Strålande Bygg i Stockholm AB

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0480-21497

Address

Firman inaktiv
uppgifterna har dolts

Välkommen till Strålande Bygg i Stockholm AB!

Aktiebolaget ska bedriva ny-, till-och ombyggnad samt renovering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Strålande Bygg i Stockholm AB är registerat som konkursbeslut privat aktiebolag i KALMAR, kalmar . Det du kan läsa på Listan.se om Strålande Bygg i Stockholm AB är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om -4980
Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17,918 21,775 17,439
Rörelseresultat -5,169 -397 -246
Resultat efter finansnetto -4,980 -435 -268
Resultat före skatt -4,980 -435 124
Årets resultat -4,980 -435 85
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 115 102 19
Anläggningstillgångar 160 263 148
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,422 3,792 3,780
Summa 1,582 4,055 3,927
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -4,379 601 1,036
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 805 0 0
Kortfristiga skulder 5,156 3,454 2,891
Eget kapital och skulder 1,582 4,055 3,927
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 27.60% 109.80% 130.80%
Vinstmarginal -28.70% -1.80% -1.40%
Soliditet -276.80% 14.80% 26.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 18 17 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 300 330 330
Personalkostnader 7,941 7,074 5,624
Sociala kostnader 2,054 1,726 1,450
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 800 800
Varav utnyttjad 1,746 49 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
410615-XXXX Svanholm, Jan Peter Torgny Suppleant sedan 2003-12-11
761206-XXXX Svanholm, Sven Peter Daniel Ledamot sedan 2003-12-11
Nuvarande Tillsynsbefattningar
760622-XXXX Folke, Gustaf Martin Andreas Revisor sedan 2012-01-27
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556652-6405
Registrerat 2003-12-11
Status Konkursbeslut
Anställda 18
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Nej
F-Skatt Nej
Arbetsgivaravgift Nej
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
00009 Huvudnäring okänd
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva ny-, till-och ombyggnad samt renovering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten