Chokladboden - Linköping

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

013-312720

Välkommen till Chokladboden - Linköping!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt, eller genom dotterbolag, bedriva tillverkning och försäljning av choklad och konfektyr jämte därmed förenlig verksamhet.
Chokladboden - Linköping är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Linköping, östergötland . Det du kan läsa på Listan.se om Chokladboden - Linköping är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -20938
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-08
Nettoomsättning 648,691 1,228,653 979,731
Rörelseresultat 4,283 -38,475 16,652
Resultat efter finansnetto -94,224 -8,319 17,135
Resultat före skatt -20,658 84,618 28,893
Årets resultat -20,938 -2,825 20,280
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 39,677 90,728 105,689
Anläggningstillgångar 2,159,936 2,089,580 424,856
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 94,965 334,405 427,388
Summa 2,254,901 2,423,985 852,244
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 26,720 26,720 26,720
Bundet eget kapital 26,720 26,720 26,720
Eget kapital 283,876 304,814 301,487
Obeskattade reserver 143,555 217,121 310,059
Avsättningar 93,692 104,500 91,403
Långfristiga skulder 1,500,373 1,382,862 200
Kortfristiga skulder 233,405 414,688 149,095
Eget kapital och skulder 2,254,901 2,423,985 852,244
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-08
Kassalikviditet 40.70% 80.60% 286.70%
Vinstmarginal 0.70% -3.10% 1.70%
Soliditet 17.60% 19.20% 61.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-08
Antal anställda 258 367 402
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 965 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 39,290 83,599 65,839
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
620306-XXXX Baron, Bengt Ledamot sedan 2012-04-23
620306-XXXX Baron, Bengt Ordförande sedan 2012-04-23
630221-XXXX Maras, Danko Damir Ledamot sedan 2012-04-23
680927-XXXX Svärdh, Karin Anna Ulrika Ledamot sedan 2013-01-31
680927-XXXX Svärdh, Karin Anna Ulrika Verkställande direktör sedan 2013-01-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
550221-XXXX Malmeby, Anders Jan Olof Huvudansvarig revisor sedan 2013-11-04
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2007-06-05
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556226-4514
VD Svärdh ,Karin
Registrerat 1983-03-16
Status Fusion avslutad
Anställda 258
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1991-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Tunnbindaregatan 10
Postnummer 58246
Postort Linköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
10822 Choklad- och chokladkonfektyrindustri
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt, eller genom dotterbolag, bedriva tillverkning och försäljning av choklad och konfektyr jämte därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Baron, Bengt >Maras, Danko Damir>Svärdh, Karin Anna Ulrika Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder