Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

013-250800

Välkommen till Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping!

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital-och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom -företrädesvis värdepapper -ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping är registerat som fusion pågår privat aktiebolag i Linköping, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 13762
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 905,786 825,465 571,748
Rörelseresultat 76,900 89,192 41,851
Resultat efter finansnetto 77,720 90,080 42,076
Resultat före skatt 72,176 73,596 39,281
Årets resultat 13,762 52,003 27,135
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 31,269 32,742 29,233
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 256,131 231,532 163,301
Summa 287,400 264,274 192,534
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,500 1,500 1,500
Bundet eget kapital 1,500 1,500 1,500
Eget kapital 96,694 82,520 45,969
Obeskattade reserver 70,343 64,799 47,354
Avsättningar 1,214 638 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 119,149 116,317 99,211
Eget kapital och skulder 287,400 264,274 192,534
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 215.00% 199.10% 164.60%
Vinstmarginal 8.50% 10.80% 7.30%
Soliditet 51.70% 48.90% 41.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 878 772 590
Löner Styrelse/VD 882 1,046 458
Varav Bonus/tantiem 4,365 4,254 4,035
Personalkostnader 604,090 527,726 388,102
Sociala kostnader 178,505 153,314 114,670
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 15,000 15,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
551029-XXXX Nygren, Eva Katarina Viola Ledamot sedan 2012-06-14
551029-XXXX Nygren, Eva Katarina Viola Ordförande sedan 2012-06-14
580909-XXXX Nygren, Eva Karin Ledamot sedan 2013-02-20
670515-XXXX Danielsson, Niklas Gunnar Ledamot sedan 2013-02-20
710602-XXXX Udd, Bror Conny Ledamot sedan 2010-05-26
710602-XXXX Udd, Bror Conny Verkställande direktör sedan 2013-02-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2013-05-02
630217-XXXX Davidsson, Jan Håkan Urban Huvudansvarig revisor sedan 2013-05-02
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
481222-XXXX Wikman, Lars Holger Ledamot 2000-06-20 - 2010-05-26
580811-XXXX Schmidt, Nils Gunnar Mikael Ledamot 2010-05-26 - 2013-02-20
590214-XXXX Solin, Lars Christer Extern firmatecknare 2010-01-22 - 2010-05-26
590214-XXXX Solin, Lars Christer Ledamot 2010-05-26 - 2013-02-20
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Ledamot 1999-09-15 - 2012-06-14
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Verkställande direktör 1999-09-15 - 2010-01-22
660830-XXXX Rejler, Jan Peter Ordförande 2003-02-04 - 2012-06-14
670308-XXXX Nilsson, Jonas Fredrik Ledamot 2007-09-12 - 2013-02-20
670308-XXXX Nilsson, Jonas Fredrik Verkställande direktör 2010-01-22 - 2013-02-20
670515-XXXX Danielsson, Niklas Gunnar Extern firmatecknare 2012-01-04 - 2013-02-20
680222-XXXX Enarsson, Anette Marie Extern firmatecknare 2010-01-22 - 2013-02-20
710602-XXXX Udd, Bror Conny Extern vice verkställande direktör 2010-01-22 - 2010-05-26
710602-XXXX Udd, Bror Conny Vice verkställande direktör 2010-05-26 - 2013-02-20
Tidigare Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-06-05 - 2013-05-02
660427-XXXX Bergljung, Björn Henrik Edvard Huvudansvarig revisor 2007-06-05 - 2013-05-02
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556051-0272
VD Udd ,Conny
Registrerat 1947-10-28
Status Fusion pågår
Anställda 878
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Repslagaregatan 19
Postnummer 58222
Postort Linköping
KARTA
Karta till Rejlers Ingenjörer Aktiebolag - Linköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
71123 Tekniska konsultbyråer inom elteknik
71122 Tekniska konsultbyråer inom industriteknik
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telekom, mekanik och storkök, idka kapital-och fastighetsförvaltning, handla med fast och lös egendom -företrädesvis värdepapper -ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder