Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

070-2610025

Välkommen till Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag!

Bolaget ska utföra markarbeten och transporter, idka handel med entreprenadmaskiner, äga och förvalta fastigheter och idka annan därmed förenlig verksamhet.
Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lammhult, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 338
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 1,524 3,120 3,589
Rörelseresultat 445 214 -56
Resultat efter finansnetto 338 170 -233
Resultat före skatt 338 170 -233
Årets resultat 338 170 -233
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 95 140 192
Anläggningstillgångar 138 177 410
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 371 355 1,036
Summa 509 533 1,446
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -41 -378 -549
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 164 376 363
Kortfristiga skulder 386 535 1,633
Eget kapital och skulder 509 533 1,446
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 96.10% 66.40% 63.40%
Vinstmarginal 29.20% 6.60% -1.50%
Soliditet -8.10% -70.90% -38.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 1 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 97 874 1,286
Sociala kostnader 6 182 260
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 100 300 300
Varav utnyttjad 5 271 264

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540209-XXXX Åhman, Heinz Robert Ledamot sedan 2007-10-24
540826-XXXX Englund, Jan-Olof Ingemar Suppleant sedan 2008-10-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650503-XXXX Adolfsson, Bodil Åsa Revisor sedan 2007-10-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556690-9312
Registrerat 2005-11-22
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2005-12-28
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 122
Postnummer 57122
Postort Nässjö
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
43290 Andra bygginstallationsfirmor
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska utföra markarbeten och transporter, idka handel med entreprenadmaskiner, äga och förvalta fastigheter och idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen