Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Välkommen till Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult-och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag är registerat som fusion pågår privat aktiebolag i Lidköping, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 162,527 162,133 158,908
Rörelseresultat 1,899 1,226 1,644
Resultat efter finansnetto 2,005 1,474 1,963
Resultat före skatt 3,155 1,050 1,972
Årets resultat 1 0 693
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 6,676 11,546 16,745
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 65,311 43,381 40,816
Summa 71,987 54,927 57,561
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,144 1,144 1,144
Bundet eget kapital 1,144 1,144 1,144
Eget kapital 19,461 19,460 18,982
Obeskattade reserver 4,922 6,072 5,648
Avsättningar 0 0 57
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 47,604 29,395 32,874
Eget kapital och skulder 71,987 54,927 57,561
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 137.20% 147.60% 124.20%
Vinstmarginal 1.10% 0.70% 0.90%
Soliditet 32.40% 43.60% 40.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 155 152 156
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 702
Personalkostnader 93,814 92,648 93,029
Sociala kostnader 27,037 27,433 28,653
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Ledamot sedan 2013-08-30
571103-XXXX Hassléus, Thomas Extern verkställande direktör sedan 2013-04-10
701001-XXXX Frisk, Per Daniel Suppleant sedan 2013-08-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2011-05-12
560220-XXXX Ekström, Leif Martin Huvudansvarig revisor sedan 2011-05-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556500-6821
VD Hassléus ,Thomas
Registrerat 1994-12-14
Status Fusion pågår
Anställda 155
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1995-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Fabriksgatan 4
Postnummer 53130
Postort Lidköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86212 Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult-och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Gustafsson, Per-Anders >Hassléus, Thomas