Mekonomen Enköping Aktiebolag - Mekonomen


Kontaktuppgifter

0171-38850

Address


  Kungens Kurva
Hemsida
N/A
N/A
Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Mekonomen Enköping Aktiebolag - Mekonomen!

Mekonomenbutiken har allt för att göra BilLivet enklare
I butiken nner du Skandinaviens bredaste utbud av prisvärda produkter som gör BilLivet enklare: tvätt, vax, produkter för barn i bil, underhållning, utflykter, produkter för husdjur i bil, verktyg, förvaring, olja, ordning och reda, säkerhet och reservdelar med tre års garanti.
?
Vår personal ger dig kunniga råd och bästa möjliga service.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 400
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11,602 11,234 10,263
Rörelseresultat 705 669 618
Resultat efter finansnetto 705 673 618
Resultat före skatt 535 701 624
Årets resultat 400 522 474
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,467 1,470 1,275
Anläggningstillgångar 1,114 43 60
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,653 2,526 2,540
Summa 3,767 2,568 2,600
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 721 820 799
Obeskattade reserver 170 0 28
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,876 1,748 1,773
Eget kapital och skulder 3,767 2,568 2,600
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 92.20% 144.50% 143.30%
Vinstmarginal 6.00% 5.90% 6.00%
Soliditet 22.50% 31.90% 31.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 4 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 256
Personalkostnader 1,851 1,913 1,755
Sociala kostnader 503 499 429
Aktieutdelning 500 500 500
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
671010-XXXX Spång, Carl Fredrik Ledamot sedan 2010-07-01
671010-XXXX Spång, Carl Fredrik Verkställande direktör sedan 2010-07-01
690316-XXXX Karlsson, Joacim Henrik Ledamot sedan 2013-03-04
740510-XXXX Narvinger, Tobias Peter Ledamot sedan 2013-11-15
740510-XXXX Narvinger, Tobias Peter Ordförande sedan 2013-11-15
771121-XXXX Lindholm, Veronica Maria Therése Suppleant sedan 2013-03-04
840108-XXXX Lindfors, John Fredrik Leonard Suppleant sedan 2013-11-15
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556271-5309 Deloitte AB Revisor sedan 2003-10-31
661009-XXXX Strömberg, Alf Thomas Huvudansvarig revisor sedan 2011-09-01
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
490512-XXXX Fornander, Örjan Ledamot 2004-10-20 - 2008-02-12
511125-XXXX Brattlund, Nils Erik Ledamot 2006-10-03 - 2008-02-12
511125-XXXX Brattlund, Nils Erik Ordförande 2006-10-03 - 2008-02-12
520406-XXXX Rantzow, Claes Eric Gunnar Ledamot 2008-02-12 - 2011-02-16
520406-XXXX Rantzow, Claes Eric Gunnar Ordförande 2010-07-01 - 2011-02-16
550108-XXXX Horvath, Laszlo Zoltan Suppleant 2006-10-03 - 2008-02-12
630709-XXXX Olsson, Maths Peter Suppleant 2008-02-12 - 2010-07-01
660626-XXXX Selbo, Lars Henrik Ledamot 2010-07-01 - 2013-03-04
690505-XXXX Duwe, Mats Krister Ledamot 2011-02-16 - 2013-11-15
690505-XXXX Duwe, Mats Krister Ordförande 2011-02-16 - 2013-11-15
760914-XXXX Lindroth, Carl Mathias Suppleant 2008-02-12 - 2013-03-04
Tidigare Tillsynsbefattningar
490218-XXXX Svantemark, Lars Krister Huvudansvarig revisor 2006-10-25 - 2011-09-01