Förskola Skattkistan

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Välkommen till Förskola Skattkistan!

Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet, grundskoleutbildning och fritidsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, extern vidare-och fortbildning samt tillhandahålla service och administrationstjänster inom området.
Förskola Skattkistan är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Kista, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Förskola Skattkistan är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2010-12
Nettoomsättning 0 2,114,986 1,130,836
Rörelseresultat 0 85,520 71,328
Resultat efter finansnetto 0 76,046 69,129
Resultat före skatt 0 69,627 54,959
Årets resultat 0 46,776 39,140
Balansräkning 2013-06 2012-06 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 38,119 205,310 171,494
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 174,554 318,469 228,208
Summa 212,673 523,779 399,702
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 9,000 9,000 9,000
Bundet eget kapital 9,000 9,000 9,000
Eget kapital 212,673 148,587 111,364
Obeskattade reserver 0 74,716 65,886
Avsättningar 0 5,129 4,259
Långfristiga skulder 0 88,515 62,240
Kortfristiga skulder 0 206,832 155,953
Eget kapital och skulder 212,673 523,779 399,702
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2010-12
Kassalikviditet 0.00% 154.00% 146.30%
Vinstmarginal 0.00% 4.00% 6.20%
Soliditet 100.00% 38.90% 39.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2010-12
Antal anställda 0 2,913 1,483
Löner Styrelse/VD 0 200 0
Varav Bonus/tantiem 0 2,727 1,304
Personalkostnader 0 1,392,876 737,890
Sociala kostnader 0 371,781 197,787
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
540825-XXXX Kronbrink, Ingela Inez Elisabeth Ledamot sedan 2013-09-10
650911-XXXX Änggård Runsten, Eola Anni Ledamot sedan 2013-05-07
671025-XXXX Strömberg, Ulf Marcus George Ledamot sedan 2011-10-06
671025-XXXX Strömberg, Ulf Marcus George Ordförande sedan 2011-10-06
680313-XXXX Crutze, Anna-Karin Cecilia Ledamot sedan 2013-05-07
740604-XXXX Sandgren, Carl Martin Gustaf Ledamot sedan 2011-10-06
771126-XXXX Westman, Heidi Johanna Ledamot sedan 2014-02-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2011-10-06
631113-XXXX Landén, Staffan Olle Edvin Revisor sedan 2011-10-06
711117-XXXX Gesien, Petra Marine Linnéa Huvudansvarig revisor sedan 2011-10-06
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556035-4309
Registrerat 1936-08-31
Status Drivs i Kommission
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2012-08-09
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Jyllandsgatan 135
Postnummer 16447
Postort Kista
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
85100 Förskolor
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet, grundskoleutbildning och fritidsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, extern vidare-och fortbildning samt tillhandahålla service och administrationstjänster inom området.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna