Lars-Ola Högsborn AB


Kontaktuppgifter

072-3038311
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Lars-Ola Högsborn AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet med inriktning på juridiska tjänster, att bedriva kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lars-Ola Högsborn AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lidköping, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Lars-Ola Högsborn AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 3
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -19 -44 -119
Resultat efter finansnetto 3 7 -95
Resultat före skatt 3 7 -5
Årets resultat 3 7 -4
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2
Kortfristiga fordringar 1,036 1,174 950
Omsättningstillgångar 1,086 1,223 1,350
Summa 1,086 1,223 1,352
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,055 1,195 1,315
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 28 37
Eget kapital och skulder 1,086 1,223 1,352
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 3,503.20% 4,367.90% 3,648.60%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 97.10% 97.70% 97.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 0 0 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 53
Sociala kostnader 0 0 13
Aktieutdelning 150 143 128
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500331-XXXX Högsborn, Lars-Ola Ledamot sedan 1000-01-01
541215-XXXX Högsborn, Kerstin Eva Margareta Suppleant sedan 2008-11-21
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450828-XXXX Sjölin, Sven Erik Suppleant 2004-06-17 - 2008-11-21
Tidigare Tillsynsbefattningar
470617-XXXX Axelson, Karl Henrik Michael Revisor 2003-10-31 - 2011-11-29