Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping


Kontaktuppgifter

013-250800
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping!

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital-och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom -företrädesvis värdepapper -ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping är registerat som fusion pågår privat aktiebolag i Linköping, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 13762
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 905,786 825,465 571,748
Rörelseresultat 76,900 89,192 41,851
Resultat efter finansnetto 77,720 90,080 42,076
Resultat före skatt 72,176 73,596 39,281
Årets resultat 13,762 52,003 27,135
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 31,269 32,742 29,233
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 256,131 231,532 163,301
Summa 287,400 264,274 192,534
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,500 1,500 1,500
Bundet eget kapital 1,500 1,500 1,500
Eget kapital 96,694 82,520 45,969
Obeskattade reserver 70,343 64,799 47,354
Avsättningar 1,214 638 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 119,149 116,317 99,211
Eget kapital och skulder 287,400 264,274 192,534
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 215.00% 199.10% 164.60%
Vinstmarginal 8.50% 10.80% 7.30%
Soliditet 51.70% 48.90% 41.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 878 772 590
Löner Styrelse/VD 882 1,046 458
Varav Bonus/tantiem 4,365 4,254 4,035
Personalkostnader 604,090 527,726 388,102
Sociala kostnader 178,505 153,314 114,670
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 15,000 15,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
551029-XXXX Nygren, Eva Katarina Viola Ledamot sedan 2012-06-14
551029-XXXX Nygren, Eva Katarina Viola Ordförande sedan 2012-06-14
580909-XXXX Nygren, Eva Karin Ledamot sedan 2013-02-20
670515-XXXX Danielsson, Niklas Gunnar Ledamot sedan 2013-02-20
710602-XXXX Udd, Bror Conny Ledamot sedan 2010-05-26
710602-XXXX Udd, Bror Conny Verkställande direktör sedan 2013-02-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-05-02
630217-XXXX Davidsson, Jan Håkan Urban Huvudansvarig revisor sedan 2013-05-02
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481222-XXXX Wikman, Lars Holger Ledamot 2000-06-20 - 2010-05-26
580811-XXXX Schmidt, Nils Gunnar Mikael Ledamot 2010-05-26 - 2013-02-20
590214-XXXX Solin, Lars Christer Extern firmatecknare 2010-01-22 - 2010-05-26
590214-XXXX Solin, Lars Christer Ledamot 2010-05-26 - 2013-02-20
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Ledamot 1999-09-15 - 2012-06-14
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Verkställande direktör 1999-09-15 - 2010-01-22
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Ordförande 2003-02-04 - 2012-06-14
670308-XXXX Nilsson, Jonas Fredrik Ledamot 2007-09-12 - 2013-02-20
670308-XXXX Nilsson, Jonas Fredrik Verkställande direktör 2010-01-22 - 2013-02-20
670515-XXXX Danielsson, Niklas Gunnar Extern firmatecknare 2012-01-04 - 2013-02-20
680222-XXXX Enarsson, Anette Marie Extern firmatecknare 2010-01-22 - 2013-02-20
710602-XXXX Udd, Bror Conny Extern vice verkställande direktör 2010-01-22 - 2010-05-26
710602-XXXX Udd, Bror Conny Vice verkställande direktör 2010-05-26 - 2013-02-20
Tidigare Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-06-05 - 2013-05-02
660427-XXXX Bergljung, Björn Henrik Edvard Huvudansvarig revisor 2007-06-05 - 2013-05-02