Life - Linköping


Kontaktuppgifter

010-5433433
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Life - Linköping!

Bolaget skall samordna inköp och marknadsföring av hälsoprodukter och bedriva försäljning av hygieniska preparat, naturmedel och hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
Life - Linköping är registerat som aktivt privat aktiebolag i Linköping, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Life - Linköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 6049
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 374,271 377,964 321,468
Rörelseresultat 8,366 3,652 -17,969
Resultat efter finansnetto 6,315 1,119 -19,945
Resultat före skatt 6,315 1,119 -13,132
Årets resultat 6,049 1,119 -11,554
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 34,909 36,702 33,436
Anläggningstillgångar 20,086 21,564 25,965
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 65,457 68,211 57,674
Summa 85,543 89,775 83,639
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 6,552 1,250 130
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 9,200 700 3,500
Kortfristiga skulder 69,791 87,825 80,009
Eget kapital och skulder 85,543 89,775 83,639
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 93.80% 77.70% 72.10%
Vinstmarginal 2.20% 1.00% -5.60%
Soliditet 7.70% 1.40% 0.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 178 184 186
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 20,567 19,085 18,635
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570707-XXXX Åkerman, Gunnel Linnéa Extern verkställande direktör sedan 2010-03-17
650123-XXXX Fins, Lars Håkan Ledamot sedan 2009-01-13
700523-XXXX Arverud, Lars Anders Suppleant sedan 2012-08-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2005-06-09
641104-XXXX Sundholm, Anna Margareta Huvudansvarig revisor sedan 2013-11-25
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
570707-XXXX Åkerman, Gunnel Linnéa Extern verkställande direktör 2008-10-16 - 2010-10-19
640302-XXXX Lihagen, Thomas Stig Extern verkställande direktör 2005-06-08 - 2008-10-16
640302-XXXX Lihagen, Thomas Stig Särskild delgivningsmottagare 2007-04-04 - 2008-10-16
641104-XXXX Sundholm, Anna Margareta Revisorssuppleant 2009-01-13 - 2013-11-25
641205-XXXX Zetterström, Per Håkan Suppleant 2007-04-04 - 2012-08-20
680229-XXXX Åndal, Hallgeir Ledamot 2007-04-04 - 2009-01-13
680229-XXXX Åndal, Hallgeir Utlandsbosatt inom EES 2007-04-04 - 2009-01-13
700523-XXXX Arverud, Lars Anders Extern verkställande direktör 2010-10-19 - 2010-03-17
Tidigare Tillsynsbefattningar
431016-XXXX Eklund, Lars Olof Tord Huvudansvarig revisor 2007-04-04 - 2009-01-13
521219-XXXX Eriksson, Nils Tommy Huvudansvarig revisor 2009-01-13 - 2013-11-25