Sihi Scandinavia AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

08-59004214

Välkommen till Sihi Scandinavia AB!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att återförsälja telekommunikationstjänster och förse moderbolaget med försälj ningssupport samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Sihi Scandinavia AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Kista, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Sihi Scandinavia AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 461
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 22,884 27,411 36,199
Rörelseresultat 410 436 419
Resultat efter finansnetto 461 495 435
Resultat före skatt 461 495 435
Årets resultat 461 495 435
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 6,848 9,895 11,016
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 20,644 16,254 15,728
Summa 27,492 26,149 26,744
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 25,186 24,725 24,230
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,306 1,424 2,514
Eget kapital och skulder 27,492 26,149 26,744
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 895.20% 1,141.40% 625.60%
Vinstmarginal 1.80% 1.60% 1.20%
Soliditet 91.60% 94.60% 90.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 4 4 4
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 6,130 5,533 5,469
Sociala kostnader 1,721 1,865 1,903
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
660402-XXXX Harper, Christopher Brian Suppleant sedan 2012-04-25
660402-XXXX Harper, Christopher Brian Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-04-25
670606-XXXX Forssberg, Clas Jakob Särskild delgivningsmottagare sedan 2009-11-09
700115-XXXX Sellers, Janne Louise Ledamot sedan 2011-06-01
700115-XXXX Sellers, Janne Louise Utlandsbosatt inom EES sedan 2011-06-01
710512-XXXX Schnopp, Stefan Kurt Ledamot sedan 2012-03-05
710512-XXXX Schnopp, Stefan Kurt Ordförande sedan 2012-03-05
710512-XXXX Schnopp, Stefan Kurt Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-03-05
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556043-4465 KPMG AB Revisor sedan 2004-06-02
580228-XXXX Jacobsson, Carl-Magnus Rune Huvudansvarig revisor sedan 2004-06-02
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556583-7167
Registrerat 2000-02-01
Status Aktivt
Anställda 4
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2000-12-14
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Kista Science Tower HUS D 8TR
Postnummer 16451
Postort Kista
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
61100 Telekommunikationsbolag, trådbundet
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att återförsälja telekommunikationstjänster och förse moderbolaget med försälj ningssupport samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >suppleanten