Aktiebolaget Ericsbergs Säteri

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0150-75390

Välkommen till Aktiebolaget Ericsbergs Säteri!

Bolaget skall bedriva jord-och skogsbruksrörelse, rid-och besöksverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt bedriva kraftverksrörelse och kapitalförvaltning ävensom därmed förenlig verksamhet. Bolaget har därjämte till föremål för sin verksamhet att på av bolaget arrenderade och förvaltade, till Ericsbergs Fideikommiss AB hörande fastigheter inom Katrineholms kommun, driva jordbruks-skogsbruks-och fastighetsförvaltningsrörelse jämte därmed förenlig rörelse. I fastighetsförvaltningsrörelsen ingår vård och underhåll av Ericsbergs slott med tillhörande parkanläggning och trädgård.
Aktiebolaget Ericsbergs Säteri är registerat som aktivt privat aktiebolag i Katrineholm, södermanland . Det du kan läsa på Listan.se om Aktiebolaget Ericsbergs Säteri är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -577
Resultaträkning (TKR) 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 41,480 41,889 40,543
Rörelseresultat -535 -3,357 -896
Resultat efter finansnetto -577 -2,583 -683
Resultat före skatt -577 -2,583 -683
Årets resultat -577 -2,583 -683
Balansräkning 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Varulager m.m. 1,226 775 938
Anläggningstillgångar 14,710 14,055 15,723
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 10,331 16,721 19,212
Summa 25,042 30,776 34,935
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,000 1,000 1,000
Bundet eget kapital 1,000 1,000 1,000
Eget kapital 1,686 2,263 4,846
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 14,437 19,308 21,901
Kortfristiga skulder 8,919 9,205 8,188
Eget kapital och skulder 25,042 30,776 34,935
NYCKELTAL 2013-06 2012-06 2011-06
Kassalikviditet 115.80% 181.70% 234.60%
Vinstmarginal -1.30% -8.00% -2.20%
Soliditet 6.70% 7.40% 13.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-06 2012-06 2011-06
Antal anställda 22 20 20
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 2,980 2,149 2,123
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 5,000 5,000 5,000
Varav utnyttjad 3,309 1,997 3,304

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410610-XXXX Bonde, Carl Göran Carlsson Ledamot sedan 2003-11-01
410610-XXXX Bonde, Carl Göran Carlsson Ordförande sedan 2012-10-15
440607-XXXX Bonde, Annika Stina Karin Ledamot sedan 2004-03-02
530615-XXXX Nauclér, Gun Elisabeth Ledamot sedan 2009-02-10
541207-XXXX Langenskiöld, Carl Gustaf Fredrik Ledamot sedan 2014-08-12
600325-XXXX Larsson, Per -Gunnar Anders Revisorssuppleant sedan 2004-03-02
690210-XXXX Bengtsson, Erik Olof Richard Ledamot sedan 2013-02-13
700603-XXXX Andersson, Klas Patrik Extern verkställande direktör sedan 2013-11-01
820114-XXXX Bonde, Caroline Dorothy Marie Ledamot sedan 2004-03-02
820114-XXXX Bonde, Caroline Dorothy Marie Vice verkställande direktör sedan 2012-04-02
820114-XXXX Bonde, Caroline Dorothy Marie Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-08-07
Nuvarande Tillsynsbefattningar
490513-XXXX Svedberg, Karl Anders Ove Revisor sedan 2003-11-01
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556051-9240
VD Andersson ,Patrik
Registrerat 1948-03-15
Status Aktivt
Anställda 22
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 2004-01-29
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Eriksberg Gårdskontoret
Postnummer 64193
Postort Katrineholm
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
01199 Odlare av övriga ett- och tvååriga växter
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva jord-och skogsbruksrörelse, rid-och besöksverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt bedriva kraftverksrörelse och kapitalförvaltning ävensom därmed förenlig verksamhet. Bolaget har därjämte till föremål för sin verksamhet att på av bolaget arrenderade och förvaltade, till Ericsbergs Fideikommiss AB hörande fastigheter inom Katrineholms kommun, driva jordbruks-skogsbruks-och fastighetsförvaltningsrörelse jämte därmed förenlig rörelse. I fastighetsförvaltningsrörelsen ingår vård och underhåll av Ericsbergs slott med tillhörande parkanläggning och trädgård.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Bonde, Carl Göran Carlsson Firman tecknas i förening av>Bonde, Annika Stina Karin >Bonde, Caroline Dorothy Marie Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder