OK-Q8 AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-58173435

Välkommen till OK-Q8 AB!

Bolaget skall på den svenska marknaden importera, tillverka, lagra, transportera och försälja petroleumprodukter och andra produkter med anknytning till nämnda verksamhetsområden samt utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.
OK-Q8 AB är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i KUNGSÄNGEN, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om OK-Q8 AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 332179
Resultaträkning (TKR) 2014-02 2013-02 2012-02
Nettoomsättning 16,105,087 16,649,392 15,534,995
Rörelseresultat 629,586 556,884 725,308
Resultat efter finansnetto 590,249 519,075 707,033
Resultat före skatt 447,233 320,223 495,972
Årets resultat 332,179 235,985 358,439
Balansräkning 2014-02 2013-02 2012-02
Tillgångar
Varulager m.m. 1,253,683 1,270,924 1,218,164
Anläggningstillgångar 4,353,143 4,300,355 2,745,404
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,487,029 3,777,704 3,546,613
Summa 7,840,172 8,078,059 6,292,017
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 2,479,980 2,397,802 2,556,501
Obeskattade reserver 1,111,369 968,353 769,501
Avsättningar 78,110 61,912 59,524
Långfristiga skulder 1,232,020 1,587,818 617,886
Kortfristiga skulder 2,938,693 3,062,174 2,288,605
Eget kapital och skulder 7,840,172 8,078,059 6,292,017
NYCKELTAL 2014-02 2013-02 2012-02
Kassalikviditet 118.70% 123.40% 155.00%
Vinstmarginal 3.80% 3.20% 4.50%
Soliditet 42.70% 39.00% 49.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2014-02 2013-02 2012-02
Antal anställda 297 291 301
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 150 1,464 1,918
Personalkostnader 235,430 240,457 213,286
Sociala kostnader 67,334 73,759 66,589
Aktieutdelning 0 150,000 150,000
Beviljad Checkkredit 1,720,000 1,610,000 1,110,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440818-XXXX Hjalmarsson, Lennart Ledamot sedan 2003-11-01
481030-XXXX Uusmann, Ines Junéa Ledamot sedan 2004-11-01
500402-XXXX Andersson, Rune Gert-Inge Suppleant sedan 1999-02-17
520222-XXXX Hage, Carl Ernst Torbjörn Arbetstagarrepresentant sedan 2000-05-08
520222-XXXX Hage, Carl Ernst Torbjörn Ledamot sedan 2005-04-18
530614-XXXX Magnusson, Åsa Maria Suppleant sedan 2007-08-24
540226-XXXX Lindblå, Anders Göran Ledamot sedan 1999-02-17
540226-XXXX Lindblå, Anders Göran Ordförande sedan 2001-09-24
540721-XXXX Saunders, Anthony Peters Ledamot sedan 2013-12-19
540721-XXXX Saunders, Anthony Peters Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-08-05
551130-XXXX Svendsen, Chrilles-Zibrandt Extern firmatecknare sedan 2012-10-26
551130-XXXX Svendsen, Chrilles-Zibrandt Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-26
560715-XXXX Helboe, Bruno Extern firmatecknare sedan 2012-10-26
560715-XXXX Helboe, Bruno Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-26
570310-XXXX Nilsson Hafström, Berndt Åke Arbetstagarrepresentant sedan 2005-04-18
570310-XXXX Nilsson Hafström, Berndt Åke Suppleant sedan 2005-04-18
570430-XXXX Pedersen, Steffen Extern verkställande direktör sedan 2012-08-20
570430-XXXX Pedersen, Steffen Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
570811-XXXX Bergström, Göran Mikael Extern firmatecknare sedan 2009-01-26
600106-XXXX Al Azemi, Abdullah A A N Suppleant sedan 2013-12-19
600106-XXXX Al Azemi, Abdullah A A N Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-12-19
611208-XXXX Malmgren, Kjell Mats Arbetstagarrepresentant sedan 2007-03-10
611208-XXXX Malmgren, Kjell Mats Ledamot sedan 2007-03-10
620920-XXXX Martinsson, Mia Karin Margareta Extern firmatecknare sedan 2011-01-21
630929-XXXX AL-Mushileh, M M M Ledamot sedan 2013-05-08
630929-XXXX AL-Mushileh, M M M Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-05-08
631022-XXXX Persson, Monica Carina Extern firmatecknare sedan 2011-08-04
660211-XXXX Hansson, Britt Margareta Extern firmatecknare sedan 2013-05-08
660216-XXXX AlFaraj, Fadhel Abdulaziz Suppleant sedan 2013-12-19
660216-XXXX AlFaraj, Fadhel Abdulaziz Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-12-19
660915-XXXX Dahlgren Skov, Helle Extern firmatecknare sedan 2012-10-26
660915-XXXX Dahlgren Skov, Helle Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-26
690703-XXXX Almutawa, Azzam H A B Ledamot sedan 2013-12-19
690703-XXXX Almutawa, Azzam H A B Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-08-05
730816-XXXX Andersson, Karl Johan José Miguel Arbetstagarrepresentant sedan 2013-12-19
730816-XXXX Andersson, Karl Johan José Miguel Suppleant sedan 2013-12-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2003-11-01
620820-XXXX Brändström, Kjell Magnus Huvudansvarig revisor sedan 2007-08-24
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556027-3244
VD ,
Registrerat 1928-11-07
Status Fusion avslutad
Anställda 297
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1980-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till OK-Q8 AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46710 Partihandel med bränslen
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall på den svenska marknaden importera, tillverka, lagra, transportera och försälja petroleumprodukter och andra produkter med anknytning till nämnda verksamhetsområden samt utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Lindblå, Anders Göran >Pedersen, Steffen>Svendsen, Chrilles-Zibrandt eller en av dem i förening med en av >Bergström, Göran Mikael >Dahlgren Skov, Helle>Hansson, Britt Margareta >Helboe, Bruno >Martinsson, Mia Karin Margareta >Persson, Monica CarinaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder