Saveen & Werner AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

040-510000

Välkommen till Saveen & Werner AB!

Bolagets verksamhet skall omfatta att köpa, sälja och utveckla laboratorieprodukter såsom kemikalier, plast, glas och instrument samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Saveen & Werner AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Limhamn, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Saveen & Werner AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -686
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 21,588 21,052 23,061
Rörelseresultat -523 -2,224 -197
Resultat efter finansnetto -686 -2,511 -285
Resultat före skatt -686 -2,511 -285
Årets resultat -686 -2,511 -285
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5,650 5,499 6,556
Anläggningstillgångar 1,119 801 868
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 8,194 8,489 10,389
Summa 9,313 9,290 11,257
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,288 1,288 1,288
Bundet eget kapital 1,288 1,288 1,288
Eget kapital 959 1,645 3,156
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,638 2,599 3,811
Kortfristiga skulder 5,716 5,046 4,290
Eget kapital och skulder 9,313 9,290 11,257
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 143.40% 168.20% 242.20%
Vinstmarginal -2.40% -10.50% -0.80%
Soliditet 10.30% 17.70% 28.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 11 13 14
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 1,046
Personalkostnader 6,059 6,140 6,145
Sociala kostnader 1,736 1,771 1,711
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,200 2,200 2,200
Varav utnyttjad 1,763 1,557 1,979

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Ledamot sedan 2008-09-04
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Ordförande sedan 2008-09-04
431108-XXXX Hänke Salé, Ann Birgitta Ledamot sedan 2013-12-17
521001-XXXX Szécsi, Pal Béla Ledamot sedan 1992-08-18
521001-XXXX Szécsi, Pal Béla Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Extern verkställande direktör sedan 2010-08-27
751108-XXXX Nilsson, Ulf Henrik Ledamot sedan 2013-12-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
750407-XXXX Kristensson, Birger Ola Mattias Revisor sedan 2013-12-17
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556373-3897
VD Salé ,
Registrerat 1989-10-17
Status Aktivt
Anställda 11
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1989-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Limhamnsvägen 110
Postnummer 21613
Postort Limhamn
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46900 Övrig partihandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet skall omfatta att köpa, sälja och utveckla laboratorieprodukter såsom kemikalier, plast, glas och instrument samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Hänke Salé, Ann Birgitta >Salé, Joachim Sebastian>Salé, Nils Lars-Erik