Mohlins Cykel & Motor AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Cykel & Moped

Mohlins säljer cyklar, mopeder och reservdelar i Kristianstad & Hässleholm. Via mohlins.se servar vi även kunder utanför detta distrikt, i huvudsak i Sverige men även Finland, Norge & Danmark.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 278
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 767 11 028 9 669
Rörelseresultat 394 -274 70
Resultat efter finansnetto 278 -324 9
Resultat före skatt 278 -324 9
Årets resultat 278 -324 9
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 4 552 4 795 5 076
Anläggningstillgångar 58 169 180
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 846 5 137 5 677
Summa 4 904 5 306 5 857
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 453 175 498
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 383 547 542
Kortfristiga skulder 4 068 4 584 4 816
Eget kapital och skulder 4 904 5 306 5 857
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 119,10% 112,10% 117,90%
Vinstmarginal 3,60% -2,50% 0,70%
Soliditet 9,20% 3,30% 8,50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 6 6 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 2 271 2 266 2 017
Sociala kostnader 576 597 532
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1 000 1 000 1 000
Varav utnyttjad 36 292 183

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
640602-XXXX Medina Mohlin, Maria De Lurdes Suppleant sedan 2003-11-01
640625-XXXX Mohlin, Ulf Bertil Ledamot sedan 2003-11-01
760426-XXXX Albinsson, Jenny Linda Mari Revisorssuppleant sedan 2008-08-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
650115-XXXX Hentzel, Lars Jörgen Revisor sedan 2008-08-05
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556525-1013
Registrerat 1995-07-31
Status Aktivt
Anställda 6
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1998-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box
Postnummer
Postort 29623 åhus
KARTA
Karta till Mohlins Cykel & Motor AB
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47642 Cykelaffärer
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handel med och utföra reparationer av nya och begagnade cyklar, motorfordon och reservdelar samt postorderförsäljning av reservdelar i anslutning härtill ävensom idka där med förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten