Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan AB


Kontaktuppgifter

0510-488450
skara@kinnekullehalsan.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult-och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Lidköping, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 162,133 158,908 136,465
Rörelseresultat 1,226 1,644 3,492
Resultat efter finansnetto 1,474 1,963 3,602
Resultat före skatt 1,050 1,972 3,110
Årets resultat 0 693 1,584
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 11,546 16,745 17,767
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 43,381 40,816 36,622
Summa 54,927 57,561 54,389
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,144 1,144 1,144
Bundet eget kapital 1,144 1,144 1,144
Eget kapital 19,460 18,982 20,596
Obeskattade reserver 6,072 5,648 5,657
Avsättningar 0 57 137
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 29,395 32,874 27,999
Eget kapital och skulder 54,927 57,561 54,389
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 147.60% 124.20% 130.80%
Vinstmarginal 0.70% 0.90% 2.40%
Soliditet 43.60% 40.00% 45.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 152 156 144
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 702 1,025
Personalkostnader 92,648 93,029 87,278
Sociala kostnader 27,433 28,653 27,132
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Ledamot sedan 2013-08-30
571103-XXXX Hassléus, Thomas Extern verkställande direktör sedan 2013-04-10
701001-XXXX Frisk, Per Daniel Suppleant sedan 2013-08-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2011-05-12
560220-XXXX Ekström, Leif Martin Huvudansvarig revisor sedan 2011-05-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
321202-XXXX Dahlström, Bengt Allan Ledamot 2000-07-27 - 2010-06-03
321202-XXXX Dahlström, Bengt Allan Ordförande 2007-07-23 - 2008-08-07
440130-XXXX Ekberg, Claes Henrik Ledamot 1994-12-14 - 2011-05-12
441021-XXXX Karlsson, Karl Mats Inge Ledamot 2004-09-07 - 2013-01-18
441021-XXXX Karlsson, Karl Mats Inge Ordförande 2008-08-07 - 2013-01-18
450920-XXXX Schröder, Bo Ingvar Ledamot 2008-08-07 - 2011-05-12
460713-XXXX Lundell, Ebba Anna Margareta Arbetstagarrepresentant 2005-07-21 - 2010-06-03
460713-XXXX Lundell, Ebba Anna Margareta Ledamot 2007-07-23 - 2010-06-03
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Arbetstagarrepresentant 2003-11-07 - 2010-06-03
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Ledamot 2005-07-21 - 2008-08-07
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Ledamot 2009-06-17 - 2010-06-03
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Suppleant 2008-08-07 - 2009-06-17
480215-XXXX Lindskog, Sven Torbjörn Suppleant 2009-06-17 - 2011-05-12
480223-XXXX Andersson, Irma Berith Eleonora Arbetstagarrepresentant 2003-11-07 - 2009-06-17
480223-XXXX Andersson, Irma Berith Eleonora Ledamot 2008-08-07 - 2009-06-17
480223-XXXX Andersson, Irma Berith Eleonora Suppleant 2005-07-21 - 2008-08-07
490920-XXXX Pettersson, Bo Stefan Gustav Ledamot 2007-07-23 - 2011-05-12
491101-XXXX Hellner, John Peter Suppleant 2010-06-03 - 2011-05-12
501122-XXXX Johansson, Mats Erland Ledamot 2011-05-12 - 2011-11-11
510707-XXXX Landerdahl, Per Göran Ledamot 2011-05-12 - 2013-01-18
520328-XXXX Johansen, Bjørn Sigurd Ledamot 2013-04-10 - 2013-08-30
520328-XXXX Johansen, Bjørn Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2013-04-10 - 2013-08-30
530224-XXXX Hähnert, Karin Annika Arbetstagarrepresentant 2010-06-03 - 2011-05-12
530224-XXXX Hähnert, Karin Annika Suppleant 2010-06-03 - 2011-05-12
530316-XXXX Grönesjö, Leif Roger Arbetstagarrepresentant 2010-06-03 - 2010-07-09
530316-XXXX Grönesjö, Leif Roger Ledamot 2010-06-03 - 2010-07-09
531004-XXXX Sjöholm, Bengt Ledamot 2012-01-18 - 2013-01-18
540206-XXXX Vogel, Kjerstin Elisabeth Arbetstagarrepresentant 2003-01-28 - 2009-06-17
540206-XXXX Vogel, Kjerstin Elisabeth Suppleant 2007-07-23 - 2009-06-17
540315-XXXX Venäläinen, Hannu Tapio Arbetstagarrepresentant 2009-06-17 - 2011-05-12
540315-XXXX Venäläinen, Hannu Tapio Suppleant 2009-06-17 - 2011-05-12
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Extern verkställande direktör 1997-09-25 - 2013-04-10
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Suppleant 2013-04-10 - 2013-08-30
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Ordförande 2013-08-30 - 2013-08-30
550627-XXXX Johansson, Jan Bertil Ledamot 2011-05-12 - 2013-04-10
560921-XXXX Eliasson, Sune Elving Revisorssuppleant 2008-08-07 - 2011-05-12
570226-XXXX Lidskog, Nils Rune Thomas Ledamot 2010-06-03 - 2011-05-12
580927-XXXX Lundgren, Ulf Göran Suppleant 2009-06-17 - 2010-06-03
611215-XXXX Westly, Lise Ledamot 2013-01-18 - 2013-04-10
611215-XXXX Westly, Lise Ordförande 2013-01-18 - 2013-04-10
611215-XXXX Westly, Lise Utlandsbosatt inom EES 2013-01-18 - 2013-04-10
620202-XXXX Wessman, Carina Elisabeth Ledamot 2011-05-12 - 2013-01-18
650311-XXXX Gustafsson, Anna Karin Arbetstagarrepresentant 2010-06-03 - 2011-05-12
650311-XXXX Gustafsson, Anna Karin Ledamot 2010-06-03 - 2011-05-12
650313-XXXX Wikström Pettersson, Barbro Charlotta Ledamot 2011-05-12 - 2013-04-10
680528-XXXX Dagman, Olof Magnus Ledamot 2012-04-18 - 2013-01-18
691204-XXXX Roosebo Brude, Ingeborg Ledamot 2013-01-18 - 2013-04-10
691204-XXXX Roosebo Brude, Ingeborg Utlandsbosatt inom EES 2013-01-18 - 2013-04-10
731112-XXXX Kvarnstedt, Sture Mikael Ledamot 2007-07-23 - 2011-05-12
750608-XXXX Tobiasson Reinemo, Rikke Ledamot 2013-01-18 - 2013-04-10
750608-XXXX Tobiasson Reinemo, Rikke Utlandsbosatt inom EES 2013-01-18 - 2013-04-10
Tidigare Tillsynsbefattningar
560220-XXXX Ekström, Leif Martin Revisor 2003-10-31 - 2011-05-12