TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag!

Bolaget skall dels tillverka varor och tillhandahålla tjänster som är relaterade till att säkerställa byggnaders kyl-, värme-och tappvattenbehov för att därigenom skapa ett bra inomhus-klimat, dels att äga och förvalta värdepapper i företag som är relaterade till därmed förenlig verksamhet.
TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Ljung, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om TA Hydronics Aktiebolag - Tour & Andersson Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 215205
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 782,562 1,043,872 1,259,336
Rörelseresultat 229,846 83,669 156,173
Resultat efter finansnetto 271,827 151,462 210,356
Resultat före skatt 274,119 157,135 224,768
Årets resultat 215,205 126,992 185,226
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 56,344 55,650 89,206
Anläggningstillgångar 117,540 136,897 147,409
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 914,226 1,187,143 1,110,846
Summa 1,031,766 1,324,040 1,258,255
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 394,250 217,044 595,910
Obeskattade reserver 32,761 35,052 40,725
Avsättningar 146,536 146,577 148,775
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 458,219 925,367 472,845
Eget kapital och skulder 1,031,766 1,324,040 1,258,255
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 199.50% 128.30% 234.90%
Vinstmarginal 29.40% 8.00% 12.40%
Soliditet 40.70% 18.30% 49.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 376 400 424
Löner Styrelse/VD 133 205 1,894
Varav Bonus/tantiem 4,047 3,017 6,708
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 61,246 70,546 76,340
Aktieutdelning 0 0 475,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
510203-XXXX Ung, Torbjörn Lennart Arbetstagarrepresentant sedan 1995-04-18
510203-XXXX Ung, Torbjörn Lennart Ledamot sedan 2001-04-11
570206-XXXX Hjelleset, Ove Ledamot sedan 2014-06-13
570206-XXXX Hjelleset, Ove Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-06-13
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Arbetstagarrepresentant sedan 2012-11-27
591214-XXXX Johansson, Per Johannes Ledamot sedan 2012-11-27
650407-XXXX Odlander, Magnus Olof Patrik Ledamot sedan 2014-04-02
650504-XXXX Mild, Einar Stefan Valdemar Arbetstagarrepresentant sedan 2011-05-06
650504-XXXX Mild, Einar Stefan Valdemar Suppleant sedan 2011-05-06
720726-XXXX Hillestrand, Niclas Arbetstagarrepresentant sedan 2001-04-11
720726-XXXX Hillestrand, Niclas Suppleant sedan 2001-04-11
720810-XXXX Ericson, Per Anders Ledamot sedan 2013-04-15
720810-XXXX Ericson, Per Anders Verkställande direktör sedan 2013-04-15
801230-XXXX Lyons, Garrath Ledamot sedan 2014-05-13
801230-XXXX Lyons, Garrath Ordförande sedan 2014-05-13
801230-XXXX Lyons, Garrath Utlandsbosatt utanför EES sedan 2014-05-13
860415-XXXX Cristea, Sven Tiberiu Revisorssuppleant sedan 2014-07-10
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-11-27
750923-XXXX Ekdahl, Lars Johan Huvudansvarig revisor sedan 2012-11-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556033-6256
VD Ericson ,Anders
Registrerat 1934-12-03
Status Aktivt
Anställda 376
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1977-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer 52480
Postort Ljung
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
28140 Industri för andra kranar och ventiler
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall dels tillverka varor och tillhandahålla tjänster som är relaterade till att säkerställa byggnaders kyl-, värme-och tappvattenbehov för att därigenom skapa ett bra inomhus-klimat, dels att äga och förvalta värdepapper i företag som är relaterade till därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder