Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Välkommen till Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag!

Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult-och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Lidköping, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Avonova Kinnekullehälsan AB - Kinnekullehälsan Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 162,133 158,908 136,465
Rörelseresultat 1,226 1,644 3,492
Resultat efter finansnetto 1,474 1,963 3,602
Resultat före skatt 1,050 1,972 3,110
Årets resultat 0 693 1,584
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 11,546 16,745 17,767
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 43,381 40,816 36,622
Summa 54,927 57,561 54,389
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,144 1,144 1,144
Bundet eget kapital 1,144 1,144 1,144
Eget kapital 19,460 18,982 20,596
Obeskattade reserver 6,072 5,648 5,657
Avsättningar 0 57 137
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 29,395 32,874 27,999
Eget kapital och skulder 54,927 57,561 54,389
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 147.60% 124.20% 130.80%
Vinstmarginal 0.70% 0.90% 2.40%
Soliditet 43.60% 40.00% 45.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 152 156 144
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 702 1,025
Personalkostnader 92,648 93,029 87,278
Sociala kostnader 27,433 28,653 27,132
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Ledamot sedan 2013-08-30
571103-XXXX Hassléus, Thomas Extern verkställande direktör sedan 2013-04-10
701001-XXXX Frisk, Per Daniel Suppleant sedan 2013-08-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2011-05-12
560220-XXXX Ekström, Leif Martin Huvudansvarig revisor sedan 2011-05-12
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
321202-XXXX Dahlström, Bengt Allan Ledamot 2000-07-27 - 2010-06-03
321202-XXXX Dahlström, Bengt Allan Ordförande 2007-07-23 - 2008-08-07
440130-XXXX Ekberg, Claes Henrik Ledamot 1994-12-14 - 2011-05-12
441021-XXXX Karlsson, Karl Mats Inge Ledamot 2004-09-07 - 2013-01-18
441021-XXXX Karlsson, Karl Mats Inge Ordförande 2008-08-07 - 2013-01-18
450920-XXXX Schröder, Bo Ingvar Ledamot 2008-08-07 - 2011-05-12
460713-XXXX Lundell, Ebba Anna Margareta Arbetstagarrepresentant 2005-07-21 - 2010-06-03
460713-XXXX Lundell, Ebba Anna Margareta Ledamot 2007-07-23 - 2010-06-03
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Arbetstagarrepresentant 2003-11-07 - 2010-06-03
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Ledamot 2005-07-21 - 2008-08-07
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Ledamot 2009-06-17 - 2010-06-03
470410-XXXX Fält, Jörgen Lars-Erik Suppleant 2008-08-07 - 2009-06-17
480215-XXXX Lindskog, Sven Torbjörn Suppleant 2009-06-17 - 2011-05-12
480223-XXXX Andersson, Irma Berith Eleonora Arbetstagarrepresentant 2003-11-07 - 2009-06-17
480223-XXXX Andersson, Irma Berith Eleonora Ledamot 2008-08-07 - 2009-06-17
480223-XXXX Andersson, Irma Berith Eleonora Suppleant 2005-07-21 - 2008-08-07
490920-XXXX Pettersson, Bo Stefan Gustav Ledamot 2007-07-23 - 2011-05-12
491101-XXXX Hellner, John Peter Suppleant 2010-06-03 - 2011-05-12
501122-XXXX Johansson, Mats Erland Ledamot 2011-05-12 - 2011-11-11
510707-XXXX Landerdahl, Per Göran Ledamot 2011-05-12 - 2013-01-18
520328-XXXX Johansen, Bjørn Sigurd Ledamot 2013-04-10 - 2013-08-30
520328-XXXX Johansen, Bjørn Sigurd Utlandsbosatt inom EES 2013-04-10 - 2013-08-30
530224-XXXX Hähnert, Karin Annika Arbetstagarrepresentant 2010-06-03 - 2011-05-12
530224-XXXX Hähnert, Karin Annika Suppleant 2010-06-03 - 2011-05-12
530316-XXXX Grönesjö, Leif Roger Arbetstagarrepresentant 2010-06-03 - 2010-07-09
530316-XXXX Grönesjö, Leif Roger Ledamot 2010-06-03 - 2010-07-09
531004-XXXX Sjöholm, Bengt Ledamot 2012-01-18 - 2013-01-18
540206-XXXX Vogel, Kjerstin Elisabeth Arbetstagarrepresentant 2003-01-28 - 2009-06-17
540206-XXXX Vogel, Kjerstin Elisabeth Suppleant 2007-07-23 - 2009-06-17
540315-XXXX Venäläinen, Hannu Tapio Arbetstagarrepresentant 2009-06-17 - 2011-05-12
540315-XXXX Venäläinen, Hannu Tapio Suppleant 2009-06-17 - 2011-05-12
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Extern verkställande direktör 1997-09-25 - 2013-04-10
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Suppleant 2013-04-10 - 2013-08-30
550321-XXXX Gustafsson, Per-Anders Ordförande 2013-08-30 - 2013-08-30
550627-XXXX Johansson, Jan Bertil Ledamot 2011-05-12 - 2013-04-10
560921-XXXX Eliasson, Sune Elving Revisorssuppleant 2008-08-07 - 2011-05-12
570226-XXXX Lidskog, Nils Rune Thomas Ledamot 2010-06-03 - 2011-05-12
580927-XXXX Lundgren, Ulf Göran Suppleant 2009-06-17 - 2010-06-03
611215-XXXX Westly, Lise Ledamot 2013-01-18 - 2013-04-10
611215-XXXX Westly, Lise Ordförande 2013-01-18 - 2013-04-10
611215-XXXX Westly, Lise Utlandsbosatt inom EES 2013-01-18 - 2013-04-10
620202-XXXX Wessman, Carina Elisabeth Ledamot 2011-05-12 - 2013-01-18
650311-XXXX Gustafsson, Anna Karin Arbetstagarrepresentant 2010-06-03 - 2011-05-12
650311-XXXX Gustafsson, Anna Karin Ledamot 2010-06-03 - 2011-05-12
650313-XXXX Wikström Pettersson, Barbro Charlotta Ledamot 2011-05-12 - 2013-04-10
680528-XXXX Dagman, Olof Magnus Ledamot 2012-04-18 - 2013-01-18
691204-XXXX Roosebo Brude, Ingeborg Ledamot 2013-01-18 - 2013-04-10
691204-XXXX Roosebo Brude, Ingeborg Utlandsbosatt inom EES 2013-01-18 - 2013-04-10
731112-XXXX Kvarnstedt, Sture Mikael Ledamot 2007-07-23 - 2011-05-12
750608-XXXX Tobiasson Reinemo, Rikke Ledamot 2013-01-18 - 2013-04-10
750608-XXXX Tobiasson Reinemo, Rikke Utlandsbosatt inom EES 2013-01-18 - 2013-04-10
Tidigare Tillsynsbefattningar
560220-XXXX Ekström, Leif Martin Revisor 2003-10-31 - 2011-05-12
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556500-6821
VD Hassléus ,Thomas
Registrerat 1994-12-14
Status Fusion avslutad
Anställda 152
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Fabriksgatan 4
Postnummer 53130
Postort Lidköping
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
86212 Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult-och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Gustafsson, Per-Anders >Hassléus, Thomas