Swg Scandinavian Wall Group AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0662-30265

Välkommen till Swg Scandinavian Wall Group AB!

BOLAGET SKALL DRIVA INKÖP, FÖRSÄLJNING OCH PRODUKTION AV BYGGPRODUKTER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET, FÖRESTÅ MARKNADSFÖRING OCH VARA KONTRAKTSINNEHAVARE FÖR LICENS OCH HANDELSAVTAL FÖR DE TILLKNYTTA BOLAGEN.
Swg Scandinavian Wall Group AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Långviksmon, västernorrland . Det du kan läsa på Listan.se om Swg Scandinavian Wall Group AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -3
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 669 557 556
Rörelseresultat -40 -157 -382
Resultat efter finansnetto -73 -204 -434
Resultat före skatt -3 -7 -434
Årets resultat -3 -7 -323
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 4,758 2,801 2,809
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,064 4,033 1,159
Summa 6,822 6,834 3,968
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,744 1,217 1,217
Bundet eget kapital 1,744 1,217 1,217
Eget kapital 6,089 5,457 2,430
Obeskattade reserver 139 209 406
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 550 1,100 1,100
Kortfristiga skulder 44 68 33
Eget kapital och skulder 6,822 6,834 3,968
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 4,690.90% 5,930.90% 3,512.10%
Vinstmarginal -6.00% -28.20% -66.00%
Soliditet 90.80% 82.10% 68.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 148 189
Sociala kostnader 0 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
530704-XXXX Nilsson, Berth Olof Revisorssuppleant sedan 2003-10-31
550204-XXXX Edlund, Solbritt Kristina Särskild delgivningsmottagare sedan 2014-02-15
590318-XXXX Larsen, Bo Theil Ledamot sedan 2002-02-04
590318-XXXX Larsen, Bo Theil Ordförande sedan 2011-10-10
590318-XXXX Larsen, Bo Theil Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-10-31
641025-XXXX Stav, Christian Magnus Melby Ledamot sedan 2002-02-04
641025-XXXX Stav, Christian Magnus Melby Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-10-31
830508-XXXX Veum, Alexander Ledamot sedan 2012-07-04
830508-XXXX Veum, Alexander Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-07-04
Nuvarande Tillsynsbefattningar
560820-XXXX Engblom Eriksson, Lena Marianne Revisor sedan 2003-10-31
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556623-0370
Registrerat 2002-02-04
Status Aktivt
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2002-03-26
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Trastvägen 2
Postnummer 89051
Postort Långviksmon
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial
VERKSAMHETSBESKRIVNING
BOLAGET SKALL DRIVA INKÖP, FÖRSÄLJNING OCH PRODUKTION AV BYGGPRODUKTER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET, FÖRESTÅ MARKNADSFÖRING OCH VARA KONTRAKTSINNEHAVARE FÖR LICENS OCH HANDELSAVTAL FÖR DE TILLKNYTTA BOLAGEN.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna