Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag


Kontaktuppgifter

070-2610025

Address

Buskatorp 4
 36030 Lammhult
N/A
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag!

Bolaget ska utföra markarbeten och transporter, idka handel med entreprenadmaskiner, äga och förvalta fastigheter och idka annan därmed förenlig verksamhet.
Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Lammhult, jönköping . Det du kan läsa på Listan.se om Höglandets Mark & Stängsel Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 338
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 1,524 3,120 3,589
Rörelseresultat 445 214 -56
Resultat efter finansnetto 338 170 -233
Resultat före skatt 338 170 -233
Årets resultat 338 170 -233
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 95 140 192
Anläggningstillgångar 138 177 410
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 371 355 1,036
Summa 509 533 1,446
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -41 -378 -549
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 164 376 363
Kortfristiga skulder 386 535 1,633
Eget kapital och skulder 509 533 1,446
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 96.10% 66.40% 63.40%
Vinstmarginal 29.20% 6.60% -1.50%
Soliditet -8.10% -70.90% -38.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 1 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 97 874 1,286
Sociala kostnader 6 182 260
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 100 300 300
Varav utnyttjad 5 271 264

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540209-XXXX Åhman, Heinz Robert Ledamot sedan 2007-10-24
540826-XXXX Englund, Jan-Olof Ingemar Suppleant sedan 2008-10-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650503-XXXX Adolfsson, Bodil Åsa Revisor sedan 2007-10-24