OK-Q8 AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-58173435

Välkommen till OK-Q8 AB!

Bolaget skall på den svenska marknaden importera, tillverka, lagra, transportera och försälja petroleumprodukter och andra produkter med anknytning till nämnda verksamhetsområden samt utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.
OK-Q8 AB är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i KUNGSÄNGEN, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om OK-Q8 AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 235985
Resultaträkning (TKR) 2013-02 2012-02 2011-02
Nettoomsättning 16,649,392 15,534,995 13,485,691
Rörelseresultat 556,884 725,308 717,534
Resultat efter finansnetto 519,075 707,033 724,925
Resultat före skatt 320,223 495,972 296,220
Årets resultat 235,985 358,439 217,110
Balansräkning 2013-02 2012-02 2011-02
Tillgångar
Varulager m.m. 1,270,924 1,218,164 1,018,548
Anläggningstillgångar 4,300,355 2,745,404 2,646,034
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,777,704 3,546,613 3,185,524
Summa 8,078,059 6,292,017 5,831,558
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 2,397,802 2,556,501 2,198,062
Obeskattade reserver 968,353 769,501 558,440
Avsättningar 61,912 59,524 58,168
Långfristiga skulder 1,587,818 617,886 617,886
Kortfristiga skulder 3,062,174 2,288,605 2,399,002
Eget kapital och skulder 8,078,059 6,292,017 5,831,558
NYCKELTAL 2013-02 2012-02 2011-02
Kassalikviditet 123.40% 155.00% 132.80%
Vinstmarginal 3.20% 4.50% 5.10%
Soliditet 39.00% 49.40% 44.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-02 2012-02 2011-02
Antal anställda 291 301 305
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,464 1,918 1,758
Personalkostnader 240,457 213,286 224,519
Sociala kostnader 73,759 66,589 80,496
Aktieutdelning 150,000 150,000 0
Beviljad Checkkredit 1,610,000 1,110,000 1,100,000
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440818-XXXX Hjalmarsson, Lennart Ledamot sedan 2003-11-01
481030-XXXX Uusmann, Ines Junéa Ledamot sedan 2004-11-01
500402-XXXX Andersson, Rune Gert-Inge Suppleant sedan 1999-02-17
520222-XXXX Hage, Carl Ernst Torbjörn Arbetstagarrepresentant sedan 2000-05-08
520222-XXXX Hage, Carl Ernst Torbjörn Ledamot sedan 2005-04-18
530614-XXXX Magnusson, Åsa Maria Suppleant sedan 2007-08-24
540226-XXXX Lindblå, Anders Göran Ledamot sedan 1999-02-17
540226-XXXX Lindblå, Anders Göran Ordförande sedan 2001-09-24
540721-XXXX Saunders, Anthony Peters Ledamot sedan 2013-12-19
540721-XXXX Saunders, Anthony Peters Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-08-05
551130-XXXX Svendsen, Chrilles-Zibrandt Extern firmatecknare sedan 2012-10-26
551130-XXXX Svendsen, Chrilles-Zibrandt Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-26
560715-XXXX Helboe, Bruno Extern firmatecknare sedan 2012-10-26
560715-XXXX Helboe, Bruno Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-26
570310-XXXX Nilsson Hafström, Berndt Åke Arbetstagarrepresentant sedan 2005-04-18
570310-XXXX Nilsson Hafström, Berndt Åke Suppleant sedan 2005-04-18
570430-XXXX Pedersen, Steffen Extern verkställande direktör sedan 2012-08-20
570430-XXXX Pedersen, Steffen Utlandsbosatt inom EES sedan 2003-11-01
570811-XXXX Bergström, Göran Mikael Extern firmatecknare sedan 2009-01-26
600106-XXXX Al Azemi, Abdullah A A N Suppleant sedan 2013-12-19
600106-XXXX Al Azemi, Abdullah A A N Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-12-19
611208-XXXX Malmgren, Kjell Mats Arbetstagarrepresentant sedan 2007-03-10
611208-XXXX Malmgren, Kjell Mats Ledamot sedan 2007-03-10
620920-XXXX Martinsson, Mia Karin Margareta Extern firmatecknare sedan 2011-01-21
630929-XXXX AL-Mushileh, M M M Ledamot sedan 2013-05-08
630929-XXXX AL-Mushileh, M M M Utlandsbosatt utanför EES sedan 2013-05-08
631022-XXXX Persson, Monica Carina Extern firmatecknare sedan 2011-08-04
660211-XXXX Hansson, Britt Margareta Extern firmatecknare sedan 2013-05-08
660216-XXXX AlFaraj, Fadhel Abdulaziz Suppleant sedan 2013-12-19
660216-XXXX AlFaraj, Fadhel Abdulaziz Utlandsbosatt inom EES sedan 2013-12-19
660915-XXXX Dahlgren Skov, Helle Extern firmatecknare sedan 2012-10-26
660915-XXXX Dahlgren Skov, Helle Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-26
690703-XXXX Almutawa, Azzam H A B Ledamot sedan 2013-12-19
690703-XXXX Almutawa, Azzam H A B Utlandsbosatt inom EES sedan 2010-08-05
730816-XXXX Andersson, Karl Johan José Miguel Arbetstagarrepresentant sedan 2013-12-19
730816-XXXX Andersson, Karl Johan José Miguel Suppleant sedan 2013-12-19
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor sedan 2003-11-01
620820-XXXX Brändström, Kjell Magnus Huvudansvarig revisor sedan 2007-08-24
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410815-XXXX Linschoten, Dick Suppleant 1999-02-17 - 2010-08-05
410815-XXXX Linschoten, Dick Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 - 2010-08-05
470905-XXXX Strålman, Bernt Rune Arbetstagarrepresentant 2000-05-08 - 2013-12-19
470905-XXXX Strålman, Bernt Rune Suppleant 2007-03-10 - 2013-12-19
520126-XXXX Lebréus, Lars Anders Axel Extern firmatecknare 2009-01-26 - 2009-09-10
520126-XXXX Lebréus, Lars Anders Axel Extern verkställande direktör 2010-08-05 - 2012-08-20
520126-XXXX Lebréus, Lars Anders Axel Suppleant 2009-09-10 - 2010-08-05
520126-XXXX Lebréus, Lars Anders Axel Verkställande direktör 2009-09-10 - 2010-08-05
540329-XXXX Franzi, Giuliano Ledamot 2012-08-20 - 2013-12-19
540329-XXXX Franzi, Giuliano Utlandsbosatt inom EES 2012-08-20 - 2013-12-19
540405-XXXX Al-Yateem, Yousef A Y Ledamot 2010-08-05 - 2013-08-28
540405-XXXX Al-Yateem, Yousef A Y Utlandsbosatt utanför EES 2010-08-05 - 2013-08-28
540721-XXXX Saunders, Anthony Peters Suppleant 2010-08-05 - 2013-12-19
541204-XXXX Esmaiel, Hussain E M H Ledamot 2008-01-28 - 2010-08-05
541204-XXXX Esmaiel, Hussain E M H Utlandsbosatt utanför EES 2008-01-28 - 2010-08-05
560604-XXXX Al-Houti, Abdullatif A E Ledamot 2006-06-05 - 2008-01-28
560604-XXXX Al-Houti, Abdullatif A E Utlandsbosatt utanför EES 2006-06-05 - 2008-01-28
570430-XXXX Pedersen, Steffen Ledamot 2000-08-15 - 2012-08-20
571015-XXXX Winberg, Claus Suppleant 2004-05-14 - 2009-09-10
571015-XXXX Winberg, Claus Verkställande direktör 2004-05-14 - 2009-09-10
571015-XXXX Winberg, Claus Utlandsbosatt inom EES 2004-05-14 - 2009-09-10
580407-XXXX Welander, Carl Johan Extern firmatecknare 2001-04-03 - 2011-01-21
580827-XXXX Persson, Per-Erik Extern firmatecknare 2002-05-21 - 2012-03-08
601024-XXXX Himmer, Hans Peter Extern firmatecknare 2004-03-03 - 2009-01-26
621231-XXXX Al-Marzouq, Esam D A M Ledamot 2006-06-05 - 2013-05-08
621231-XXXX Al-Marzouq, Esam D A M Utlandsbosatt utanför EES 2006-06-05 - 2013-05-08
660211-XXXX Hansson, Britt Margareta Extern firmatecknare 2004-11-01 - 2009-10-19
690317-XXXX Stenberg, Sven Kent-Ove Extern firmatecknare 2009-10-19 - 2012-10-26
690703-XXXX Almutawa, Azzam H A B Suppleant 2010-08-05 - 2013-12-19
720907-XXXX Rutgersson, Anders Niclas Extern firmatecknare 2005-01-26 - 2011-03-14
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556027-3244
VD ,
Registrerat 1928-11-07
Status Fusion avslutad
Anställda 291
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2010-05-27
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till OK-Q8 AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
46710 Partihandel med bränslen
49410 Åkerier
52100 Centrallager och magasin
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall på den svenska marknaden importera, tillverka, lagra, transportera och försälja petroleumprodukter och andra produkter med anknytning till nämnda verksamhetsområden samt utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Lindblå, Anders Göran >Pedersen, Steffen>Svendsen, Chrilles-Zibrandt eller en av dem i förening med en av >Bergström, Göran Mikael >Dahlgren Skov, Helle>Hansson, Britt Margareta >Helboe, Bruno >Martinsson, Mia Karin Margareta >Persson, Monica CarinaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder