L T Skor AB


Kontaktuppgifter

044-60435
info@ltskor.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till L T Skor Aktiebolag!

Föremålet för bolagets verksamhet skall bestå av tillverkning och försäljning av skor, försäljning av kläder samt därmed förenlig verksamhet.
L T Skor Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i Knislinge, skåne . Det du kan läsa på Listan.se om L T Skor Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -858
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 47,272 52,959 56,722
Rörelseresultat 524 5,268 4,460
Resultat efter finansnetto -1,147 3,611 3,385
Resultat före skatt -1,147 3,611 3,385
Årets resultat -858 2,652 2,489
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 21,671 24,368 17,803
Anläggningstillgångar 2,814 2,345 2,674
Kortfristiga fordringar 0 960 0
Omsättningstillgångar 40,041 48,755 42,281
Summa 42,855 51,100 44,955
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 7,100 7,150 7,151
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 29,862 33,216 27,496
Kortfristiga skulder 5,893 10,734 10,309
Eget kapital och skulder 42,855 51,100 44,955
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 679.50% 454.20% 410.10%
Vinstmarginal 1.10% 9.90% 7.80%
Soliditet 16.60% 14.00% 15.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 12 11 11
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 1,147 1,025
Personalkostnader 6,745 6,209 6,332
Sociala kostnader 2,219 1,879 1,642
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 20,000 20,000 22,000
Varav utnyttjad 15,062 16,316 14,896

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
390823-XXXX Ekelund, Kerstin Ellen Inga-May Suppleant sedan 2004-06-16
630523-XXXX Ekelund, Lars Roger Ingvar Ledamot sedan 2003-11-01
630523-XXXX Ekelund, Lars Roger Ingvar Verkställande direktör sedan 2003-11-01
670330-XXXX Ekelund Prytz, Anna Lena Annika Ledamot sedan 1999-08-17
670330-XXXX Ekelund Prytz, Anna Lena Annika Ordförande sedan 2004-06-16
Nuvarande Tillsynsbefattningar
530426-XXXX Mellvé, Jan Bo Revisor sedan 2003-11-01
620108-XXXX Gummesson, Mats Lage Ronny Revisor sedan 2003-11-01