Norsbro Sågverk - Leksand

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Norsbro Sågverk - Leksand!

Bolaget skall bedriva inköp, förvaltning och försäljning huvudsakligen av skogsprodukter samt sågverks-och trävarurörelse och idka därmed förenlig verksamhet.
Norsbro Sågverk - Leksand är registerat som aktivt privat aktiebolag i Leksand, dalarna . Det du kan läsa på Listan.se om Norsbro Sågverk - Leksand är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -38643
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 730,892 903,855 877,968
Rörelseresultat -68,315 -67,817 -22,410
Resultat efter finansnetto -70,115 -62,262 -27,574
Resultat före skatt -46,781 -26,696 -2,271
Årets resultat -38,643 -16,769 -2,120
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 111,077 101,332 151,331
Anläggningstillgångar 265,025 290,944 321,562
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 220,927 265,953 318,257
Summa 485,952 556,897 639,819
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 6,100 6,100 6,100
Bundet eget kapital 6,100 6,100 6,100
Eget kapital 199,973 238,880 263,681
Obeskattade reserver 0 23,334 58,900
Avsättningar 69 185 327
Långfristiga skulder 200,000 0 0
Kortfristiga skulder 85,910 294,498 316,911
Eget kapital och skulder 485,952 556,897 639,819
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 257.20% 90.30% 100.40%
Vinstmarginal -9.30% -7.50% -2.60%
Soliditet 41.20% 46.00% 47.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 159 183 150
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,106 2,953 3,921
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 25,532 28,999 26,387
Aktieutdelning 4 4 4
Beviljad Checkkredit 38,000 163,000 163,000
Varav utnyttjad 4,681 130,125 159,126

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440206-XXXX Bergkvist, Björn Sigurd Ledamot sedan 1967-02-20
530831-XXXX Bergkvist, Ulf Ragnar Ledamot sedan 1967-02-20
530831-XXXX Bergkvist, Ulf Ragnar Ordförande sedan 2004-07-15
550516-XXXX Olofsson, Bo Gunnar Ledamot sedan 2011-12-20
570123-XXXX Nilsson, Anders Sigvard Ledamot sedan 2011-12-20
580310-XXXX Sjörs, Åsa Kristina Extern firmatecknare sedan 2014-04-08
581214-XXXX Eklund, Gustav Peter Ledamot sedan 1993-11-18
581214-XXXX Eklund, Gustav Peter Verkställande direktör sedan 2010-05-06
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2004-07-15
620515-XXXX Åsell, Bo Kenneth Huvudansvarig revisor sedan 2004-07-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556108-6207
VD Eklund ,Peter
Registrerat 1967-02-20
Status Aktivt
Anställda 159
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1990-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Norsbro
Postnummer 79330
Postort Leksand
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16101 Sågverk
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva inköp, förvaltning och försäljning huvudsakligen av skogsprodukter samt sågverks-och trävarurörelse och idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Bergkvist, Björn Sigurd >Bergkvist, Ulf Ragnar>Eklund, Gustav Peter >Sjörs, Åsa Kristina