TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag!

Bolaget skall dels tillverka varor och tillhandahålla tjänster som är relaterade till att säkerställa byggnaders kyl-, värme-och tappvattenbehov för att därigenom skapa ett bra inomhus-klimat, dels att äga och förvalta värdepapper i företag som är relaterade till därmed förenlig verksamhet.
TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ljung, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 126992
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,043,872 1,259,336 1,269,972
Rörelseresultat 83,669 156,173 202,532
Resultat efter finansnetto 151,462 210,356 277,624
Resultat före skatt 157,135 224,768 260,274
Årets resultat 126,992 185,226 198,830
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 55,650 89,206 94,972
Anläggningstillgångar 136,897 147,409 143,719
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,187,143 1,110,846 899,900
Summa 1,324,040 1,258,255 1,043,619
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 217,044 595,910 441,113
Obeskattade reserver 35,052 40,725 55,138
Avsättningar 146,577 148,775 138,879
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 925,367 472,845 408,489
Eget kapital och skulder 1,324,040 1,258,255 1,043,619
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 128.30% 234.90% 220.30%
Vinstmarginal 8.00% 12.40% 15.90%
Soliditet 18.30% 49.70% 46.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 400 424 428
Löner Styrelse/VD 205 1,894 2,209
Varav Bonus/tantiem 3,017 6,708 9,298
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 70,546 76,340 67,917
Aktieutdelning 0 475,000 300
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510203-XXXX Ung, Torbjörn Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 1995-04-18
510203-XXXX Ung, Torbjörn Lennart Ledamot sedan 2001-04-11
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Arbetstagarrepresentant sedan 2012-11-27
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Ledamot sedan 2012-11-27
621211-XXXX Montloin, Hervé Jean Edouard Ledamot sedan 2012-11-27
621211-XXXX Montloin, Hervé Jean Edouard Ordförande sedan 2012-11-27
621211-XXXX Montloin, Hervé Jean Edouard Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-11-27
650504-XXXX Mild, Einar Stefan Valdemar Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-06
650504-XXXX Mild, Einar Stefan Valdemar Suppleant sedan 2011-05-06
711105-XXXX Granljung, Kenth Roland Ledamot sedan 2012-11-27
720726-XXXX Hillestrand, Niclas Arbetstagarrepresentant sedan 2001-04-11
720726-XXXX Hillestrand, Niclas Suppleant sedan 2001-04-11
720810-XXXX Ericson, Per Anders Ledamot sedan 2013-04-15
720810-XXXX Ericson, Per Anders Verkställande direktör sedan 2013-04-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-11-27
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2012-11-27
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500621-XXXX Johansson, Nils Olof Ledamot 2001-04-11 - 2008-10-29
520831-XXXX Johansson, Kurt Göran Lennart Revisorssuppleant 2008-10-29 - 2010-01-04
540319-XXXX Andersson, Lars Gunnar Einar Revisorssuppleant 2008-10-29 - 2010-01-04
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Arbetstagarrepresentant 1994-09-03 - 2012-11-04
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Ledamot 1994-09-03 - 2012-11-04
620310-XXXX Lundeborn Bengtsson, Anna Margareta Elisabeth Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-10-29
621006-XXXX Aronsson, Per Håkan Revisorssuppleant 2003-11-01 - 2008-10-29
650430-XXXX Jonson, Lars Sven Bernhard Ledamot 2001-04-11 - 2011-05-06
650430-XXXX Jonson, Lars Sven Bernhard Verkställande direktör 2006-10-11 - 2011-05-06
650430-XXXX Jonson, Lars Sven Bernhard Ordförande 2006-10-11 - 2011-05-06
650629-XXXX Andersson, Anna Gunilla Marie Ledamot 2008-10-29 - 2012-11-27
661213-XXXX Engelbrektsson, Anders Gösta Arbetstagarrepresentant 2001-04-11 - 2011-05-06
661213-XXXX Engelbrektsson, Anders Gösta Suppleant 2001-04-11 - 2011-05-06
681006-XXXX Vollert, Christopher Robin Ledamot 2006-10-11 - 2013-01-22
681006-XXXX Vollert, Christopher Robin Ordförande 2011-05-06 - 2012-11-27
681006-XXXX Vollert, Christopher Robin Utlandsbosatt utanför EES 2011-07-28 - 2013-01-22
710629-XXXX Sundberg, Görgen Oddbjörn Ledamot 2012-11-27 - 2013-04-16
710629-XXXX Sundberg, Görgen Oddbjörn Verkställande direktör 2012-12-10 - 2013-04-15
720315-XXXX Bäckström, Per Fredrik Ledamot 2008-02-13 - 2012-11-27
720315-XXXX Bäckström, Per Fredrik Verkställande direktör 2011-05-06 - 2012-11-27
800205-XXXX Korpås, Martin Håkan Ledamot 2011-05-06 - 2013-04-15
Tidigare Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2010-01-04 - 2012-11-04
590302-XXXX Bohlin, Karl Göran Thomas Revisor 2003-11-01 - 2010-01-04
640715-XXXX Bergström, Eva Anette Revisor 2003-11-01 - 2010-01-04
650312-XXXX Herlogsson, Karin Helena Huvudansvarig revisor 2010-01-04 - 2012-11-04
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor 2012-11-04 - 2012-11-04
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556033-6256
VD Ericson ,Anders
Registrerat 1934-12-03
Status Aktivt
Anställda 400
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 52480
Postort Ljung
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
28140 Industri för andra kranar och ventiler
24440 Kopparverk
28290 Industri för maskiner för allmänt ändamål
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall dels tillverka varor och tillhandahålla tjänster som är relaterade till att säkerställa byggnaders kyl-, värme-och tappvattenbehov för att därigenom skapa ett bra inomhus-klimat, dels att äga och förvalta värdepapper i företag som är relaterade till därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder