Sia Home Fashion Nordic AB - Lager/Kontor/Utställning

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0418-449500

Välkommen till Sia Home Fashion Nordic AB - Lager/Kontor/Utställning!

Aktiebolaget ska bedriva handel med present-och heminredningsar tiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Sia Home Fashion Nordic AB - Lager/Kontor/Utställning är registerat som rekonstruktion upphörd privat aktiebolag i Landskrona, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Sia Home Fashion Nordic AB - Lager/Kontor/Utställning är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -10246
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 74,901 102,386 92,366
Rörelseresultat -9,442 -9,779 -10,369
Resultat efter finansnetto -10,246 -10,697 -10,754
Resultat före skatt -10,246 -10,697 -10,754
Årets resultat -10,246 -10,697 -10,754
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 13,524 19,677 18,333
Anläggningstillgångar 226 669 1,154
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 43,652 56,968 44,014
Summa 43,878 57,637 45,168
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,200 1,200 1,200
Bundet eget kapital 1,200 1,200 1,200
Eget kapital 1,310 6,556 3,753
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 42,568 51,081 41,415
Eget kapital och skulder 43,878 57,637 45,168
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 102.50% 111.50% 106.30%
Vinstmarginal -12.60% -9.60% -11.20%
Soliditet 3.00% 11.40% 8.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 22 25 24
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,010 1,282 1,027
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 3,998 3,554 3,664
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530623-XXXX Geoffroy, Annie Simone Marie Suppleant sedan 2013-07-31
530623-XXXX Geoffroy, Annie Simone Marie Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-08-29
551218-XXXX Pinot, Eric Victor Pierre Marie Ledamot sedan 2012-03-22
551218-XXXX Pinot, Eric Victor Pierre Marie Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-03-22
610320-XXXX Arnborger, Jan Anders Extern verkställande direktör sedan 2013-07-31
610320-XXXX Arnborger, Jan Anders Särskild delgivningsmottagare sedan 2013-07-31
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2010-10-29
700915-XXXX Carlsson, Pierre Tommy Mathias Huvudansvarig revisor sedan 2010-10-29
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490305-XXXX Melander, Kjell Fredrik Ledamot 1998-06-30 - 2010-10-29
490305-XXXX Melander, Kjell Fredrik Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 - 2010-10-29
490812-XXXX Karlsson, Rolf Olov Anders Revisorssuppleant 2003-10-31 - 2010-10-05
530623-XXXX Geoffroy, Annie Simone Marie Ledamot 2012-08-29 - 2013-07-31
551218-XXXX Pinot, Eric Victor Pierre Marie Ordförande 2012-03-22 - 2013-07-31
641105-XXXX Descampes, Gilles Suppleant 1998-06-30 - 2012-11-01
641105-XXXX Descampes, Gilles Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 - 2012-11-01
650617-XXXX Nilsson, Nils Johan Gunnar Ledamot 1998-06-30 - 2009-11-18
650617-XXXX Nilsson, Nils Johan Gunnar Ordförande 2003-10-31 - 2009-11-18
650617-XXXX Nilsson, Nils Johan Gunnar Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 - 2009-11-18
660214-XXXX Llacuna Masferrer, Jose Luis Ledamot 2009-11-18 - 2012-03-22
660214-XXXX Llacuna Masferrer, Jose Luis Ordförande 2009-11-18 - 2012-03-22
660214-XXXX Llacuna Masferrer, Jose Luis Utlandsbosatt inom EES 2009-11-18 - 2012-03-22
660702-XXXX Pouille, Christophe Emanuel Marc Ledamot 2010-10-29 - 2012-08-29
660702-XXXX Pouille, Christophe Emanuel Marc Utlandsbosatt inom EES 2010-10-29 - 2012-08-29
Tidigare Tillsynsbefattningar
500126-XXXX Helgesen, Lars Anders Revisor 2003-10-31 - 2010-10-29
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556088-0154
VD Arnborger ,Anders
Registrerat 1963-06-19
Status Rekonstruktion upphörd
Anställda 22
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2008-04-18
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Östra Kajgatan 1
Postnummer 26135
Postort Landskrona
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46499 Partihandel med övriga hushållsvaror
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva handel med present-och heminredningsar tiklar samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder