Leksakshuset i Karlskrona AB


Kontaktuppgifter

0455-24026
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Leksakshuset i Karlskrona AB!

Bolaget skall bedriva detaljhandel med leksaker och dagligvaror, försäljning av drivmedel och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Leksakshuset i Karlskrona AB är registerat som aktivt privat aktiebolag i Karlskrona, blekinge . Det du kan läsa på Listan.se om Leksakshuset i Karlskrona AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 1369
Resultaträkning (TKR) 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 38,798 37,908 36,770
Rörelseresultat 2,213 1,988 549
Resultat efter finansnetto 2,480 1,905 403
Resultat före skatt 1,859 1,428 403
Årets resultat 1,369 1,053 292
Balansräkning 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Varulager m.m. 9,485 7,906 7,684
Anläggningstillgångar 413 342 266
Kortfristiga fordringar 3,956 3,096 3,096
Omsättningstillgångar 18,611 17,131 15,716
Summa 19,024 17,473 15,982
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 10,245 9,476 8,423
Obeskattade reserver 1,097 476 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,125 2,125 2,500
Kortfristiga skulder 5,557 5,396 5,059
Eget kapital och skulder 19,024 17,473 15,982
NYCKELTAL 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet 334.90% 317.50% 310.70%
Vinstmarginal 5.70% 5.20% 1.50%
Soliditet 58.40% 56.20% 52.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 10 9 10
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 5,064 4,427 4,706
Sociala kostnader 1,522 1,148 1,186
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
441010-XXXX Berg, Ingrid Maria Christina Ledamot sedan 2012-12-04
540517-XXXX Almqvist, Thomas Revisorssuppleant sedan 2003-10-30
690612-XXXX Arvidsson, Malin Maria Pernilla Suppleant sedan 2012-12-04
710319-XXXX Görefält, Helena Maria Ulrika Extern firmatecknare sedan 2009-12-22
781128-XXXX Berg, Daniel Gunnar Marcus Extern firmatecknare sedan 2009-12-22
Nuvarande Tillsynsbefattningar
740908-XXXX Bondesson, Björn Revisor sedan 2013-09-09
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
441010-XXXX Berg, Ingrid Maria Christina Suppleant 2003-10-30 - 2012-12-04
690612-XXXX Arvidsson, Malin Maria Pernilla Extern firmatecknare 2009-12-22 - 2012-12-04
Tidigare Tillsynsbefattningar
491217-XXXX Eklund, Kaj Harald Revisor 2003-10-30 - 2013-09-09