Kontorsutrustning i Kristinehamn AB - Koneo


Kontaktuppgifter

0550-82400
info.kristinehamn@koneo.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Kontorsutrustning i Kristinehamn AB - Koneo!

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av kontorsmöbler och maskinell utrustning för kontor samt service och reparationer av kontorsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
Kontorsutrustning i Kristinehamn AB - Koneo är registerat som fusion avslutad privat aktiebolag i Kristinehamn, värmland . Det du kan läsa på Listan.se om Kontorsutrustning i Kristinehamn AB - Koneo är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1636
Resultaträkning (TKR) 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 21,911 22,706 22,614
Rörelseresultat 1,702 2,691 2,321
Resultat efter finansnetto 1,758 2,835 2,438
Resultat före skatt 1,758 2,835 2,438
Årets resultat 1,636 2,071 1,824
Balansräkning 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Varulager m.m. 556 544 407
Anläggningstillgångar 1,983 169 180
Kortfristiga fordringar 5 3,057 3,289
Omsättningstillgångar 4,168 7,235 7,105
Summa 6,151 7,404 7,285
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 2,572 3,937 4,865
Obeskattade reserver 500 500 500
Avsättningar 79 82 56
Långfristiga skulder 64 0 0
Kortfristiga skulder 2,936 2,885 1,863
Eget kapital och skulder 6,151 7,404 7,285
NYCKELTAL 2013-04 2012-04 2011-04
Kassalikviditet 142.00% 250.80% 381.40%
Vinstmarginal 7.80% 11.90% 10.30%
Soliditet 48.20% 58.00% 71.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 6 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 1,263
Personalkostnader 3,311 3,542 3,770
Sociala kostnader 998 1,060 1,237
Aktieutdelning 0 1,000 3,000
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
630312-XXXX Ståhl, Maria Helena Revisorssuppleant sedan 2005-10-04
630912-XXXX Larsson, Dan Stefan Ledamot sedan 1997-06-16
630912-XXXX Larsson, Dan Stefan Verkställande direktör sedan 1997-06-16
650124-XXXX Gustavsson, Anette Margareta Suppleant sedan 1997-06-16
650518-XXXX Rutgersson, Bengt Örjan Viktor Ledamot sedan 1997-06-16
650518-XXXX Rutgersson, Bengt Örjan Viktor Ordförande sedan 2003-10-30
690311-XXXX Gustavsson, Charlotte Marie Suppleant sedan 1997-06-16
Nuvarande Tillsynsbefattningar
770403-XXXX Celind, Leif Mattias Revisor sedan 2011-09-30
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
510823-XXXX Bjurström, Anders Bertil Revisor 2005-10-04 - 2013-11-06