Tydesjö Förvaltnings AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

044-61850

Välkommen till Tydesjö Förvaltnings AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom bygg-och fastighetsbranschen och därmedförenlig verksamhet.
Tydesjö Förvaltnings AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Knislinge, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om Tydesjö Förvaltnings AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -1
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1,123 1,095 1,296
Rörelseresultat -112 -185 132
Resultat efter finansnetto -174 -138 158
Resultat före skatt 146 182 342
Årets resultat -1 117 242
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 25 30 31
Anläggningstillgångar 8,351 8,580 8,860
Kortfristiga fordringar 2,207 0 0
Omsättningstillgångar 2,386 2,824 3,112
Summa 10,737 11,404 11,972
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 8,692 9,093 9,377
Obeskattade reserver 1,790 2,110 2,430
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 255 201 165
Eget kapital och skulder 10,737 11,404 11,972
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 935.70% 1,405.00% 1,886.10%
Vinstmarginal -10.00% -16.90% 9.70%
Soliditet 93.20% 93.10% 92.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 335 315 169
Personalkostnader 533 540 308
Sociala kostnader 197 224 138
Aktieutdelning 200 400 400
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
500119-XXXX Tydesjö, Sven Emanuel Ledamot sedan 2003-11-01
500119-XXXX Tydesjö, Sven Emanuel Verkställande direktör sedan 2003-11-01
530124-XXXX Tydesjö, Sigrid Birgitta Suppleant sedan 2003-11-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
420613-XXXX Juhlin, Ulla Marianne Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556369-4826
VD Tydesjö ,Emanuel
Registrerat 1989-10-03
Status Aktivt
Anställda 1
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1989-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Parkvägen 4
Postnummer 28060
Postort Broby
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
16239 Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom bygg-och fastighetsbranschen och därmedförenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten