Hellmans Förlag Aktiebolag

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Hellmans Förlag Aktiebolag!

Bolaget skall bedriva lagerhållning i orderbehandling och distribution vad beträffar arbetsmiljö och litteraturbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hellmans Förlag Aktiebolag är registerat som aktivt privat aktiebolag i KATRINEHOLM, södermanland . Det du kan läsa på Listan.se om Hellmans Förlag Aktiebolag är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 115
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 4,553 4,532 5,534
Rörelseresultat 166 248 684
Resultat efter finansnetto 167 328 793
Resultat före skatt 167 254 4,530
Årets resultat 115 195 3,310
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 21 5
Anläggningstillgångar 30 99 10,268
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,578 2,894 7,210
Summa 2,608 2,993 17,479
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 430 315 15,676
Obeskattade reserver 74 74 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,104 2,604 1,803
Eget kapital och skulder 2,608 2,993 17,479
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 122.50% 111.10% 399.90%
Vinstmarginal 3.50% 5.30% 12.00%
Soliditet 18.70% 12.30% 89.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 1,920 2,019 2,016
Sociala kostnader 350 596 616
Aktieutdelning 100 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
620303-XXXX Olsson, Ann-Louise Suppleant sedan 2013-02-25
620711-XXXX Carlsson, Tord Michael Revisorssuppleant sedan 2003-10-31
881005-XXXX Olsson, Emelie Louise Ledamot sedan 2013-02-25
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2013-02-25
590924-XXXX Pålhed, Anders Gunnar Huvudansvarig revisor sedan 2013-02-25
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556460-8593
Registrerat 1993-02-03
Status Aktivt
Anställda 5
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1993-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
KARTA
Karta till Hellmans Förlag Aktiebolag
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
58110 Bokförlag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva lagerhållning i orderbehandling och distribution vad beträffar arbetsmiljö och litteraturbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen