Troofah Medical AB


Kontaktuppgifter

0300-70740
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Troofah Medical AB!

Bolaget skall bedriva detaljhandel med hälsokost samt tillverkning, forskning, utveckling och import av närings-tillskott, utbildning inom hälsokostområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Troofah Medical AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Kungsbacka, halland . Det du kan läsa på Listan.se om Troofah Medical AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -49
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,768 1,732 1,858
Rörelseresultat -18 -250 133
Resultat efter finansnetto -49 -271 129
Resultat före skatt -49 -271 140
Årets resultat -49 -271 102
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 361 259 437
Anläggningstillgångar 0 214 207
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 664 830 666
Summa 664 1,044 873
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 92 140 412
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 184 510 234
Kortfristiga skulder 388 393 228
Eget kapital och skulder 664 1,044 873
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 171.10% 211.20% 292.10%
Vinstmarginal -1.00% -11.50% 5.60%
Soliditet 13.90% 13.40% 47.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 2 2 2
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 300 300
Personalkostnader 343 785 695
Sociala kostnader 71 175 152
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 200 200 100
Varav utnyttjad 184 163 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410106-XXXX Mattsson, Osvald Ove Vilhelm Suppleant sedan 2003-11-01
691105-XXXX Mattsson, Peter Oswald Ledamot sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
470402-XXXX Liffner Åkerblom, Sylvia Margareta Revisor sedan 2003-11-01