Norsbro Sågverk - Leksand

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Norsbro Sågverk - Leksand!

Bolaget skall bedriva inköp, förvaltning och försäljning huvudsakligen av skogsprodukter samt sågverks-och trävarurörelse och idka därmed förenlig verksamhet.
Norsbro Sågverk - Leksand är registerat som aktivt privat aktiebolag i Leksand, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Norsbro Sågverk - Leksand är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -16769
Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 903,855 877,968 47,569
Rörelseresultat -67,817 -22,410 -6,463
Resultat efter finansnetto -62,262 -27,574 3,175
Resultat före skatt -26,696 -2,271 -26,645
Årets resultat -16,769 -2,120 -22,654
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 101,332 151,331 0
Anläggningstillgångar 290,944 321,562 344,110
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 265,953 318,257 142,678
Summa 556,897 639,819 486,788
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 6,100 6,100 6,100
Bundet eget kapital 6,100 6,100 6,100
Eget kapital 238,880 263,681 267,032
Obeskattade reserver 23,334 58,900 84,203
Avsättningar 185 327 474
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 294,498 316,911 135,079
Eget kapital och skulder 556,897 639,819 486,788
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 90.30% 100.40% 105.60%
Vinstmarginal -7.50% -2.60% -13.60%
Soliditet 46.00% 47.80% 67.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 183 150 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,953 3,921 2,490
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 28,999 26,387 1,850
Aktieutdelning 4 4 1,244
Beviljad Checkkredit 163,000 163,000 89,200
Varav utnyttjad 130,125 159,126 50,491

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440206-XXXX Bergkvist, Björn Sigurd Ledamot sedan 1000-01-01
530831-XXXX Bergkvist, Ulf Ragnar Ledamot sedan 1000-01-01
530831-XXXX Bergkvist, Ulf Ragnar Ordförande sedan 2004-07-15
550516-XXXX Olofsson, Bo Gunnar Ledamot sedan 2011-12-20
570123-XXXX Nilsson, Anders Sigvard Ledamot sedan 2011-12-20
581214-XXXX Eklund, Gustav Peter Ledamot sedan 1993-11-18
581214-XXXX Eklund, Gustav Peter Verkställande direktör sedan 2010-05-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2004-07-15
620515-XXXX Åsell, Bo Kenneth Huvudansvarig revisor sedan 2004-07-15
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
420208-XXXX Matsson, Göstas John Lennart Arbetstagarrepresentant 1992-03-19 - 2009-04-03
420208-XXXX Matsson, Göstas John Lennart Suppleant 1992-03-19 - 2009-04-03
440210-XXXX Norås, Hans Åke Ledamot 1998-02-25 - 2011-04-28
580401-XXXX Wallgren, Mats Erik Ledamot 1993-05-04 - 2013-05-28
581214-XXXX Eklund, Gustav Peter Vice verkställande direktör 1997-02-17 - 2010-05-06
700904-XXXX Bergkvist, Mats Axel Björn Suppleant 2004-07-15 - 2011-12-20
760411-XXXX Bergkvist, Ulf Per-Ragnar Suppleant 2004-07-15 - 2011-12-20
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556108-6207
VD Eklund ,Peter
Registrerat 1967-02-20
Status Aktivt
Anställda 183
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Norsbro
Postnummer 79330
Postort Leksand
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16101 Sågverk
02200 Avverkningsföretag
16102 Hyvlerier
46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva inköp, förvaltning och försäljning huvudsakligen av skogsprodukter samt sågverks-och trävarurörelse och idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Bergkvist, Björn Sigurd >Bergkvist, Ulf Ragnar>Eklund, Gustav Peter