Scandipro AB


Kontaktuppgifter

0762-443057
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Scandipro AB!

Bolaget skall bedriva entreprenad och konsultuppdrag inom bygg-och markprojekt, tillverkning och försäljning av vapen och ammunition samt därmed förenlig verksamhet.
Scandipro AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Löddeköpinge, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Scandipro AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -91
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 260 419 292
Rörelseresultat -90 -30 98
Resultat efter finansnetto -91 -31 98
Resultat före skatt -91 -6 73
Årets resultat -91 -6 53
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 0 10 3
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 173 199 242
Summa 173 199 242
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 50 50 50
Bundet eget kapital 50 50 50
Eget kapital 7 97 103
Obeskattade reserver 0 0 25
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 42 0 0
Kortfristiga skulder 124 102 114
Eget kapital och skulder 173 199 242
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 139.50% 195.10% 212.30%
Vinstmarginal -34.60% -7.20% 33.60%
Soliditet 4.00% 48.70% 50.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 0 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 50 0 0
Varav utnyttjad 42 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
450705-XXXX Ekenstierna, Bo Christer Suppleant sedan 2010-10-14
540520-XXXX Ekenstierna, Eva Wieslawa Ledamot sedan 2010-10-14
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
590704-XXXX Eljans, Eva Margareta Suppleant 2010-09-21 - 2010-10-14
640719-XXXX Berggren, Anita Helena Ledamot 2010-09-21 - 2010-10-14
Tidigare Tillsynsbefattningar
530625-XXXX Aspling, Sven Per Björn Revisor 2010-09-21 - 2010-10-14
541027-XXXX Lager, Mats Tore Jörgen Revisor 2010-10-14 - 2012-08-31