Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

013-250800

Välkommen till Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping!

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital-och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom -företrädesvis värdepapper -ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Linköping, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 15847
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 988,564 905,786 825,465
Rörelseresultat 58,708 76,900 89,192
Resultat efter finansnetto 59,197 77,720 90,080
Resultat före skatt 57,414 72,176 73,596
Årets resultat 15,847 13,762 52,003
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 53,870 31,269 32,742
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 308,739 256,131 231,532
Summa 362,609 287,400 264,274
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,500 1,500 1,500
Bundet eget kapital 1,500 1,500 1,500
Eget kapital 111,741 96,694 82,520
Obeskattade reserver 72,142 70,343 64,799
Avsättningar 1,705 1,214 638
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 177,021 119,149 116,317
Eget kapital och skulder 362,609 287,400 264,274
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 174.40% 215.00% 199.10%
Vinstmarginal 5.90% 8.50% 10.80%
Soliditet 46.30% 51.70% 48.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 933 878 772
Löner Styrelse/VD 0 882 1,046
Varav Bonus/tantiem 4,904 4,365 4,254
Personalkostnader 657,791 604,090 527,726
Sociala kostnader 192,546 178,505 153,314
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 15,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Ledamot sedan 2014-04-23
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Ordförande sedan 2014-04-23
670515-XXXX Danielsson, Niklas Gunnar Ledamot sedan 2013-02-20
710602-XXXX Udd, Bror Conny Ledamot sedan 2010-05-26
710602-XXXX Udd, Bror Conny Verkställande direktör sedan 2013-02-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-05-02
630217-XXXX Davidsson, Jan Håkan Urban Huvudansvarig revisor sedan 2013-05-02
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556051-0272
VD Udd ,Conny
Registrerat 1947-10-28
Status Fusion avslutad
Anställda 933
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Repslagaregatan 19
Postnummer 58222
Postort Linköping
KARTA
Karta till Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
71123 Tekniska konsultbyråer inom elteknik
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital-och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom -företrädesvis värdepapper -ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärderStyrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter.