Inwido Produktion AB - Lenhovda

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

010-4514000

Välkommen till Inwido Produktion AB - Lenhovda!

Bolaget skall bedriva verksamhet i form av försäljning och produktion av fönster, dörrar och andra snickeriprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inwido Produktion AB - Lenhovda är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lenhovda, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Inwido Produktion AB - Lenhovda är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 42800
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1,106,138 1,176,223 1,299,413
Rörelseresultat 53,345 34,333 38,673
Resultat efter finansnetto 50,977 34,323 37,802
Resultat före skatt 54,944 40,217 40,296
Årets resultat 42,800 29,519 29,573
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 147,006 122,496 128,240
Anläggningstillgångar 84,783 88,843 100,022
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 427,537 313,980 307,726
Summa 512,320 402,823 407,748
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 8,000 8,000 8,000
Bundet eget kapital 8,000 8,000 8,000
Eget kapital 69,462 69,713 70,171
Obeskattade reserver 52,897 56,864 62,758
Avsättningar 0 1,674 13,900
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 389,961 274,572 260,919
Eget kapital och skulder 512,320 402,823 407,748
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 109.60% 114.40% 117.90%
Vinstmarginal 4.80% 2.90% 3.00%
Soliditet 21.60% 27.70% 28.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 705 786 851
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 93,360 103,560 103,222
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600501-XXXX Jonsson, Anders Fredrik Jerry Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
600501-XXXX Jonsson, Anders Fredrik Jerry Suppleant sedan 2011-04-27
611221-XXXX Melzig Henriksson, Eva Susanne Revisorssuppleant sedan 2007-06-20
620511-XXXX Carleson, Leif Gösta Mikael Ledamot sedan 2014-02-26
620511-XXXX Carleson, Leif Gösta Mikael Ordförande sedan 2014-02-26
650815-XXXX Wernersson, Peter Robert Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
650815-XXXX Wernersson, Peter Robert Suppleant sedan 2011-04-27
660416-XXXX Karlsson, Stefan Berndt Patrik Ledamot sedan 2005-12-05
670810-XXXX Johansson, Jan Tony Rickard Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
670810-XXXX Johansson, Jan Tony Rickard Ledamot sedan 2011-04-27
680418-XXXX Niklasson, Annika Karin Viktoria Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
680418-XXXX Niklasson, Annika Karin Viktoria Ledamot sedan 2011-04-27
750121-XXXX Andersson, Carl Gustav Joakim Suppleant sedan 2014-06-30
750121-XXXX Andersson, Carl Gustav Joakim Verkställande direktör sedan 2014-06-30
810930-XXXX Rudelius, Stefan Johan Extern firmatecknare sedan 2014-06-30
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660102-XXXX Erliden, Hans Pontus Revisor sedan 2009-07-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556552-6547
VD Andersson ,Joakim
Registrerat 1998-02-06
Status Aktivt
Anställda 705
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Industrigatan 1
Postnummer 36073
Postort Lenhovda
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16233 Industri för träfönster
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av försäljning och produktion av fönster, dörrar och andra snickeriprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Andersson, Carl Gustav Joakim >Carleson, Leif Gösta Mikael>Karlsson, Stefan Berndt Patrik >Rudelius, Stefan Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder