Wasberger Infotech AB


Kontaktuppgifter

013-259966
ab@wasberger.se

Address

Box 138
 26122 LANDSKRONA
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Wasberger Infotech AB!

Bolaget skall bedriva försäljning och service samt konsultverksamhet av it-stöd med inriktning på it-baserade lösningar inom företrädesvis den grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Wasberger Infotech AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i LANDSKRONA, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Wasberger Infotech AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2011-04
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 258 258 258
Summa 258 258 258
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 253 253 253
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5
Eget kapital och skulder 258 258 258
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2011-04
Kassalikviditet 5,160.00% 5,160.00% 0.00%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 98.10% 98.10% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2011-04
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
610119-XXXX Sundqvist, Håkan Ledamot sedan 1999-06-15
680227-XXXX Sundqvist, Ann Linda Marie Suppleant sedan 2005-11-09
Nuvarande Tillsynsbefattningar
631008-XXXX Magnusson, Nils Lars Johan Revisor sedan 2003-10-31