Blomsterfröknarna J & M AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

060-560220

Välkommen till Blomsterfröknarna J & M AB!

EuroFlorist
EuroFlorist engagerar sig för att hjälpa folk att komma i kontakt med varandra genom blommor från våra yrkeskunniga blomsterhandlare. Antingen det är på andra sidan staden, över hela landet eller runt i hela världen, berör vi människor genom blommor.

EuroFlorists uppdrag är att göra det möjligt för kunder överallt i Europa att på ett kostnadseffektivt sätt skicka blommor vart som helst i världen. Med våra floristmedlemmar arbetar vi för att bli den mest tillförlitliga och mest innovativa partnern i blomsterbranschen.

Öppettider
Måndag-fredag: 10.00-18.00
Lördag: 10.00-14.00

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 141
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-12
Nettoomsättning 3,341 2,103 3,363
Rörelseresultat 303 133 276
Resultat efter finansnetto 293 125 260
Resultat före skatt 209 125 214
Årets resultat 141 88 155
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 276 274 246
Anläggningstillgångar 357 362 366
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 799 613 874
Summa 1,156 976 1,240
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 515 454 493
Obeskattade reserver 161 78 78
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 90 114 126
Kortfristiga skulder 390 330 543
Eget kapital och skulder 1,156 976 1,240
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-12
Kassalikviditet 204.90% 185.80% 161.00%
Vinstmarginal 8.70% 6.10% 7.90%
Soliditet 55.40% 52.30% 44.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-12
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 1,055 672 1,005
Sociala kostnader 311 189 265
Aktieutdelning 140 80 127
Beviljad Checkkredit 0 100 100
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
470821-XXXX Persson, Jan Christer Suppleant sedan 2008-01-07
711009-XXXX Elmén, Berith Jeanette Ledamot sedan 2008-01-07
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2004-10-18
570822-XXXX Deogan, Helene Britt Sofie Huvudansvarig revisor sedan 2004-10-18
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556187-0196
Registrerat 1974-03-28
Status Aktivt
Anställda 3
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1974-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Affärsgatan 10
Postnummer 86231
Postort Kvissleby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47761 Blomster- och trädgårdsvaruhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall driva blomsterhandelsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen