Ikea Linköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Ikea Linköping!

Bolaget skall självt eller genom dotterbolag tillverka, inköpa och försälja varor för hem, hushåll och fritid samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ikea Linköping är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Linköping, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Ikea Linköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 100 100 100
Summa 100 100 100
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Eget kapital och skulder 100 100 100
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 0.00% 0.00% 0.00%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 100.00% 100.00% 100.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470328-XXXX Agerfeldt, Annikki Arbetstagarrepresentant sedan 2010-07-14
470328-XXXX Agerfeldt, Annikki Suppleant sedan 2010-07-14
590518-XXXX Sonesson, Eva Marianne Arbetstagarrepresentant sedan 2009-09-30
590518-XXXX Sonesson, Eva Marianne Ledamot sedan 2010-07-14
610107-XXXX Lund, Per Anders Håkan Extern firmatecknare sedan 2007-03-10
610503-XXXX Eelkema, Tjerk-Jan Ledamot sedan 2012-10-18
610503-XXXX Eelkema, Tjerk-Jan Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-18
650714-XXXX Söderberg, Ann Jeanette Ledamot sedan 2012-01-24
650714-XXXX Söderberg, Ann Jeanette Ordförande sedan 2012-01-24
660119-XXXX Olshov, Per Henrik Ledamot sedan 2000-09-22
660130-XXXX Svedman, Nils Håkan Ledamot sedan 2013-02-04
660130-XXXX Svedman, Nils Håkan Verkställande direktör sedan 2013-02-04
761214-XXXX Delerholm, Mikael Arbetstagarrepresentant sedan 2008-07-29
761214-XXXX Delerholm, Mikael Ledamot sedan 2009-09-30
790511-XXXX Hagman, Johan Magnus Arbetstagarrepresentant sedan 2012-07-09
790511-XXXX Hagman, Johan Magnus Ledamot sedan 2013-11-15
820826-XXXX Ekman, Amanda Lovisa Josefin Arbetstagarrepresentant sedan 2013-09-13
820826-XXXX Ekman, Amanda Lovisa Josefin Suppleant sedan 2013-09-13
871020-XXXX Andersson, Robin Stefan Arbetstagarrepresentant sedan 2013-11-15
871020-XXXX Andersson, Robin Stefan Suppleant sedan 2013-11-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2012-05-30
600305-XXXX Malm, Jan Olof Huvudansvarig revisor sedan 2012-05-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440720-XXXX Andersson, Conny Rickard Arbetstagarrepresentant 1999-06-16 - 2009-09-30
440720-XXXX Andersson, Conny Rickard Ledamot 2002-10-19 - 2008-12-09
440720-XXXX Andersson, Conny Rickard Suppleant 2008-12-09 - 2009-09-30
500106-XXXX Johnsson, Anders Thure Christer Ledamot 2001-02-01 - 2010-03-17
500106-XXXX Johnsson, Anders Thure Christer Utlandsbosatt inom EES 2007-08-30 - 2010-03-17
541026-XXXX Weber, Werner Ledamot 2005-09-20 - 2012-01-24
541026-XXXX Weber, Werner Ordförande 2005-09-20 - 2012-01-24
541026-XXXX Weber, Werner Utlandsbosatt inom EES 2005-09-20 - 2012-01-24
541124-XXXX Axelsson, Rune Tomas Arbetstagarrepresentant 2004-08-02 - 2010-11-27
541124-XXXX Axelsson, Rune Tomas Ledamot 2005-11-26 - 2009-09-30
541124-XXXX Axelsson, Rune Tomas Suppleant 2009-09-30 - 2010-11-27
570401-XXXX Worling, Ian Melville Ledamot 2010-04-01 - 2010-11-17
570401-XXXX Worling, Ian Melville Utlandsbosatt inom EES 2010-04-01 - 2010-11-17
570628-XXXX Henriksson, Nils Olof Lennart Arbetstagarrepresentant 2008-12-09 - 2010-07-14
570628-XXXX Henriksson, Nils Olof Lennart Ledamot 2008-12-09 - 2010-07-14
590518-XXXX Sonesson, Eva Marianne Suppleant 2009-09-30 - 2010-07-14
620622-XXXX Berghard, Maria Margareta Arbetstagarrepresentant 2006-12-13 - 2008-12-09
620622-XXXX Berghard, Maria Margareta Suppleant 2006-12-13 - 2008-12-09
650714-XXXX Söderberg, Ann Jeanette Ledamot 2005-09-20 - 2010-03-17
650714-XXXX Söderberg, Ann Jeanette Verkställande direktör 2005-09-20 - 2010-03-17
651220-XXXX Persson, Judith Ulrika Ledamot 2010-11-17 - 2012-10-18
661126-XXXX Thorsson, Kjell Peter Arbetstagarrepresentant 2006-11-22 - 2008-07-29
661126-XXXX Thorsson, Kjell Peter Suppleant 2006-11-22 - 2008-07-29
710421-XXXX Agnefjäll, Hans Peter Henrik Ledamot 2010-03-17 - 2012-11-14
710421-XXXX Agnefjäll, Hans Peter Henrik Verkställande direktör 2010-03-17 - 2012-11-14
731014-XXXX Möller, Anna Terese Christina Arbetstagarrepresentant 2001-10-23 - 2013-11-15
731014-XXXX Möller, Anna Terese Christina Ledamot 2001-10-23 - 2013-11-15
760912-XXXX Jimenez Fernandez, Daniel Extern verkställande direktör 2012-11-14 - 2013-02-04
761214-XXXX Delerholm, Mikael Suppleant 2008-07-29 - 2009-09-30
790402-XXXX Englund, Per Joakim Arbetstagarrepresentant 2011-11-10 - 2013-09-13
790402-XXXX Englund, Per Joakim Suppleant 2011-11-10 - 2013-09-13
790511-XXXX Hagman, Johan Magnus Suppleant 2012-07-09 - 2013-11-15
800823-XXXX Lindner, Robert Marcus Arbetstagarrepresentant 2010-11-27 - 2012-07-09
800823-XXXX Lindner, Robert Marcus Suppleant 2010-11-27 - 2012-07-09
830307-XXXX Häggström, Josefin Appolonia Arbetstagarrepresentant 2007-07-02 - 2011-11-10
830307-XXXX Häggström, Josefin Appolonia Suppleant 2007-07-02 - 2011-11-10
Tidigare Tillsynsbefattningar
530112-XXXX Crona, Sven Anders Tomas Huvudansvarig revisor 2003-10-31 - 2008-01-24
530608-XXXX Persson, Lars Håkan Huvudansvarig revisor 2008-01-24 - 2012-05-30
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-10-31 - 2012-05-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556074-7569
VD Svedman ,Håkan
Registrerat 1960-11-21
Status Drivs i Kommission
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 1135
Postnummer 58111
Postort Linköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47591 Möbelaffärer
47531 Tapet-, matt- och golvbeläggningshandel
47593 Bosättningsaffärer
56100 Restauranger
70100 Huvudkontor
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag tillverka, inköpa och försälja varor för hem, hushåll och fritid samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Eelkema, Tjerk-Jan >Olshov, Per Henrik>Svedman, Nils Håkan >Söderberg, Ann Jeanette Firman tecknas ensam av >Lund, Per Anders HåkanDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder