Cgi Sverige AB - Karlstad

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Välkommen till Cgi Sverige AB - Karlstad!

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet företrädesvis avseende databehandling och processutveckling, bedriva löne och personaladministration, personaladministration, print-och andra informationslogistiktjänster, korttjänster, bedriva projektering, installation och drift av IT-lösningar och nätverk, bedriva system'applikationsdrift, databasdrift, systemförvalt ning och programmering, utveckla programmprodukter, upplåta licensrätt till programprodukter, idka handel med programproduk ter och maskiner såsom datorer och periferiutrustning samt tillhandahållande tjänster inom dessa områden, i förekommande fall även inkluderande finansiering och 'eller leasing, samt äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom.
Cgi Sverige AB - Karlstad är registerat som drivs i kommission privat aktiebolag i Karlstad, stockholm . Det du kan läsa på Listan.se om Cgi Sverige AB - Karlstad är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 0
Resultaträkning (TKR) 2012-09 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 4,242,400 3,966,065
Rörelseresultat 0 80,231 149,779
Resultat efter finansnetto 0 93,326 152,433
Resultat före skatt 0 67,540 190,031
Årets resultat 0 50,601 137,933
Balansräkning 2012-09 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 311,420 279,596
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 415,833 1,849,939 1,852,135
Summa 415,833 2,161,359 2,131,731
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 260 260 260
Bundet eget kapital 260 260 260
Eget kapital 415,833 564,633 556,330
Obeskattade reserver 0 113,302 87,515
Avsättningar 0 125,170 70,035
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 1,358,254 1,417,851
Eget kapital och skulder 415,833 2,161,359 2,131,731
NYCKELTAL 2012-09 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 0.00% 136.20% 130.60%
Vinstmarginal 0.00% 1.90% 3.80%
Soliditet 100.00% 29.90% 29.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-09 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 3,388 4,040
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 9,940 7,393
Personalkostnader 0 2,407,693 2,351,267
Sociala kostnader 0 820,962 811,739
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550818-XXXX Anderson, Robert David Ledamot sedan 2012-08-27
550818-XXXX Anderson, Robert David Ordförande sedan 2012-10-16
550818-XXXX Anderson, Robert David Utlandsbosatt utanför EES sedan 2012-08-27
580326-XXXX Amadeu Baptista, Joao Pedro Ledamot sedan 2012-10-16
580326-XXXX Amadeu Baptista, Joao Pedro Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-10-16
580527-XXXX Olhede, Ann Birgitta Extern firmatecknare sedan 2012-01-17
590906-XXXX Ivroth, Björn Anders Extern verkställande direktör sedan 2012-10-16
630418-XXXX Stoppel, Jan Christer Extern firmatecknare sedan 2013-09-26
661014-XXXX Gill, Charles Loren Ledamot sedan 2011-10-12
Nuvarande Tillsynsbefattningar
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor sedan 2012-08-27
740415-XXXX Brenner, Carl Martin Huvudansvarig revisor sedan 2012-08-27
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
430719-XXXX Stjernfelt, Crister Bernhard Ledamot 2004-07-13 - 2010-09-11
430719-XXXX Stjernfelt, Crister Bernhard Ordförande 2004-07-13 - 2010-09-11
530520-XXXX Petri, Carl Rickard Gösta Ledamot 2004-07-13 - 2009-06-05
540126-XXXX Sätterström, Bo Åke Extern firmatecknare 2006-09-06 - 2011-11-30
560309-XXXX Hagberg, Peter Svante Extern firmatecknare 2006-09-06 - 2012-01-17
580129-XXXX Lindqvist, Leif Göran Extern firmatecknare 2012-10-16 - 2013-09-26
580129-XXXX Lindqvist, Leif Göran Ledamot 2012-07-11 - 2012-10-16
581208-XXXX Gardefjord, Hans Stefan Ledamot 2004-03-02 - 2012-02-15
581208-XXXX Gardefjord, Hans Stefan Verkställande direktör 2004-07-13 - 2012-02-15
581208-XXXX Gardefjord, Hans Stefan Ordförande 2010-09-11 - 2012-02-15
590906-XXXX Ivroth, Björn Anders Extern firmatecknare 2012-10-16 - 2012-10-16
590906-XXXX Ivroth, Björn Anders Ledamot 2012-08-27 - 2012-10-16
590906-XXXX Ivroth, Björn Anders Verkställande direktör 2012-08-27 - 2012-10-16
590906-XXXX Ivroth, Björn Anders Ordförande 2012-08-27 - 2012-10-16
620706-XXXX Hemming, John James Ledamot 2012-02-15 - 2012-08-27
620706-XXXX Hemming, John James Verkställande direktör 2012-02-15 - 2012-08-27
620706-XXXX Hemming, John James Ordförande 2012-02-15 - 2012-08-27
620706-XXXX Hemming, John James Utlandsbosatt inom EES 2012-02-15 - 2012-08-27
630918-XXXX Ripe, Lars Johan Erik Ledamot 2010-09-11 - 2012-07-11
640617-XXXX Öberg, Eva Camilla Ledamot 2007-09-17 - 2011-10-12
651019-XXXX Sträng, Berndt Jan Mikael Extern firmatecknare 2009-06-05 - 2010-10-21
720612-XXXX Rewelj, Klas Henrik Extern firmatecknare 2012-10-16 - 2013-09-26
720612-XXXX Rewelj, Klas Henrik Ledamot 2012-07-11 - 2012-10-16
Tidigare Tillsynsbefattningar
556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-09-17 - 2012-08-27
641014-XXXX Rankin, Christine Elizabeth Huvudansvarig revisor 2011-11-30 - 2012-08-27
701017-XXXX Kullberg, Rolf Nicklas Huvudansvarig revisor 2007-09-17 - 2011-11-30
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556337-2191
VD Ivroth ,Björn
Registrerat 1988-11-11
Status Drivs i Kommission
Anställda 0
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Ja, sedan 2012-07-06
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Box 6001
Postnummer 65128
Postort Karlstad
KARTA
Karta till Cgi Sverige AB - Karlstad
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
62010 Programvaruproducenter
58290 Utgivare av annan programvara
62020 Datakonsulter
62030 Företag för datordrifttjänster
62090 Andra IT- och datatjänstföretag
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet företrädesvis avseende databehandling och processutveckling, bedriva löne och personaladministration, personaladministration, print-och andra informationslogistiktjänster, korttjänster, bedriva projektering, installation och drift av IT-lösningar och nätverk, bedriva system'applikationsdrift, databasdrift, systemförvalt ning och programmering, utveckla programmprodukter, upplåta licensrätt till programprodukter, idka handel med programproduk ter och maskiner såsom datorer och periferiutrustning samt tillhandahållande tjänster inom dessa områden, i förekommande fall även inkluderande finansiering och 'eller leasing, samt äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >Ivroth, Björn Anders>Olhede, Ann Birgitta >Stoppel, Jan Christer