Jula Butik - Kalmar

Kvalitétslogga för företag hos Listan.se
Få Offert Direkt
Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu!

Kvalitet

Inga Referenser

Kontaktuppgifter

0480-720260

Välkommen till Jula Butik - Kalmar!

Bolaget skall bedriva försäljning genom varuhus och andra kanaler för handel med ett branschblandat sortiment riktat mot huvudsakligen Gör-det-själv-marknaden samt mot B2B-marknaden (professionella marknaden). Sortimentet omfattar allt från verktyg och maskiner till arbetskläder och skydd, byggförnöden-heter, el och VVS samt trädgårdsartiklar, bil'fritids-och hem 'hushållsartiklar. Bolaget skall dessutom bedriva omfattande kundrelaterade sälj-och serviceaktiviteter via Jula Club med bland annat kreditgivning samt kommunikation via bolagets website och sociala medier. Bolaget svarar också för Jula-koncernens varuhuskjedjor i utlandet avseende kjedjedrift, etablering varuförsäljning och distribution via centrallager (supply chain), markandsföring, administration etc. Bolaget skall även direkt eller via dotterbolag bedriva finansverksamhet med kreditgivning och inkassotjänster samt handel med värdepapper.
Jula Butik - Kalmar är registerat som aktivt privat aktiebolag i Kalmar, västra götaland . Det du kan läsa på Listan.se om Jula Butik - Kalmar är den information vi för tillfället har och informationen uppdateras kontinuerlig från offentliga register. Om du har kompletterande uppgifter tar vi gärna emot dem.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Detta är ett privat aktiebolag som lämnat 3 årsredovisningarFöregående räkenskapsår uppvisades ett resultat om 377772
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4,418,008 3,747,133 3,299,418
Rörelseresultat 396,166 316,049 357,831
Resultat efter finansnetto 539,452 357,985 397,284
Resultat före skatt 456,452 293,285 315,184
Årets resultat 377,772 207,755 229,105
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Varulager m.m. 721,967 663,110 718,329
Anläggningstillgångar 83,994 61,036 59,824
Kortfristiga fordringar 27,240 32,129 20,762
Omsättningstillgångar 1,561,590 1,422,063 1,374,764
Summa 1,645,584 1,483,099 1,434,588
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 652,017 274,246 416,490
Obeskattade reserver 572,700 489,700 425,000
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 420,867 719,153 593,098
Eget kapital och skulder 1,645,584 1,483,099 1,434,588
NYCKELTAL 2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet 371.00% 197.70% 231.80%
Vinstmarginal 9.00% 8.40% 10.80%
Soliditet 66.80% 42.80% 50.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 1,091 1,010 883
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 6,694 3,873 4,341
Personalkostnader 536,635 470,750 415,065
Sociala kostnader 134,947 106,362 92,095
Aktieutdelning 400,000 0 350,000
Beviljad Checkkredit 187,528 137,535 136,943
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
350919-XXXX Andersson, Bengt-Inge Ledamot sedan 1995-09-27
350919-XXXX Andersson, Bengt-Inge Ordförande sedan 2000-01-10
510129-XXXX Persson, Hans-Åke Axel Ledamot sedan 2011-11-29
560311-XXXX Renström, Per-Erik Gunnar Revisorssuppleant sedan 2004-04-29
571016-XXXX Larsson, Peder Arne Ledamot sedan 2011-11-29
601125-XXXX Halvordsson, Kerstin Maria Arbetstagarrepresentant sedan 2014-07-01
601125-XXXX Halvordsson, Kerstin Maria Suppleant sedan 2014-07-01
620213-XXXX Elfner, Per Johan Hugo Ledamot sedan 2013-09-11
620213-XXXX Elfner, Per Johan Hugo Utlandsbosatt inom EES sedan 2014-04-10
630305-XXXX Blank, Karl-Johan Gunnar Ledamot sedan 1992-06-18
680322-XXXX Ragnar, Patrik Morgan Arbetstagarrepresentant sedan 2014-07-01
680322-XXXX Ragnar, Patrik Morgan Ledamot sedan 2014-07-01
700215-XXXX Larsson, Karin Elisabeth Arbetstagarrepresentant sedan 2014-07-01
700215-XXXX Larsson, Karin Elisabeth Suppleant sedan 2014-07-01
700412-XXXX Frykberg, Bo Joachim Extern verkställande direktör sedan 2011-12-02
710518-XXXX Nilsson, Pål Niklas Arbetstagarrepresentant sedan 2014-07-01
710518-XXXX Nilsson, Pål Niklas Ledamot sedan 2014-07-01
Nuvarande Tillsynsbefattningar
570619-XXXX Frid, Bror Gunnar Revisor sedan 2012-05-15
FÖRETAGSINFORMATION Gå med
Organisationnummer 556250-6252
VD Frykberg ,Joachim
Registrerat 1984-10-15
Status Aktivt
Anställda 1091
Typ av firma Privat aktiebolag
Registrerat för moms Ja
F-Skatt Ja, sedan 1985-01-01
Arbetsgivaravgift Ja
POSTADDRESS
Gata/Box Verkstadsgatan 6-8
Postnummer 39239
Postort Kalmar
KARTA
Karta till Jula Butik - Kalmar
SNI, HUVUD OCH BINÄRING
47522 Järn- och VVS-varuhandel
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva försäljning genom varuhus och andra kanaler för handel med ett branschblandat sortiment riktat mot huvudsakligen Gör-det-själv-marknaden samt mot B2B-marknaden (professionella marknaden). Sortimentet omfattar allt från verktyg och maskiner till arbetskläder och skydd, byggförnöden-heter, el och VVS samt trädgårdsartiklar, bil'fritids-och hem 'hushållsartiklar. Bolaget skall dessutom bedriva omfattande kundrelaterade sälj-och serviceaktiviteter via Jula Club med bland annat kreditgivning samt kommunikation via bolagets website och sociala medier. Bolaget svarar också för Jula-koncernens varuhuskjedjor i utlandet avseende kjedjedrift, etablering varuförsäljning och distribution via centrallager (supply chain), markandsföring, administration etc. Bolaget skall även direkt eller via dotterbolag bedriva finansverksamhet med kreditgivning och inkassotjänster samt handel med värdepapper.
FIRMATECKNARE
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Blank, Karl-Johan Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder