Inwido Produktion AB - Lenhovda

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

010-4514000

Välkommen till Inwido Produktion AB - Lenhovda!

Bolaget skall bedriva verksamhet i form av försäljning och produktion av fönster, dörrar och andra snickeriprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inwido Produktion AB - Lenhovda är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lenhovda, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Inwido Produktion AB - Lenhovda är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 29519
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,176,223 1,299,413 1,330,893
Rörelseresultat 34,333 38,673 64,467
Resultat efter finansnetto 34,323 37,802 62,920
Resultat före skatt 40,217 40,296 45,254
Årets resultat 29,519 29,573 33,015
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 122,496 128,240 131,739
Anläggningstillgångar 88,843 100,022 100,937
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 313,980 307,726 272,192
Summa 402,823 407,748 373,129
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 8,000 8,000 8,000
Bundet eget kapital 8,000 8,000 8,000
Eget kapital 69,713 70,171 70,650
Obeskattade reserver 56,864 62,758 65,252
Avsättningar 1,674 13,900 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 274,572 260,919 237,227
Eget kapital och skulder 402,823 407,748 373,129
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 114.40% 117.90% 114.70%
Vinstmarginal 2.90% 3.00% 4.80%
Soliditet 27.70% 28.30% 31.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 786 851 1,089
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 103,560 103,222 104,199
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
600501-XXXX Jonsson, Anders Fredrik Jerry Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
600501-XXXX Jonsson, Anders Fredrik Jerry Suppleant sedan 2011-04-27
611221-XXXX Melzig Henriksson, Eva Susanne Revisorssuppleant sedan 2007-06-20
620511-XXXX Carleson, Leif Gösta Mikael Ledamot sedan 2014-02-26
620511-XXXX Carleson, Leif Gösta Mikael Ordförande sedan 2014-02-26
641001-XXXX Eriksson, Per Suppleant sedan 2012-06-25
641001-XXXX Eriksson, Per Verkställande direktör sedan 2012-06-25
650815-XXXX Wernersson, Peter Robert Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
650815-XXXX Wernersson, Peter Robert Suppleant sedan 2011-04-27
660416-XXXX Karlsson, Stefan Berndt Patrik Ledamot sedan 2005-12-05
670810-XXXX Johansson, Jan Tony Rickard Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
670810-XXXX Johansson, Jan Tony Rickard Ledamot sedan 2011-04-27
680418-XXXX Niklasson, Annika Karin Viktoria Arbetstagarrepresentant sedan 2011-04-27
680418-XXXX Niklasson, Annika Karin Viktoria Ledamot sedan 2011-04-27
680818-XXXX Edin, Ove Henning Extern firmatecknare sedan 2007-06-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
660102-XXXX Erliden, Hans Pontus Revisor sedan 2009-07-13
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490302-XXXX Bellinger, Klas Börje Ledamot 2005-12-05 - 2009-04-02
590605-XXXX Isaksson, Stig Anders Karl Ledamot 2005-12-05 - 2010-07-05
590605-XXXX Isaksson, Stig Anders Karl Ledamot 2012-06-25 - 2014-02-26
590605-XXXX Isaksson, Stig Anders Karl Verkställande direktör 2005-12-05 - 2009-12-09
590605-XXXX Isaksson, Stig Anders Karl Ordförande 2005-12-05 - 2010-07-05
590605-XXXX Isaksson, Stig Anders Karl Ordförande 2012-06-25 - 2014-02-26
640514-XXXX Netterström, Lars Jonas Ledamot 2010-07-05 - 2012-06-25
640514-XXXX Netterström, Lars Jonas Verkställande direktör 2011-12-23 - 2012-06-25
640514-XXXX Netterström, Lars Jonas Ordförande 2010-07-05 - 2012-06-25
670103-XXXX Lindgärde, Malin Carina Suppleant 2011-12-23 - 2012-06-25
761130-XXXX Alsäter, Harald Andreas Extern verkställande direktör 2009-12-09 - 2011-07-05
761130-XXXX Alsäter, Harald Andreas Ledamot 2011-07-05 - 2011-12-23
761130-XXXX Alsäter, Harald Andreas Verkställande direktör 2011-07-05 - 2011-12-23
Tidigare Tillsynsbefattningar
580410-XXXX Nilsson, Karin Alice Revisor 2003-10-31 - 2009-07-13
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556552-6547
VD Eriksson ,Per
Registrerat 1998-02-06
Status Aktivt
Anställda 786
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-19
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Industrigatan 1
Postnummer 36073
Postort Lenhovda
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16233 Industri för träfönster
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av försäljning och produktion av fönster, dörrar och andra snickeriprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Carleson, Leif Gösta Mikael >Edin, Ove Henning>Eriksson, Per >Karlsson, Stefan Berndt Patrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder