Saveen & Werner AB


Kontaktuppgifter

040-510000
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Saveen & Werner AB!

Bolagets verksamhet skall omfatta att köpa, sälja och utveckla laboratorieprodukter såsom kemikalier, plast, glas och instrument samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Saveen & Werner AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Limhamn, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Saveen & Werner AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -2511
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21,052 23,061 21,957
Rörelseresultat -2,224 -197 -323
Resultat efter finansnetto -2,511 -285 -493
Resultat före skatt -2,511 -285 -493
Årets resultat -2,511 -285 -493
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5,499 6,556 6,772
Anläggningstillgångar 801 868 1,055
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 8,489 10,389 10,288
Summa 9,290 11,257 11,342
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,288 1,288 1,263
Bundet eget kapital 1,288 1,288 1,263
Eget kapital 1,645 3,156 2,391
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,599 3,811 5,170
Kortfristiga skulder 5,046 4,290 3,781
Eget kapital och skulder 9,290 11,257 11,342
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 168.20% 242.20% 272.10%
Vinstmarginal -10.50% -0.80% -1.50%
Soliditet 17.70% 28.00% 21.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 13 14 14
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 1,046 1,169
Personalkostnader 6,140 6,145 6,455
Sociala kostnader 1,771 1,711 1,984
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,200 2,200 2,200
Varav utnyttjad 1,557 1,979 2,165

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Ledamot sedan 2008-09-04
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Ordförande sedan 2008-09-04
431108-XXXX Hänke Salé, Ann Birgitta Ledamot sedan 2013-12-17
521001-XXXX Szécsi, Pal Béla Ledamot sedan 1992-08-18
521001-XXXX Szécsi, Pal Béla Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Extern verkställande direktör sedan 2010-08-27
751108-XXXX Nilsson, Ulf Henrik Ledamot sedan 2013-12-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
750407-XXXX Kristensson, Birger Ola Mattias Revisor sedan 2013-12-17
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Extern verkställande direktör 2007-10-09 - 2008-09-04
431108-XXXX Hänke Salé, Ann Birgitta Extern firmatecknare 2003-11-01 - 2013-12-17
490127-XXXX Werner, Göran Rickard Ledamot 2000-08-25 - 2013-12-17
490127-XXXX Werner, Göran Rickard Ordförande 2000-08-25 - 2008-09-04
700815-XXXX Liljegren, Birgitte Karlskov Ledamot 2007-10-09 - 2013-12-17
700815-XXXX Liljegren, Birgitte Karlskov Utlandsbosatt inom EES 2007-10-09 - 2013-12-17
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Ledamot 2007-10-09 - 2010-08-27
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Verkställande direktör 2008-09-04 - 2010-08-27
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Utlandsbosatt utanför EES 2007-10-09 - 2008-05-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
520311-XXXX Ström, Torbjörn Albert Revisor 2007-10-09 - 2013-12-17