Saveen & Werner AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

040-510000

Välkommen till Saveen & Werner AB!

Bolagets verksamhet skall omfatta att köpa, sälja och utveckla laboratorieprodukter såsom kemikalier, plast, glas och instrument samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Saveen & Werner AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Limhamn, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Saveen & Werner AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -2511
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21,052 23,061 21,957
Rörelseresultat -2,224 -197 -323
Resultat efter finansnetto -2,511 -285 -493
Resultat före skatt -2,511 -285 -493
Årets resultat -2,511 -285 -493
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5,499 6,556 6,772
Anläggningstillgångar 801 868 1,055
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 8,489 10,389 10,288
Summa 9,290 11,257 11,342
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,288 1,288 1,263
Bundet eget kapital 1,288 1,288 1,263
Eget kapital 1,645 3,156 2,391
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,599 3,811 5,170
Kortfristiga skulder 5,046 4,290 3,781
Eget kapital och skulder 9,290 11,257 11,342
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 168.20% 242.20% 272.10%
Vinstmarginal -10.50% -0.80% -1.50%
Soliditet 17.70% 28.00% 21.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 13 14 14
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 1,046 1,169
Personalkostnader 6,140 6,145 6,455
Sociala kostnader 1,771 1,711 1,984
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,200 2,200 2,200
Varav utnyttjad 1,557 1,979 2,165

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Ledamot sedan 2008-09-04
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Ordförande sedan 2008-09-04
431108-XXXX Hänke Salé, Ann Birgitta Ledamot sedan 2013-12-17
521001-XXXX Szécsi, Pal Béla Ledamot sedan 1992-08-18
521001-XXXX Szécsi, Pal Béla Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Extern verkställande direktör sedan 2010-08-27
751108-XXXX Nilsson, Ulf Henrik Ledamot sedan 2013-12-17
Nuvarande Tillsynsbefattningar
750407-XXXX Kristensson, Birger Ola Mattias Revisor sedan 2013-12-17
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430915-XXXX Salé, Nils Lars-Erik Extern verkställande direktör 2007-10-09 - 2008-09-04
431108-XXXX Hänke Salé, Ann Birgitta Extern firmatecknare 2003-11-01 - 2013-12-17
490127-XXXX Werner, Göran Rickard Ledamot 2000-08-25 - 2013-12-17
490127-XXXX Werner, Göran Rickard Ordförande 2000-08-25 - 2008-09-04
700815-XXXX Liljegren, Birgitte Karlskov Ledamot 2007-10-09 - 2013-12-17
700815-XXXX Liljegren, Birgitte Karlskov Utlandsbosatt inom EES 2007-10-09 - 2013-12-17
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Ledamot 2007-10-09 - 2010-08-27
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Verkställande direktör 2008-09-04 - 2010-08-27
730203-XXXX Salé, Joachim Sebastian Utlandsbosatt utanför EES 2007-10-09 - 2008-05-19
Tidigare Tillsynsbefattningar
520311-XXXX Ström, Torbjörn Albert Revisor 2007-10-09 - 2013-12-17
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556373-3897
VD Salé ,
Registrerat 1989-10-17
Status Aktivt
Anställda 13
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Limhamnsvägen 110
Postnummer 21613
Postort Limhamn
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46900 Övrig partihandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolagets verksamhet skall omfatta att köpa, sälja och utveckla laboratorieprodukter såsom kemikalier, plast, glas och instrument samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Hänke Salé, Ann Birgitta >Salé, Joachim Sebastian>Salé, Nils Lars-Erik