 2010-01-04
650312-XXXX Herlogsson, Karin Helena Huvudansvarig revisor 2010-01-04 - 2012-11-04
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor 2012-11-04 - 2012-11-04